سبز اندیشان امروز

رویکرد مبتنی بر بازار

با افزایش سواد بین کسانی که تخریب محیط زیست را انجام میدهند، منجر به افزایش آگاهی تحصیلی و اجتماعی همراه با افزایش مهارت‌های زندگی و پوشش‌های حمایتی میشود و از تخریب محیط زیست یا از تکرار جرم آنان جلوگیری میکند زیرا آموزش بی‌سوادان و کم‌سوادان حتی اگر پشت میله‌های زندان پیگیری شود از بازگشت مجدد زندانی به زندان جلوگیری میکند. بسیاری از زندانیان کشور از نعمت داشتن سواد بی‌بهره‌اند، پس میتوان با تفاهم ‌نامه‌ای با سازمان زندان‌ها با هدف استفاده از ظرفیت‌های دو دستگاه برای دستیابی به اهداف برنامه 5 ساله سواد آموزی و از بین بردن بیسوادی میان زندانیان از طریق مددجویان زندان، تأمین آموزشیاران مجرب، تشکیل کلاس، برگزاری دوره‌های سواد آموزی، کسب مهارت ‌های زندگی و… از جمله مورد از بین بردن بیسوادی در زندان میباشد برنامههای آموزش محیط زیست باید در هر شخص، اخلاق و یا قانونی برای رفتار ایجاد کند تا او برای توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی کمترین مقدار تخریب و آلودگی را در محیط زیست داشته باشد.
آموزش محیط زیست باید با در نظر گرفتن مناسب ترین موقعیتها و موضوعات زیست محیطی محلی شروع شود و به طرف موضوعات و موقعیت هایی با گستردگی ملی و منطقهای و جهانی پیش رود. روشها باید فرایندی دائمی، تمام نشدنی و رشتهها، اصول و ارزشها کاربردی عمومی داشته باشند.
بند سوم: دقت و تلاش گسترده رسانههای جمعی در اطلاع رسانی عمومی
رسانه می‌تواند دو نقش متمایز و متفاوت در سیاستگذاری‌های مربوط با محیط زیست ایفا کند. نقش اول رسانه را باید در حوزه اطلاع رسانی جستجو کرد. رسانه با انعکاس اخبار گوناگون از مسایل و خطرات زیست محیطی که متوجه شهروندان و کشور است می‌تواند گام بزرگی در برجسته سازی موضوعات زیست محیطی ایفا کند، اقدام رسانه می‌تواند توجهات را متوجه مسایل این حوزه کند و در صورت نیاز برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. نقش دوم رسانه نیز ناشی از انعکاس جزئیات و کاربرد این جزئیات در عرصه سیاست گذاری است.
رسانه‌ها با انعکاس جزئیات مسایل زیست محیطی می‌توانند اطلاعات وسیع و مشخصی برای عرصه سیاستگذاری و آنچه نیاز و مفید برای سیاستگذاری در عرصه محیط زیست است ایفا کنند. در مجموع باید اذعان داشت که رسانه‌ها منبع بسیار مفیدی برای سیاستگذاری در عرصه محیط زیست به شمار می‌روند. با اینکه حجم برنامهها و نوشتهها در مورد محیط زیست نسبت به چندسال گذشته در کشور ما افزایش یافته اما هنوز هم تا رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله فراوانی داریم. توجه به معیارهای دقیق حفاظت از آب و خاک حیات جانوری و در کل طبیعت نیازمند اطلاع رسانی دقیق و به هنگامی است که پیش از تخریب وارد عمل شده و بتواند از بار ضربه گسترده آسیبها جلوگیری کند این تلقی که در زمینه محیط زیست و توجه به اطلاع رسانی در این حوزه بایستی ساماندهی صورت گیرد، چیزی جز بخشنامهای کردن دفاع از طبیعت نیست حجم برنامههای انجام گرفته در این حوزه در کشور ما نسبت به سایر کشورهای پیشرفته اندک است.
دقت و تلاش گسترده رسانههای رسانه دیداری باعث: افزایش دانش و آگاهی اقشار مختلف جامعه در زمینه محیط زیست، استقبال رده‌های مختلف سنی به ویژه کودکان و نوجوانان از طریق این شیوه آموزشی به مقوله حفظ محیط زیست، ایجاد و تعمیق ارتباط متقابل در مقوله هنر و محیط زیست در کنار افزایش تمایل هنرمندان در پرداختن به مسائل زیست محیطی، افزایش تمایل تعدادی از مسئولین شبکه‌های ملی و استانی برای تولید و پخش برنامه‌های زیست محیطی، اختصاص ردیف بودجه مشارکتی به سازمان محیط زیست جهت تولید و پخش برنامه از صدا و سیما، تأثیر رسانه دیداری بر نگرش مسئولین برنامه‌ریز و تصمیم‌گیرنده نسبت به حوزههای مختلف محیط زیست، جذب مخاطب از گروههای سنی مختلف از طریق تولید و پخش برنامه‌های شاد با مضامین زیست محیطی و افزایش توجه اجتماعی آنها به حفظ محیط زیست آموزش ضمنی میشود .
دقت وتلاش گسترده رسانههای شنیداری میتواند به: امـکان پیام رسانی به اقشار مختلف به دلیل تنوع شبکه‌های رادیویی ملی و استانی، علاقه‌مندی شنیدن پیام‌های رادیویی از سوی برخی مخاطبین، نیاز به هزینه اندک برای تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی، ایجاد انگیزه به جهت مشارکت‌های مردمی در راستای حفاظت از محیط زیست رافراهم آورد .
دقت وتلاش گسترده رسانههای نوشتاری: زمینه‌سازی برای انتشار اطلاعات علمی محیط زیست و دسترسی همگان به اطلاعات لازم، ساماندهی چاپ کتب زیست محیطی و کمک به فرهنگ کتاب خوانی، اهتمام به تولید پوستر و بروشور با مضامین محیط زیست به منظور جلب توجه جامعه به مسائل مهم محیط زیست، کمک به دانش افزاری و آگاهی زیست محیطی جامعه، جلب توجه متخصصین و مؤلفین جهت تولید و نگارش کتاب و مقالات علمی در زمینه محیط زیست، استفاده از ابزارهای متنوع نوشتاری برای آگاه‌سازی و تنویر افکار عمومی، رابه وجودآورد.
مبحث دوم: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی و سایر
تدابیرناظر برعوامل اقتصادی طی دو گفتار که گفتار اول تدابیر ناظر برعوامل اقتصادی و گفتار دوم سایر راهکار ها پرداخته شده است.
گفتاراول: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی
اقتصاد محیط زیست به طور کلی رابطه بین آثار اقتصاد بر محیط زیست و آثار محیط زیست بر اقتصاد را بررسی می‌کند. محیط زیست یک منبع کمیاب محسوب میشود; زیرا کلیه منابع در آن به صورت خالص و با کیفیت عالی یافت می شوند. عملکرد سیستم اقتصادی باعث از بین رفتن کیفیت و در نتیجه مختل شدن عملمرد طبیعی محیط زیست می شود. اولین نقش محیط زیست این است که منابع انرژی و مواد را برای تولید کالاها و خدمات در اقتصاد به بخش تولید در سیستم اقتصادی عرضه میکند، به عبارت دیگر، بخش تولید نهاده خود را به صورت منابع انرژی پایان پذیر (انرژی و مواد) از محیط زیست میگیرد. هر قدر سهم منابع انرژی و مواد در تولید کالاها و خدمات اقتصادی بیشتر باشد نیاز به آنها به عنوان نهاده عمده و اساسی در تولید کالاها و خدمات اقتصادی افزایش و به دنبال آن عرضه آنها گسترش خواهد یافت و تقاضا برای تهیه و آماده کردن آنها بیشتر خواهد شد که منجر به ثبات بخشی قیمت اجناس و کالای ضروری میگردد. در بخش تولید به نیروی کار نیز به عنوان نهاده احتیاج است. منابع انرژِی و مواد بدون مشارکت نیروی کار نمیتوانند در جریان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد نقشی اساسی داشته باشد. اقتصاد محیط زیست، یک رویکرد مبتنی بر بازار برای دستیابی به یک (توسعه) اقتصادی پایدار است که از طریق روشهای جدید گرفتن مالیات و مشوقهای مالیالتی و سایر مکانیزمهای مبتنی بر بازار، رشد بلندمدت اقتصادی را همراه با برقراری تعادل زیست محیطی و عدالت اجتماعی ایجاد مینماید. درآمدی که از این روش به دست میآید را میتوان در اختیارافراد نیازمند قرارداد.
بنداول: اشتغال زایی و از بین بردن ریشههای بیکاری.
موضوع اشتغال مقوله مهمی در سیاستگذاری‌ها است و به دلیل چند وجهی بودن (اجتماعی و اقتصادی) آن و همچنین وجود حجم بالای بیکاری در کشور از حساسیت زیادی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برخوردار است. بی شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگترین مشکلاتی است که اقتصادهای مختلف با آن دست و پنجه نرم میکنند، میتوان وجود صندوق توسعه ملی را یکی از راه حلهای مناسب دانست. صندوق توسعه ملی محلی برای ذخیره سازی بخشی از درآمد نفتی است. منابع این صندوق قرار است فقط به سرمایه گذاری اختصاص یابد. در واقع با این روش دولت در یک برنامه میان مدت بخش قابل توجهی از درآمد نفتی را از بودجه خارج کرده و به طور مستقیم سرمایه گذاری میکند. این اقدام دقیقا در راستای اشتغالزایی است، چون هر سرمایه گذاری به تولید منجر میشود که به تبع آن نیز شغل ایجاد خواهد شد. گرچه سرمایه گذاری های انجام شده با این روش میتواند بلندمدت یا میانه مدت باشد و در واقع نباید منتظر نتایج تأسیس این صندوق در بهبود فضای کسب و کار کشور در کوتاه مدت بود.
بنابراین، میتوان گفت که برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، باید در یک برنامه ریزی میان مدت، شدت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داده و این منابع را به سمت تولید هدایت کند. این روند باعث میشود جامعه خود را از درآمدهای نفتی فارغ کرده و به طرف تولید حرکت کند که نتیجه آن چیزی جز اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه نخواهد بود ایجاد اشتغال با تولید و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تولید و رشد اقتصادی، اشتغال افزایش یافته و با کاهش تولید و رشد اقتصادی، اشتغال کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، راهبرد ایجاد اشتغال به نحوی راهبرد تقویت تولید و رشد اقتصادی است و سیاست‌های اقتصادی که بتوانند هدف تقویت تولید و افزایش رشد اقتصادی را محقق نمایند، به طور خودکار هدف ایجاد اشتغال را تامین خواهند نمود.
راهحل اول- ایجاد اشتغال پایدار برای رفع معضل بیکاری، اعمال سیاست آزاد سازی اقتصاد ایران از بند اقتصاد دستوری دولت‌ محور و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت نظم بازار و گسترش رقابت است. راه حل جامعه ما برای کاهش نرخ بیکاری، تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت است که قادر باشد علم و دانش تئوری را به کالا و خدمات قابل عرضه در اقتصاد کشور تبدیل کند در این راستا و از همه مهمتر تربیت افراد خلاق و کارآفرین است که بتواند با ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت، فرصتهای شغلی پایداری برای دیگران ایجاد کند که اولین و مهمترین آنها سرمایه گذاری در تولید است.
راهحل دوم- استفاده از تجارب سایر کشورها بر عنوان یک راهنما و الگوهای تجربه شده مورد توجه است. آن چه در این راستا مهم است اولویت بخشیدن برنامههای حمایتی دولتها برای جهت دهی به آن دسته از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است که نیل به این هدف را در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه میسر سازد بنگاههای زود بازده است، این واقعیات موجب شده تا در سال‌های گذشته متولیان اشتغال، طرح‌های متفاوتی را برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی تدوین و اجرا کنند. شاید بتوان طرح بنگاه‌های زود بازده را سمبل طرح‌های اشتغال‌زایی دست‌اندرکاران این بخش دانست. اما با گذشت چند سال از اجرای طرح مذکور و صرف منابع، بسیاری از منتقدان، این طرح را فاقد دستاورد مناسب برای اشتغال‌زایی بیشتر قلمداد کرده و از سوی دیگر هنوز آمار دقیقی از تعداد این بنگاه‌ها و مشاغل ایجاد شده ناشی از آن در دسترس نیست..
راهحلسوم- صنایع دستی یکی دیگر از راههای ایجاد اشتغال که بسیار هم مقرون به صرفه به نظر میرسد. رسیدگی به صنایع دستی و توجه به فعالان بخش روستایی است. به عبارتی توسعه و سرمایه گذاری روی صنایع دستی همواره به عنوان یکی از راههای ارزان و مناسب برای اشتغال زایی مطرح است. در حالی که هزینه اشتغال در بخشهای دیگر اقتصادی بالاست در بخش صنایع دستی میتوان با هزینههای کم اشتغال زایی کرد، که این امرکاهش تخریب محیط زیست ازطرف روستاییان را به همراه دارد.
راه حل چهارم- یک عامل مهم دیگر در ایجاد اشتغال توجه به نقش و اهمیّت آموزش فنی و حرفهای است . آموزش را میتوان از جهتهای گوناگون مورد بررسی قرار داد و همه ما در ذهن خود توجیهاتی برای اهمیّت و نقش آموزش در اشتغال زایی داریم. آموزش به خودی خود به خاطر اثرات جانبی مثبتی که در اقتصاد دارد همواره مورد توجه است؛ اما در یک مثال موردی، قطعاً اگر واحدهای تولید نیروی کار متخصص در اختیار داشته باشند با بهبود روشهای تولید و یا بکارگیری فن آوریهای جدید میتوانند باعث رونق فعالیت اقتصادی خود شده و با برخورداری از یک توسعه مداوم اقدام به گسترش تولید و جذب نیروی کار جدید کنند.
ایجاد مشاغل خانگی مشاغل یا کسب و کار خانگی، مشاغلی است که با عضویت اعضای خانواده در فضای مسکونی و در قالب یک طرح کسب و کار مجاز بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد، نمونههایی ازروشهابرای اشتغال زایی میباشد.
حال به ذکرراه حل هایی برای اشتغال زایی میپردازیم:
1- گسترش و ارتقاء فرهنگ و تولید درجامعه.
2- ایجاد زمینه اشتغال سالموحمایت ازایجاد فرصتهای شغلی توسط انجمنهای دولتی (تعاونی ، خصوصی)
3- استفاده از اهرم های صادرات در زمینه افزایش اشتغال و ایجاد فرصت شغلی جدید.
4- استفاده از جایگزینی واردات برای ایجاد اشتغال در داخل.
5- حمایت از کلیه واحدهایی که برای ایجاد اشتغال فعال باشند.
6- کاهش نرخ بیمه کلیه واحدهایی که در ایجاد اشتغال باشند.