رشته حقوق

زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

1- حامی عاطفی
2-حامی مالی
3- سلامتی، تندرستی و داشتن ایمان قوی
بیش از 87 درصد از زنان سرپرست خانوار احساس شادمانی خود را با حامی عاطفی تعریف کردند. آن‌ها در مجموع شادمانی را با داشتن یک همسر خوب و مهربان یا با قدردانی و دلجویی اطرافیانشان تعریف کرده، معتقد بودند با وجود اینکه مقاومت زیادی در مواجهه با مشکلات زندگی دارند، نه تنها کسی قدر آن‌ها را نمی‌داند، بلکه با آن‌ها بدرفتاری هم میکنند. در نتیجه سخت ابراز ناراحتی کرده و احساس بیپناهی، نداشتن تکیهگاه و بی‌کسی در تعریف آن‌ها از شادمانی تأثیر بسیاری داشت.
«وقتی شوهر آدم خوب باشد، کار کند، خودت و بچههایت را گردش ببرد و خوش اخلاق باشد، آن وقت میتوانی شادمانی را در زندگیت حس کنی» (زن50 ساله علت سرپرستی: فوت همسر).
«شادی یعنی اینکه محبت در زندگیت باشد. خانوادهات، بچههایت، فامیل‌هایت و همه اطرافیانت مهربان باشند و درکت کنند. مثلاً من با این همه تلاشی که برای پابرجا نگهداشتن زندگی‌ام کردم، انتظار دارم اطرافیانم قدرم را بدانند تا حدقل احساس پوچ بودن نکنم. شادی یعنی توجه کردن و دوست داشتن تمام کسانی که در اطرافت هستند» (زن 46 ساله، علت سرپرستی: زندانی بودن همسر).
«شادمانی حس خوب بودن و درونی است؛ مثلاً یک نفر مثل من که از بچگی پدر و مادر نداشته به یک شوهر خوب احتیاج دارد که به او مهربانی کند، تکیهگاهش باشد و حس خوشبختی و خوبی را به او بدهد. در کل شادمانی به‌نظر من یعنی داشتن حامی که از لحاظ عاطفی بشود به او تکیه کرد» (زن 38 ساله، علت سرپرستی: طلاق).
«آدم وقتی احساس شادی میکند که یک همسر خوب در کنارش باشد و زندگی آرامی برایش مهیا کند. به‌طور کلی شادمانی از نظر من یعنی داشتن یک همسر سالم که به خانوادهاش محبت کند و به آن‌ها توجه داشته باشد». (زن 46 ساله، علت سرپرستی: اعتیاد و متواری شدن همسر).
«وقتی شوهرت فوت میکند یا رهایت میکند یا بود و نبودش در زندگیت مهم نیست، شادی دیگر در زندگیت جایی ندارد. شادمانی یعنی اینکه یک نفر تو را دوست داشته باشد و به بچههایت توجه کند. وقتی در زندگیت جاهایی میروی و خسته میشوی، کنارت باشد. با وجود همه مشکلات مالی که داشتم هیچ وقت تعریف من از شادمانی پول نبوده، بلکه شادی را در دوست داشتن می‌بینم. حتی وقتی شوهر حضور نداشته باشد، اگر پدر و مادرت یا خواهر وبرادرهایت هم درکت کنند و به خودت و بچههایت توجه کنند، باز ممکن نیست خیلی شادمانی را حس کنی» (زن 54 ساله، علت سرپرستی: اعتیاد شوهر).
بیش از 74 درصد از زنان سرپرست خانوار در تعریف احساس شادمانی، به داشتن حامی مالی اشاره کردند. در واقع تنگنا و فشار اقتصادی وارد شده بر این گروه از زنان و فقدان قابلیت و توانمندی اجتماعی آن‌ها به‌منظور اشتغال در بازار کار باعث شده بود که به سختی از پس هزینه معاش عائله خود برآیند؛ بنابراین شادمانی خود را در داشتن یک زندگیِ بدون دغدغه مالی میدیدند.
«شادمانی یعنی اینکه وضع مالی‌ات به حدی خوب باشد که همه تحویلت بگیرند، خیالت از هزینه‌ی زندگیت راحت باشد، راحت در خانه‌ات بنشینی و بدون اینکه غرورت را بشکنی و حاضر شوی دست به هر کاری بزنی، مرد خانه‌ات خرج و خوراک بچههایت را به خانه بیاورد» (زن 51 ساله، علت سرپرستی: متواری شدن همسر).
«شادمانی یعنی آنقدر داشته باشی که دستت را جلوی کسی دراز نکنی؛ البته زیاد مادی نیست؛ فقط محتاج کسی نباشی. شادمانی از نظر من یعنی از لحاظ مالی تکمیل باشی حتی اگر شوهر هم نداشته باشی» (زن 37 ساله، علت سرپرستی: طلاق).
«شادی یعنی اینکه روحت آرام باشد. وقتی دغدغه نداشته باشی. سرماه شد استرس اجاره خانه، آب، برق، شهریه بچه، مخارج خانه و دکتر بچههایم را نداشته باشم. در زندگی یک زن سرپرست خانوار آرامش حرف اول را میزند، بهتر بگویم شادی‌اش در آرامش است. آرامش یعنی اینکه دغدغه این و آن را نداشته باشی» (زن 39 ساله، علت سرپرستی: فوت همسر).
«شادی یعنی اینکه نیازهای بچههایت برطرف بشود. غذای دلخواهشان را برایشان بگیرم. شادی یعنی اینکه روزی بچههایم به اندازه‌ی خودشان داشته باشند و محتاج کسی نباشند» (زن 48 ساله، علت سرپرستی: فوت همسر).
« شادمانی یعنی اینکه در زندگی‌ات آسایش داشته باشی، دستت به دهنت برسد، کسی از لحاظ مالی تو را حمایت کند، کسی مثل شوهر ،پدر و مادر. شادی یعنی در رفاه زندگی کنی، در واقع شادی برعکس همه‌ی این سختیها است که من دارم» ( زن 53 ساله، علت سرپرستی: طلاق).
کمتر از 40 درصد این زنان، سلامتی، تندرستی و داشتن ایمان قوی را شادمانی میدانستند.
«با وجود این همه سختی که در زندگیم داشتم و دارم اما در مرحله اول شادمانی را در داشتن معنویات می‌بینم و اینکه بدانم خدا به من توجه میکند و هوای بچههایم را دارد» (زن 55ساله، علت سرپرستی: متواری شدن همسر)
«شادمانی یعنی اینکه بچههایم سالم باشند، کنار هم باشیم خودم هم سالم باشم و بتوانم نان حلال در بیاورم» (زن 43 ساله، علت سرپرستی: رها کردن همسر).
«شادی در مرحله اول یعنی اینکه تنت سالم باشد، خدا از دستت راضی باشد، بتوانی بروی زیارت» (زن53 ساله، علت سرپرستی: طلاق).

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید