ساختارهای اجتماعی

ساختارهای اجتماعی

در حوزه قوانین و مقررات فردی یا جمعی، آیین جاوید اسلام، معیار تفاوت میان زنان و مردان را اختلافات و امتیازات ساختار فطری و طبیعی تن و روان قرار داده است تا هر کدام به اهداف ویژه آفرینش خویش دست یابند.
روش تحقیق:
این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه ای می باشد و با حضور در کلاس های روانشناسی و فمینیستی به شناخت دقیق فطرت زن و دیدگاه های طرفداران حقوق زن پرداخته شده است.
جنبه جدید بودن و نو آوری تحقیق در چیست؟
طبق بررسی هایی که در پیشینه تحقیق انجام گردید و تألیفات موجود به صورت مجزا به بحث در باره جایگاه زن در اسلام یا جایگاه زن در فمینیسم‏‏ پرداخته بود و تطبیقی بین جایگاه زن در اسلام و مکتب فمینیسم‏‏ دیده نشده است. در این تحقیق به فطرت زنانه اشاره شده که نیاز به شناخته شدن و درک آن می باشد. چنانکه آیات قرآن کریم خطاب به تمامی انسان ها می فرماید: «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ»( الحجرات/ 13) علت تقسیم بندی جنسیتی و ملیتی در مبادله معرفتی شناخت طبیعت انسان ها از یکدیگر می باشد. لذا آنچه در این رساله به آن اهمیت داده شده، شناخت فطرت و حقیقت زنان است.
استفاده کنندگاه مستقیم از نتیجه تحقیق:
دانشجویان و پژوهشگران رشته های علوم اسلامی، بانوان جوان و تمامی علاقمندان به بحث در مورد جایگاه زن، همچنین سازمان ها و مراکز اجتماعی و ارشادی و نیز مدارس و دانشگاه های دخترانه، مراکز تربیتی و روانشناسی بانوان می توانند از نتیجه این تحقیق بهره مند شوند.
از امکانات و مساعدت کدام سازمان ها یا نهادها در تحقیق استفاده می شود؟
از مساعدت نهادی در این تحقیق بهره برده نشده است و از منابع موجود در کتابخانه های علامه عسکری(ره)، دائره المعارف بزرگ اسلامی، آستان قدس رضوی، حسینیه ارشاد استفاده می شود.
مفاهیم
در تعریف مفاهیم کاربردی در فمینیسم‏‏ می توان به برخی از واژ های مستعمل در بحث فمینیسم‏‏ به اختصار اشاره نمود:
توریل مویدر مقاله ای تحت عنوان: فمنیست، مؤنث، زنانه این سه واژه را چنین توضیح می دهد:
فمینیست:
این واژه عنوانی سیاسی برای نامیدن حامیان نهضت طرفداران حقوق زنان است. بنابراین نقد فمنیستی، گفتمانی سیاسی است. این نظریه بر دو اصل تلاش علیه نظام مرد سالاری و تبعیض جنسی استوار است و به بررسی ارتباطات قدرت بین اشخاص می پردازد.
مؤنث:
مؤنث یک گروه زیست شناختی است که زنان به آن تعلق دارند. ممکن است کتابی توسط زنی نوشته شود، موضوع آن راجع به وضعیت زنان باشد ولی یافته ها و نتایج غایی کتاب در جهت مکتب فمنیسم نباشد. بنابراین مهم نیست که نظریه ای توسط مردی یا زنی شکل گرفته باشد، آن چه مهم به نظر می رسد این است که این نظریه تا چه حد از ویژگی های فمنیسم برخوردار است. به نظر فمنیست های غربی لزومی ندارد، نظریه پردازان فمنیسم حتماً زن باشند بلکه به نوعی دگرگونی خلاق نیاز است. مؤنث بودن یک اصل بیولوژیکی است.
زنانه:Feminine
نظریه پردازان فرانسوی استدلال می کنند که واژه ی زنانه گروه بندی دلبخواهی است که مردسالاری برای ظاهر زن یا رفتار او به کار می برد. بنابراین «زنانه» یک مفهوم و ساخت اجتماعی است، یعنی الگویی جنسیتی و رفتاری که توسط فرهنگ و هنجارهای اجتماعی تبیین و تحمیل می گردد. رفتار و نقش های «زنانه» ساخت هایی اجتماعی اند که بر مبنای گروه زیست شناختی قرار می گیرند.
به تعبیری دیگر زنانه نوعی تربیت و پرورش است. سیمون دوبوار می گوید: هیچ کس زن متولد نمی شود بلکه زن ساخته می شود. بدینسان ساختارهای اجتماعی مردسالارانه یک سری اصول اجتماعی خاصی از زنانگی را بر زن های بیولوژیکی تحمیل می کنند تا زنان را متقاعد نمایند که این اصول زنانگی کاملاً طبیعی و بیولوژیکی هستند. بدیهی است این به نفع جامعه مرد سالار است که دو واژه مؤنث و زنانه در هاله ای از ابهام قرار گیرد. در نتیجه فمینیسم موضعی سیاسی و مؤنث بودن موضوعی بیولوژیکی است.
برخی دیگر از واژه های کاربردی در این مکتب نیز عبارتند از :
جنس:Sex
نظریه فمنیستی، جنس را صرفاً بیولوژی یک شخص می داند- خواه این شخص کالبدی مذکر داشته باشد خواه مؤنث-یکی از وظایف عمده نظریه فمنیستی معاصر تشخیص تمایز مفهومی میان جنس و جنسیت است تا انتظارات جامعه از نقش های جنسی را بتوان اصلاح کرد. تفاوت جنسی چه بسا «طبیعی» باشند، اما تفاوت های جنسیتی را در فرهنگ باید جست، نه در طبیعت.

Share