این نوع تیکنر نسبت به تیکنرهای معمولی مزایا و معایبی دارد. از مزایای تیکنرهای مخروطی عمیق نسبت به تیکنرهای معمولی این است که به دلیل استفاده از عمق لایه تهنشین شده زیاد، درصد جامد تهریز آن نسبت به تیکنرهای معمولی در حالت مشابه بیشتر است. علاوه بر آن تیکنر مخروطی عمیق سطح کمتری را روی زمین اشغال میکند. از معایب تیکنر مخروطی عمیق نسبت به تیکنرهای معمولی، دشواری کنترل آن نسبت به تیکنرهای معمولی را میتوان نام برد]4،5[.
1-6- ساختار پایان نامه
این پایان‌نامه در 5 فصل تهیه شده است. در فصل اول به بیان کلیات موضوع و اهداف این پایان نامه پرداخته شده است. در فصل دوم،‌ کارهای صورت گرفته و معرفی منطقه‌ای که مطالعه موردی انجام شده، آورده شده است. در فصل سوم روش تحقیق که شامل نمونه برداری و مطالعه و تحقیق بر روی خواص نمونه‌ها و تعیین شرایط بهینه برای کار آورده شده است. در فصل چهارم نیز با توجه به آزمایش‌های انجام شده، نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و طراحی تیکنر بر اساس این نتایج انجام شد. در نهایت در فصل پنجم نتایج حاصل از این تحقیق و پیشنهادها ارائه شده است.
فصل دوم:مروری بر تحقیقات گذشته و معرفی منطقه مورد مطالعه
2-1- مقدمه
بازیافت آب در کارخانههای فرآوری غالبا امری اجتناب ناپذیر است. به خصوص در مواردی که کارخانه در منطقه کم آب واقع شده است. کمبود آب از یک سو و طرحهای توسعه مجتمع از سوی دیگر علاوه بر این وضعیت توپوگرافی منطقه و هزینه بالای ساخت سد باطله با حجم وسیع نیاز به بازیابی آب را نمایان میسازد. با توجه به قرار گرفتن مجتمع سنگ آهن گلگهر در منطقه خشک و کم آب، برای بازیابی آب بیشتر از تیکنر و جلوگیری از به هدر رفتن آب صنعتی و نیز تسهیل در انتقال مواد و حفظ محیط زیست باید تا حد امکان درصد جامد باطله تر مورد نظر را بالا برد. یکی از روشهایی که در فرآیند آبگیری کارخانههای فرآوری کانسنگهای فلزی از جمله کارخانه فرآوری سنگ آهن گلگهر، کاربرد بهینه دارد، فرآیند آبگیری توسط تیکنرهای نرخ بالا و فیلتر میباشد. در این پروژه با در نظر گرفتن شرایط باطله های خروجی از نظر درصد جامد و تناژ، تیکنر ظرفیت بالایی برای رسیدن به درصد جامد بهینه طراحی خواهد شد.
2-2- تحقیقات انجام شده
در سال 1385 کار تحقیقاتی با عنوان بررسی کارآیی تیکنر باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن گل‌گهر در قالب پروژه کارشناسی ارشد انجام شد. در این پروژه تحقیقاتی ابتدا پارامترهای عملیاتی تیکنر مطالعه گردید. سپس با توجه به شرایط تیکنر موجود، به کمک روش‌های کو و کلونجر، فیتچ و تالمیج و ویلهلم ونید، طراحی تیکنر انجام شد. تاثیر عوامل موثر بر سرعت ته‌نشینی مانند pH ، نوع فلوکولانت، نرخ مصرف فلوکولانت و کیفیت آماده سازی فلوکولانت مورد بررسی قرار گرفت [14].
در سال 1386 کار تحقیقاتی با عنوان بررسی کارایی تیکنرهای باطله مجتمع مس میدوک و امکان سنجی بهبود کارایی آن در قالب پروژه کارشناسی ارشد انجام شد [15].
در سال 1391 طرحی با عنوان افزایش کارایی تیکنرهای معمول با اصلاح ساختار سازگار با تیکنرهای نسل جدید در مجتمع صنعتی معدنی گلگهر به منظور افزایش درصد جامد تهریز و کاهش هدر روی آب انجام شد که با تغییر در چاهک و آماده سازی فلوکولانت ته‌ریز تیکنر از حدود 49 به حدود 57 درصد رسید]16[.
در تحقیقی با عنوان چرا تیکنر ظرفیت بالا در حال حاضر در صنعت طلا ترجیح داده می‌شود، دلایل استفاده تیکنر ظرفیت بالا را در صنعت طلا استرالیا و استفاده روز افزون آنها را بیان کرده است و علت استفاده از آنها را آبگیری بیشتر از باطله ها به دلیل کمبود ذخایر آب و بازیابی بیشتر سیانور به دلیل قیمت بالای آن معرفی میکند]17[.
تحقیقی در سال 2005 با عنوان “مزایای استفاده از عملیات جدایش جامد از مایع با استفاده از تیکنر ظرفیت بالا در معدن سنگ آهن جیان شان چین” که در این تحقیق با افزایش تولید ظرفیت تیکنرهای باطله کم بوده و برای حل این مشکل از تیکنرهای ظرفیت بالا به جای تیکنرهای معمول استفاده کردهاند و برای طراحی این تیکنر از دستگاه آزمایش ته‌نشینی پیوسته استفاده نموده اند و بعد طراحی تیکنر درصد جامد آن نسبت به حالت قبل حدودا 9 درصد افزایش داشت، کدورت سرریز پایین آمد و هزینه های عملیاتی شامل برق و آب نیز کاهش یافت]10[.
تحقیقی در سال 2014 با عنوان “شرح فرآیند ته‌نشینی در تیکنرهای پیوسته” انجام شد که در این تحقیق با بررسی سرعت افزایش بستر گل و ارتباط آن با افزایش چگالی تهریز در نرخهای خوراک‌دهی مختلف به منظور طراحی تیکنر با عملیات نیمه‌پیوسته و پیوسته است.
2-3- مجتمع سنگ آهن گل‌گهر
مجتمع سنگ آهن گلگهر سیرجان با تولید سالانه 10 میلیون تن کنسانتره، یکی از قطب‌های مهم تولید کننده سنگ آهن در کشور می‌باشد. هم اکنون مجتمع سنگ آهن گلگهر شامل کارخانههای تغلیظ، هماتیت، پلی کام که به ترتیب 6،2و2 میلیون تولید کنسانتره در سال است]7[.
الف)کارخانه تغلیظ
شکل(2-1): شمای کلی از کارخانه تغلیظ مجتمع فرآوری سنگ آهن گل گهر
با توجه به شکل 2-1، مواد استخراج شده پس از حمل توسط کامیون و خردایش در سنگشکن ژیراتوری، از ابعاد حدود 2 متر، به ابعاد زیر 20 سانتیمتر رسانده می شوند. مواد حاصل از سنگشکنی برای ورود به آسیای خودشکن، نیازمند همگن سازی می‌باشند که این کار توسط انباشت کننده انجام می‌شود. مواد پس از همگن شدن توسط سیستم برداشت به مخازن قبل از آسیاهای خودشکن منتقل می‌شوند. بخش نخست کارخانه به صورت خشک کار می‌کند. حرکت مواد در بخش خشک با استفاده از یک موتور دمنده به همراه هوای داغ در ابتدای مدار و یک موتور مکنده در انتهای مدار، صورت می‌گیرد. مواد پس از خردایش در آسیاهای خودشکن به طبقه‌بندی کننده هوایی وارد می‌شوند. مواد درشت‌تر از طریق تهریز طبقه‌بندی کننده بر روی یک سرند دو طبقه ریخته می‌شوند که چشمه طبقه دوم سرند 3 میلیمتر می‌باشد. سرریز کلاسیفایر که شامل مواد ریزتری است به چهار سیکلون هوایی وارد می‌شود. سرریز این سیکلون‌ها برای غبارگیری وارد غبارگیرهای الکترواستاتیکی و تهریز آنها به همراه مواد زیر سرند 3 میلیمتر به بخش جدایش مغناطیسی شدت پایین خشک منتقل می‌شوند. مواد روی سرند که قبلاً به صورت بار در گردش، به آسیای خودشکن برگشت داده می‌شدند، اکنون از مدار خارج می‌شوند و 30 درصد خوراک ورودی خط 4 این مجتمع را تشکیل میدهند. جدایش مغناطیسی خشک مجتمع شامل بخش‌های پرعیارکنی اولیه، رمق گیر و پرعیارکنی ثانویه است. مواد ابتدا در واحد پرعیارکنی اولیه به دو بخش باطله و کنسانتره تقسیم می‌شوند که باطله آن به بخش رمق‌گیری وارد می‌شود. باطله بخش رمق گیر به عنوان باطله نهایی خشک توسط کامیون خارج می‌شود. کنسانتره پرعیارکنی اولیه وارد بخش پرعیارکنی ثانویه می‌شود که کنسانتره این بخش، کنسانتره نهایی خشک می‌باشد و باطله آن به همراه کنسانتره بخش رمق گیری به عنوان مواد میانی، وارد بخش تر کارخانه فرآوری می‌شوند. مواد میانی ابتدا در آسیای گلوله‌ای از نوع سرریز شونده به صورت تر، خرد می‌شوند و سپس برای جدایش وارد جداکننده‌های مغناطیسی شدت پایین‌تر می‌شوند که شامل بخش‌های پرعیارکنی اولیه، پرعیارکنی ثانویه و پرعیارکنی نهایی می‌باشد. کنسانتره بخش پرعیارکنی نهایی به عنوان کنسانتره تر پس از فیلتر شدن، با کنسانتره خشک مخلوط می‌شود ]7[.
شکل (2-2): شمای کلی عملیات پرعیارسازی مغناطیسی تر
باطله بخش پرعیارکنی اولیه و ثانویه به عنوان باطله تر برای آبگیری به تیکنر فرستاده می‌شوند ولی باطله بخش پرعیارکنی نهایی در صورتی که دارای عیار قابل توجهی از آهن باشد، به مخروط‌های ته نشینی وارد می‌شود. ته ریز این مخروط‌ها به همراه خوراک به ابتدای آسیای گلوله‌ای تر وارد و سرریز آنها با محصول آسیا مخلوط می‌شود ]7[.
دوغاب ورودی به تیکنر، با افزودن فلوکولانت با نرخ 20 گرم بر تن در چاهک خوراکدهی تیکنر، بصورت دوغابی با درصد جامد بالا (حدود 50-40 درصد) از تهریز تیکنر به یک مخلوطکن و از آنجا به سمت حوضچه دفع باطله هدایت شده و آب بازیابی شده از سرریز تیکنر دوباره به داخل سیستم تزریق میگردد. جدول 2-1 مشخصات اسمی تیکنر فعلی کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر را نمایش می دهد ]7[.

                                                    .