رشته حقوق

زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

27./.
با توجه به جدول بالا زنان سرپرست خانوار در مقایسه با دیگران به ترتیب از نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رنج میبرند و معتقدند تا وقتی این نابرابریها را در اطرافشان حس میکنند، احساس شادمانی نخواهند داشت.
4-1-7.حمایتهای اقتصادی طردآمیز: زمینهساز طرد اقتصادی
یکی از مهمترین نتایج به‌دست آمده از مصاحبه با زنان سرپرست خانوار این بود که با وجود فقر و تنگدستی برای حمایت مالی به هیچ یک از ارگانهای دولتی مراجعه نکرده بودند. پاسخ این گروه از زنان به این پرسش که “چرا برای حمایت مالی به ارگانهای دولتی مراجعه نمیکنید؟” در سه دسته قرار می‌گیرد:
1- حمایتهای اقتصادی طردآمیز
2- دلسردی و ناامیدی از کسب نتیجه (در صورت مراجعه)
3- آگاه نبودن از نحوهی مراجعه به این ارگانها
میزان بالایی از زنان سرپرست خانوار، از اینکه تحت حمایت ارگان خاصی باشند با احساس تلخ و آزاردهندهای سخن میگفتند و معتقد بودند که مهمترین عاملی که مانع از مراجعه آن‌ها به این ارگانها میشود پرسوجویی است که از اقوام و آشنایان و … میکنند تا فقر و تنگدستی آن‌ها مورد تأیید این ارگانها قرار بگیرد و به این ترتیب همه‌ی اطرافیان از مددجو بودن آن‌ها باخبر میشوند. در واقع ترس از بیآبرو شدن فرزندانشان زمانی که به دیده‌ی تحقیر به آن‌ها نگریسته میشود، مانع از مراجعه‌ی آن‌ها به ارگانهای دولتی میشود. آن‌ها به خاطر غرور فرزندانشان حاضر بودند سخت کار کنند؛ ولی این شرمساری و بدنامی اجتماعی را تجربه نکنند. 94 درصد این گروه حمایتهای اقتصادی دولت را طردآمیز میدیدند و به هیچ وجه حاضر به مراجعه به آن‌ها نبودند.
«به هیج ارگانی مراجعه نکرده‌ام. اگر شده شب هم کار میکنم؛ ولی این کار را انجام نمی‌دهم. احساس میکنم خیلی کوچک میشوم. بچههایم از لحاظ روحی ضربه میخورند، دولت باید با روش دیگری کمک کند» (زن 46 ساله، علت سرپرستی: اعتیاد و متواری شدن شوهر).
«همینکه سالم باشم و بتوانم کار کنم، بهتر از حمایت این ارگانهاست. غرورم اجازه نمیدهد، می‌آیند و از در و همسایه مثلا تحقیق می‌کنند! آبروی بچههایم میرود» ( زن 50 ساله، علت سرپرستی: فوت همسر).
«شرم دارم به این ارگانها مراجعه کنم، می‌آیند از اقوام میپرسند، آبرویمان میرود. دخترم میگوید اگر بروی من چطور جلوی در و همسایه سرم را بالا کنم» (زن 48 ساله، علت سرپرستی: فوت همسر).
البته درصد کمی هم گفتند، مراجعه کردهاند، ولی بینتیجه بوده است؛ زیرا بعد از پرسوجو به‌علت عدم صلاحیت به نحوی رد شدهاند. در کل 14 درصد از زنان سرپرست خانوار علت مراجعه نکردن خود را بی‌نتیجه بودن حمایت‌های مالی ارگانهای خاص ذکر کردند.
«یک‌بار مراجعه کردم. البته من یک خانه کوچک دارم؛ ولی واقعاً وضعیت مالی‌ام بد است. آن‌ها گفتند خانه داری و مرا رد کردند. مگر خانه آب و نان به من میدهد؟! الان میخواهم دخترم را شوهر بدهم، دستم تنگ است. خانه به چه دردم میخورد؟! تازه آن را هم با وام گرفته‌ام. اصلا تمایل ندارم دیگر به جایی مراجعه کنم» (زن 54 ساله، علت سرپستی: اعتیاد).
حدود 7 درصد این زنان، از وجود چنین ارگانهایی اظهار بی‌اطلاعی کردند و ناآگاهی از اینکه چگونه باید به آن‌ها مراجعه نمود را از دلایل مراجعه نکردن به ارگانهای دولتی میدانستند.
«این همه سال با بدبختی گذراندم و هیچ وقت به ارگان خاصی مراجعه نکردم. نمی‌دانستم چنین جاهایی هست و اصلا راهش را بلد نبودم» (زن 53 ساله، علت سرپرستی طلاق).
جدول شماره (4-6): توزیع فراوانی علت مراجعه نکردن به ارگانهای دولتی جهت حمایت مالی
درصد
علت مراجعه نکردن به ارگانهای دولتی برای کسب حمایت مالی
94./.

مطلب مشابه :  تاریخ صدر اسلام

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید