روش های اندازه گیری

روش های اندازه گیری

1-6- مروری بر واکنش های انجام شده در شرایط بدون حلال
حلال های آلی اغلب گران قیمت، اشتعال پذیر و سمی هستند و همچنین محیط زیست را آلوده می کنند. اخیراً سنتزها و واکنش های شیمیایی بدون حلال توجه زیادی از شیمیدانان آلی را به خود جلب نمود، زیرا فرایندهای بدون حلال نه تنها به محیط زیست آسیب نمی رساند بلکه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند و از آنجائیکه نیازی به حلال نیست بنابراین پس ماند های سمی حذف می شوند و هزینه تصفیه پس ماند های حلال کاهش می یابد. به علاوه بخش جالب توجه و برجسته این روش عملکرد ساده آن می باشد[46].
عموماً واکنش های بدون حلال به واکنش هایی گفته می شود که در آن به ماده اولیه (مایع یا جامد) مقادیر مشخصی از یک واکنشگر یا یک کاتالیزگر (جامد یا مایع ) افزوده و در شرایط معینی واکنش انجام می پذیرد بدون اینکه به محیط واکنش حلالی اضافه شود البته می توان محیط واکنش را با استفاده از مقادیرکم آب مرطوب نمود. برای مثال شیر در فاز محلول به سرعت ترشیده می شود اما شیر را به صورت خشک می توان برای زمان طولانی نگهداری نمود. همچنین گوشت به صورت خشک و جامد برای مدت زمان طولانی قابل نگهداری است ولی به صورت سوپ به مرور زمان فاسد می شود. در گذشته با مشاهده این پدیده، اینطور بیان می شد که برای تبدیل یک ماده به ماده ی دیگر فاز محلول ضروری است و در شرایط بدون حلال انجام واکنش امکان پذیر نیست. این موضوع تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت که نظریه پردازها و فلاسفه آن را به عنوان یک اصل قطعی و غیر قابل تغییر می دانستند.
برای مثال اریستوتل 1 به عنوان یکی از فیلسوفان و دانشمندان مشهور یونانی بیان نموده که ” هیچ واکنشی
بدون حلال انجام نمی شود”. این عوامل سبب شد که دانشمندان بیشتر به انجام واکنشها درشرایط بدون حلال توجه نشان دهند و تنها در دو دهه اخیر توجه زیادی به این واکنش ها شده است.
امروزه نیز علیرغم پیشرفت هایی که در این زمینه صورت گرفته هنوز دانشمندان از حلال های مختلف در واکنش ها استفاده می نمایند بدون اینکه در اغلب موارد دلیل و مزیتی را در استفاده از حلال ها ذکر کنند. همانگونه که عنوان شد در دو دهه ی اخیر واکنش های زیادی در شرایط بدون حلال انجام گرفته است که این واکنش ها نسبت به واکنش های انجام شده در فاز حلال موثرتر و دارای انتخابگری بیشتری می باشند
1Aristottle
در این واکنش ها به دلیل اینکه مواد موجود در محیط دارای سطح تماس بیشتری هستند، برخوردهای موثر بین مواد اولیه بهتر صورت گرفته و پیشرفت واکنش سریعتر انجام می پذیرد. در بعضی موارد نیز به طور
قابل ملاحظه ای از به دست آمدن محصولات جانبی جلوگیری می شود. علاوه براین موارد ذکر شده مزیت های دیگر اینگونه واکنش ها شامل موارد زیر است.
آلودگی محیط زیست به خاطر عدم استفاده از حلال کاهش می یابد.
انجام واکنش تسهیل می شود.
روش های اندازه گیری در این سیستم ها تسهیل می شود.
هزینه ی مربوط به انجام واکنش ها در اثر حذف حلال کاهش می یابد.
تمام این موارد دلایلی هستند که باعث استفاده روز افزون واکنش های فاز جامد در صنعت شده اند.
امروزه انجام واکنش ها درشرایط بدون حلال به حدی مورد توجه قرار گرفته که بسیاری از تحقیقاتی که نتایج آنها قبلا در فاز محلول گزارش شده در حال تکرار در فاز جامد می باشند. این مطالب اغلب نشان دهنده ی نتایج مطلوب تری نسبت به موارد مشابه در فاز محلول هستند. در زیر به دو واکنش در شرایط بدون حلال اشاره می شود[48-47 ](شمای 1-22).
شمای 1-22: واکنش در فاز جامد
1-7- هدف از پژوهش:

به علت فواید مهم بیولوژیکی و دارویی آمیدوآلکیل نفتول ها، یافتن راهی مناسب، دوستدار محیط زیست و مقرون به صرفه برای سنتز این دسته از ترکیبات بسیار مهم است. به موازات پیشرفت علم و فناوری و از طرف دیگر آلودگی محیط زیست استفاده از واکنشگرها و روش هایی که خطر کمتری برای محیط زیست داشته باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. واکنش سه جزئی آلدهید،2-نفتول، اوره یا استامید روش مناسبی برای تهیه آمیدوآلکیل نفتول هستند، کاتالیزگرهای زیادی برای تهیه آمیدوآلکیل نفتول ها با استفاده از این روش گزارش شده است. به هر جهت بعضی از این روشها دارای محدودیت هایی نظیر نیاز به استفاده از مقدار اضافی واکنشگرها، زمان واکنش طولانی و همچنین شامل حلالهای سمی می باشند.

Share