ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس

ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس

ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس

در ماه می 1999 رژیم اسرائیل طرحی را برای گسترش شهرک ماله آدومین[1] (تا حد 1300 هکتار)، در شرق بیت المقدس تا یک نوار پیوسته از شهرک اسرائیلی نشین، در این منطقه تصویب کرد. طبق گزارش کمیته حقوق فلسطینی­ها در سال 1999 که به پنجاه و چهارمین نشست مجمع عمومی تسلیم شد، زمانی که این شهرک­ها کامل شود تعداد شهرکهای یهودی در این منطقه 25 درصد افزایش خواهد یافت.[2]

مجمع عمومی در قطعنامه­ای که در 9 فوریه 1999 تصویب کرد، اعلام کرد که کلیه اقدامات قانونگذاری و اجرائی دولت اسرائیل به عنوان کشور اشغالگر که اقدام به تغییر موقعیت حقوقی و ترکیب جمعیتی در مناطق اشغالی فلسطین کند، غیر قانونی و فاقد اعتبار است.[3] مجمع عمومی در نشست پنجاه و پنجم مجدداً به مسئله بیت المقدس بازگشت. مجمع در قطعنامه 209 که در اول دسامبر سال 2000 تصویب کرد حکم داد که تصمیم­های اسرائیل در تحمیل قانون، مسائل قضایی و اجرایی خود در شهر بیت المقدس غیر قانونی بوده و بنابراین بی اعتبار و فاقد اثر می­باشد. مجمع همچنین از ایجاد دفاتر دیپلماتیک برخی کشورها در بیت المقدس که نقض آشکار قطعنامه 478 مورخ 1980 مجمع عمومی می­باشد، اظهار تاسف کرد.[4]

این اظهارات و قطعنامه­ها و بسیاری دیگر که توسط نهادهای سازمان مل متحد سازمان­های بین الملل سازمانهای غیر دولتی[5] (NGO) و گروه­های مذهبی صادر شده است نشانگر تمایل و نظر جامعه بین المللی در تداوم درگیر شدن با مسئله بیت المقدس می­باشد آنها همچنین بیشترین نگرانی خود را در مورد وضعیت حساس روند صلح اعلام کرده­اند. همچنین توافق یکدلانه خود را در مورد اینکه در صورت عدم مقابله با این اعمال، شرایط حاضر قادر به خطر انداختن پروسه صلح می­باشد را نشان داده­اند. بیش از شش دهه است که بسیاری از مردم محروم فلسطین طور موقت دور از سرزمین اجدادی خود زندگی می­کنند. یک نسل کامل در این فاصله رشد کرده و بزرگ شده و بسیاری از آنها هیچ چیزی از زندگی خارج از اردوگاه­های پناهندگی نمی­دانند، نقاشی کودکان فلسطینی بیانگر دیدگاه این اطفال نوع زندگی شان است.[6]

علیرغم اعتراضات بین المللی و مغایرت این عمل با مقرره­های حقوق بشر دوستانه ساخت و ساز در شرق

[1] -Maaleh Adumin

[2] – http://www.phrmg.org/monitor2000/mar2000.htm          تاریخ مراجعه تیر 1391

[3] -http:// domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/e29f7195c53cdda905256729005035e4?Opendoument&Highlight=2.ES-10%2F6    تاریخ مراجعه تیر 1391

[4] -http://daccessdds.un.org/UNDOC/GEN/N00/571/69/PDF/N0057169.pdf?OpenElement

http://www.art-for-a-change.com/naji/kids.html     تاریخ مراجعه تیر 1391

[5] -NGO

[6] -http://adalahny.org/index.php/component/events/?task=view_detail&agid=75&year=2009month=9&day=17   تاریخ مراجعه تیر1391

Share