رشته حقوق

روابط اجتماعی-فروش پایان نامه

دانلود پایان نامه

ه یا شهر محل سکونت دانش آموز یا حتی کار دسته جمعی دریک مزرعه در شکل اردو پیاده کند. در سالهای آخر دبستان می‌توان امکان برنامه‌های طولانی تر از یک روز را برای دانش آموز فراهم کرد. ولی در کلیه وارد هماهنگی مربی یا معلم با والدین دانش آموز و حتی کمک گرفتن از آنها در جهت تحقق اهداف تربیتی ضروری و در عین حال سازنده است.

خصوصیات و ویژگیهای کودکان دبستانی
1- الگو پذیری 2- انعطاف‌پذیری

3- مسئولیت پذیری 4- خیال پردازی
5- آرزوهای بسیار داشتن 6- تلقین پذیری
7- علاقه‌مند به هدایا و جوایز 8- دوره استقرار بهترین دوستیها
9- یکه تازی ذهن و کنجکاوی 10- همکاری و اطاعت
11- دارای تحرک و فعالیت 12- دوره وجود احساس زیبایی پرستی
13- علاقه‌مند به بازیهای گروهی 14- دوره ناپایداری احساسات و روحیه
15- دوره کشف خصوصیات اشیاء 16- وجود تنوع احساسات
17- وجود روحیه تظاهر 18- عدم فهم واقعیات مسلم و مفاهیم انتزاعی
19- علاقه‌مند به بازی 20-حساسیت و زودرنجی
21- علاقه‌مند به کسب تجارب متنوع 22- تمایل به کشیدن نقاشی
23- تقلید از شخصیتهای محیط زندگی 24- دوره کم کردن وابستگی به مادر
25- دوستدار روابط دو جانبه 26- دوره ارزش پذیری
27- تأثیر پذیری از جو عاطفی خانواده 28- دوره حافظه قوی و نیرومند
29- علاقه مندی شدید به معلم و مربی 30- آغاز آشنایی با قوانین و مقررات
31- علاقه‌مند به گردش و اردو 32- دوره نیاز به محبت و مهربانی
33- دوره کامل شدن دستگاه تکلم و قدرت بیان 34- علاقه‌مند به نمایشگاه و موزه
35- دوره پایه ریزی احساسات و عواطف 36- دوره گسترش محیط زندگی اجتماعی »
با توجه به خصوصیات و ویژگیهای کودکان دبستانی لازم و ضروری می کند که نسبت به این خصلتهای کودکان تفکر و تعمق بیشتری داشته باشیم تا موجب خشکاندن این سرچشمه‌های جوشان و متبلور شخصیت نشویم زیرا تقریباٌ‌تمام الگوهای شخصیتی، بروز استعدادها و خلاقیت‌ها در‌ای مرحله از زندگی شکل می‌گیرند و پایه ریزی می‌شوند. بنابراین مربیان و معلمین دوره ابتدایی لازم است این ویژگیها را خوب شناخته و درک نمایند تا از موقعیتهای سنی دانش آموزان که بهترین دوران در امر آموزش و تربیت است به نحو احسن استفاده نمایند.
در اینجاست که نقش اردوها روشن و هویدا می‌شود زیرا در قالب برگزاری اردوها است که این فرصتها ایجاد می‌شود مثلاٌ‌یکی از اهداف و برنامه‌ریزی‌های اردو مسئولیت دادن به دانش اموزان در اردو می‌باشد تا دانش آموز خود را واقعاٌ در میان گروه احساس می‌کند و استقلال و شخصیت را حتی با کوچک ترین کارها بیابد از جمله پهن کردن سفره، چیدن غذا، جمع کردن آن و. .. می‌تواند جزء مسئولیتهای دانش آموزان باشد که این خود می‌تواند باعث رابطه‌ای محکم و دوستانه با مربی گردد.
در نتیجه اردوها علاوه بر ارزشهای وجودی موجود در فعالیتهای آموزشی اردو رفتن برای زندگی گروهی، تجربه‌ای بی نظیر است کودک در اردو می آموزد که چگونه از فشارهای روحی رها شود و خود را سرگرم سازد کار خود را با دیگران هماهنگ کند، مهارت‌ها و علایق بیشتری را بدست آورد ابتکار و خلاقیت را در خود پرورش دهد و شناخت و آگاهی خود را نسبت به دنیایی که در آن زندگی می‌کند وسعت بخشد. با اردو رفتن کودک و نوجوان مهارت و علایق خاصی را بدست می‌آورد و نیز درک وی فزونی می‌یابد و سبب پربار شدن زندگی وی می‌شود.
کودکان نونهالانی هستند که زمینه اش شناختها هستن و ریشه اش اعتقادها و بهارش بحرانها و حادثه‌ها و گرفتاریها و اینجاست که مربی باید زمینه را برای شناخت دانش آموزان دراردوها برقرار کند. هنگامی‌که زمینه‌ها غنی باشند و سرشار و ریشه‌ها محکم بودند و زنده در هر بهاری این درخت شکوفه می‌دهدو و بار می‌آورد و حتی هیچ آفتی نمی‌بیند چون آفتها از کمبود تغذیه و فقر زمینه‌ها مایه می‌گیرند.

پرورش خلاقیت از طریق بازی در اردوها
در سالهای اخیر مطالب و نظریه‌های بسیار گوناگونی در باره ارزش واهداف بازی نوشته شده است. مقاصد بیانی این نوشته‌ها بر حسب زمینه و نگرش افراد ارائه دهنده این نظریه‌ها متفاوتند. بسیای از افرادی که با کودکان کار می‌کنند بر این عقیده اند که بازی برای کودکان کاری بسیار جدی تلقی می‌گردد و فرصتهای بازی آزاد برای رشد و سلامت آنان بسیار حیاتی است با این حال در برنامه‌هایی که بیشتر بر سازمان یافتگی و راه های شخص برای پرورش قوای ذهنی تأکید می‌گردد، ‌متأسفانه ارزش بازی مورد غفلت و یا کم توجهی قرار می‌گیرد به هر حال امروزه بسیار روشن است که بازی یک فعالیت لذت بخش و جذاب درونی است. فعالیتی است که به سرزندگی و شادابی لحظه‌ای در کودکان می انجامد و می‌تواند امری خود به خودی و خاص کودک باشد. با دیدی این چنین در مورد بازی پی می‌بریم که معمولاٌ نظریات سطحی نگرانه در خصوص بازی از جانب افراد کار محور و معتقد به کار محوری پدید آمده که بازی را عاری از ارزش می‌دانند.
بازی مقاصد گوناگونی دارد که این مقاصد می‌توانند به عنوان دلایلی جهت دفاع و تشریح ارزش بازیها و خصوصیات آن از جانب معلمان و مربیان در مقابل افرادی که هنوز به بازی به عنوان امری سطحی و مشغول کننده و یا وقت گیر می نگرند مورد استفاده قرار گیرند.
از جمله این مقاصد می‌توان موارد زیر را نام برد :
بازی باعث پرورش جسمی می‌شود.
بازی باعث رشد هوش می‌گردد.
بازی به بالا بردن رشد اجتماعی کمک می‌کند.
بازی برای کودک شامل ارزشهای عاطفی غنی می‌باشد.
بازی جنبه‌های خلاق شخصیت کودک را پرورش می‌دهد.

بازی جنبه‌های خلاق شخصیت کودک را پرورش می‌دهد.
بازی که از درون کودک نشأت می‌گیرد بیان کننده پاسخ شخصی و اصیل و واقعی او به محیطش می‌باشد. زیرا بازی فعالیتی بیان کننده است که قابلیت و قدرتهای تخیلی کودک را به منصه ظهور می‌رساند. از آنجا که بازیهای تخیلی از تنوع و تازگی برخوردارند جهات خلاق این فعالیت به سهولت قابل ملاحظه است و علاوه بر این اینگونه بازیها خزانه پاسخهای کودک را نیز افزایش می‌دهد از طرفی می‌دانیم که تفکر واگرا دارای خصوصیتی چون توانائی تولید بیش از یک پاسخ مشخص است و بازی نیز فرصتهایی را برای کودک فراهم می‌آورد تا به راه های مختلفی نسبت به موقعیتها ی مشابه پاسخ دهد.
معلم باید زمینه‌های غنی و تجارب واقعی زندگی را جهت رشد بازیهای خلاق برای کودکان فراهم آورد.
اساس تجربیات واقعی کودکان در بازیها شکل می‌گیرد. هر چه زمینه تجربی آنها قوی تر و غنی تر باشد، به همان نسبت بازیهایشان متنوع تر خواهد شد گردشهای علمی‌شرکت در مراسم و جشنها و تجربه شرکت در گروه های مختلف و فعالیتهای علمی و اردوها به پربار شدن تجربیات کودکان می انجامد ودرعین حال زمینه‌های خلاق را برای بازیهای کودکان فراهم می‌آورد. به علاوه به نظر می‌رسد بازی نقش همانگ کننده و انجام دهنده چنین تجاربی را ایفا می‌کند. »
این حقیقت برهمگان روشن است که وقتی جسم انسان سالم باشد و دستگاه های بدن او به خوبی کار می‌کنند شخص در اثر سلامت و نشاط از مواهب زندگی بیشتر استفاده کرده عمرش طولانی تر می‌شود و از نعمت حیات در جهت اهداف عالیه آن بهتر می‌تواند بهره مند شود. چون تعالیم عالیه اسلام برای انسان ارزش والایی قائل است و او را موجودی شریف می‌شمارد لذا سفارشات زیادی در مورد ورزش و بازی نقل شده است در برخی از روایات نیز صریحاٌ تعلیم شنا به عنوان یکی از حقوق فرزندان بر پدران معرفی شده است و رسول اکرم (ص) می فرماید یک انسان با ایمان و نیرومند از یک انسان مؤمن و ضعیف بهتر و محبوب تر است به فعالیتهایی که کودک با جنب و جوش و تحرک از روی رغبت انجام می‌دهد بازی گفته می‌شود. در چنین شرایطی فشار و تحمیل اراده بر روی کودک وجود ندارد. بازی برای کودک دارای فوائد متعددی است ولی متأسفانه بسیاری از معلمان و حتی والدین بازی را نوعی اتلاق وقت به حساب می آورند و دلشان می خواهد که کودکان هر چه زودتر از بازی دست بکشند و درس بخوانند یا به کار سودمند بپردازند در حالیکه بازی عاملی مهم برای سلامت و رشد بدن دانش آموز است کودک عاشق بازی و تفریح است و شاید بدترین محرومیت آن باشد که او را از بازی و جست و خیز محروم سازیم بنابراین فعالیتهای اردویی برای دانش آموزان امری حیاتی است زیرا در اردوها انواع بازیها صورت می‌گیرد که منجر به شکوفایی خلاقیتها و ذوق هنری در دانش آموزان می‌شود.

مطلب مشابه :  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اهمیت و فوائد بازی
اهمیت و فوائد بازی را به بیان دکتر مظلومی خاتمه بخش بررسی اجمالی بازی قرار می‌دهیم :

بازی بچه‌ها
– در ابتدا آشنایی با محیط است – سپس تجربه برای به کارگیری کاربردها است.
– و بعد فرهنگ پذیری است – و بالاخره همه تعلیم است و همه تربیت
پس بازیها در فرزند همه درس اند و بسیار مهم، ‌در حالیکه برای بزرگها تنها واسطه رفع خستگی توانند بود.

رشد و تکامل شخصیت مطلوب
منظور از شخصیت مطلوب یا سالم در فرهنگ روان شناسی این است که فرد از هر لحاظ نضج یافته باشد و چنین فردی را می‌توان از ویژگیهای زیر تشخیص داد :
می‌تواند مستقل باشد و روی پای خود بایستد.
به خویشتن همچون یک شخص ارزش می‌دهد.
می‌کوشد با واقعیت روبرو شود واز واقعیت‌های زندگی بیشتر آگاهی یابد.
از امنیت خاطر، اعتماد به نفس، شجاعت و شهامت برخوردار است.
می‌تواند عواطفش را با خوشی و آرامی‌بیان نماید و در حالت هیجانی افراطی نیست.
بین افکار و اعمالش هماهنگی وجود دارد.
ارزشها را به روشنی در می‌یابد.
از زندگی اجتماعی شایسته‌ای برخوردار است.
می‌تواند از استعدادهایش بهتر بهره بردرای کند.
به نظم و نظافت و انضباط و ضرورت مقررات و برنامه‌ریزی معتقد است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شخصیت هر فرد که نمایانگر وحدت و هویت در حال تکامل اوست که گاهی از آن با اصطلاح « خود » تعبیر می‌شود پیوسته تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار دارد و اگر این عوامل سودمند باشند شخصیت از سلامت لازم برخوردار خواهد شد و اگر ناسودمند باشند به بیماری شخصیت منجر خواهد شد.
از جمله عوامل بسیار مؤثر در رشد و تکامل سالم شخصیت کودکان و نوجوانان فعالیتهای فوق برنامه هستند مشروط براینکه درست انتخاب و تنظیم و اجرا شوند. »
چنین تفکراتی موجب رشد انسانها و فطرت پاک خداجویشان گردیده است براساس چنین هدفها و محتوایی که ذکر شده است پرواضح است اردوهای تربیتی می‌تواند در جهت تحقق صفات عالیه انسانی گردد.
برگزاری اردوها در سطح مناطق می‌تواند به پرورش جسم و نفس در راستای برآوردن خواسته‌های افراد در حد اعلا و زمینه را جهت تطبیق انسان با محیط خود فراهم سازد و همچنین با بالا بردن سطح قابلیتهای جسمانی و روحی و مهارتهای اجتماعی فرد را در جهت لذت جویی سالم از زندگی و آینده آماده نماید.

مطلب مشابه :  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

مقدمه
ضرورت بررسی سوابق موجود با توجه به اینکه تحقیقات باید جنبه تکمیلی داشته باشند نه تکراری، پس مراجعه به مطالعات انجام شده مفید است. لذا برای بررسی منابع تحقیقی و پژوهشهای انجام شده پیرامون هر موضوع تحقیق می‌تواند به محقق در اجرای تحقیق و پیشبرد اهداف آن کمک شایانی داشته باشد.
ولی از آن جایی که تأثیر فعالیتهای اردویی دانش آموزان در جامعه ایران بخصوص قشر فرهنگی پدیده جا افتاده و مهمی‌تلقی نشده است بنابراین توجه به وارزش چندانی نسبت به این واقعیت نشده است و تحقیقات چندان مهمی‌در این زمینه صورت نگرفته است.
مکتوب حاضر از جمله همین تجربیات ارزشمند انجام شده می‌تواند چراغ راه و راهنمای عملی مربیان و خوانندگان محترم می‌باشد با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته نتایج تحقیقات پژوهشگران در این بخش به اختصار بیان می‌شود.

الف )منابع دانشگاهی
1ـ پایان نامه
توسط آقای جواد خوشه بست دانشجوی دوره کارشناسی در زمستان 74 و زیر نظر استاد محمد ابراهیم ذوالفقاری تهیه شده است.
عنوان تحقیق : بررسی و مقایسه نظرات دانش آموزان و مربیان در باره اردوهای دانش آموزی شهرستان فریمان در سال تحصیلی 74-1373 مقطع ابتدایی
اهداف تحقیق :‌هدف کلی از اجرای این طرح بررسی نظرات دانش آموزان و مربیان در باره اردوهای دانش آموزی است با توجه به آنچه در قسمت اهمیت و ضرورت طرح گفته شد، استعدادها و روابط اجتماعی صحیح فقط در محیط کلاس کامل نمی‌شوند بلکه نیاز به فعالیت اجتماعی مکمل دارد.
فرضیات تحقیق :
برگزاری اردوها برای آشنایی دانش آموازن با جاهای دیدنی ( موزه‌ها، اماکن زیارتی، مراکز صنعتی و آثار باستانی ) مفید است.
شرکت در اردو سبب بوجود آمدن حس هماکری و دوستی در دانش آموازن می‌شود.
اردوها سبب آشنایی دانش آموازن با خصوصیات و آداب و رسوم، لهجه‌های مردم نواحی مختلف کشور می‌شود.
اردوها در آموزش بهداشت فردی و جمعی و نشاط روحی دانش آموازن مؤثر است.

برنامه‌ریزی اردوها در اجتماعی شدن دانش آموزان و یادگیری مهارتهای اجتماعی و نظم و ترتیب و مقررات و روابط اجتماعی مؤثر است.
اردوها سبب می‌شود که دانش آموزان در فعالیتهای فرهنگی و هنری شرکت نمایند.
اردوها به عنوان آموزش غیر رسمی‌کمک زیادی به آموزشهای رسمی و آموزشگاهی دانش آموزان می‌کند.
برنامه‌ریزی اردوها سبب رابطه نزدیک و صمیمی‌بین مسئولین و دانش آموزان می‌شود.
شرکت در اردوها سبب بوجود آمدن حس استقلال شخصی و مسئولیت پذیری و رقابت در زمینه‌های مختلف می‌شود.
10-اردوها سبب یادگیری مسائل مذهبی و تربیتی دانش آموزان می‌شود.
خلاصه تحقیق :
برای جمع آوری اطلاعات در خصوص فرضیه‌های تحقیق ابتدا از بین آموزشگاه‌های منطقه تعداد ده آموزشگاه براساس نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای نتخاب شد. سپس هز هر مدرسه تعداد ده نفر از دانش آموزان و چهار نفر از مربیان را با نمونه گیری تصادفی با کمک مدیر آموزشگاه جهت اجرای پرسشنامه انتخاب کردیم. پرسشنامه‌های قابل اجرا در دو نسخه جدا از یکدیگر برای مربیان با نوزده عبارت پنج گزینه‌ای و برای دانش آموزان با بیست و چهار عبارت پنج گزینه‌ای بلی – خیر تهیه و به تعداد دانش آموزان و مربیان انتخاب شده، ‌تکثیر و مورد اجرا واقع گردیده، پاسخهای داده شده در جداولی جداگانه در پیوست G مخصوص دانش آموزان و پیوست D مخصوص مربیان ثبت گردید. سپس هر یک از عبارات مخصوص فرضهای مختلف را در بیست جدول تفکیک شده درج و درصد گیری نمودیم که از تجزیه وتحلیل این جدولها به این نتیجه رسیدیم که اردوها در آشنایی دانش آموازن با جاهای دیدنی کمک می‌کند. سبب بوجود آمدن حس همکاری و دوستی بین دانش آموزان می‌شود. دانش آموزان با شرکت در اردوها مهارتهای اجتماعی ( نظم و ترتیب، مقررات و روابط اجتماعی ) را یاد می‌گیرند.
برگزاری اردوهاسبب ایجاد رابطه نزدیک و صمیمی‌بین مسئولین و دانش آموزان می‌شود و همچنین دربوجود آمدن حس استقلال شخصی، مسئولیت پذیری، رقابت بین دانش آموزان به آنان کمک فراوانی می‌کند. در مورد مفید بودن اردوها در آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم و لهجه‌های نواحی مختلف کشور بین نظرات دانش آموزان و مربیان تفاوت دیده شده است. به نظر مربیان، ‌اردوها در آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم و لهجه‌های مردم کمک چندانی ندارد ولی دانش آموزان نظر مخالف را دارند و همچنین در مورد تأثیر اردوها به عنوان آموزش غیر رسمی‌بر آموزشهای رسمی و آموزشگاهی بین نظرات آنان تفاوت قابل ملاحظه‌ای دیده شده که در این مورد مربیان با نود و پنج درصد نظر موافق، فرض مورد نظر را تأیید نموده اند ولی دانش آموزان نظر داده اند که اردو به عنوان آموزش غیر رسمی‌کمک چندانی به آموزشهای رسمی‌نمی‌کنند.
پیشنهادات این تحقیق :
دامنه موضوع این تحقیق به حدی گسترده است که فراتر از چهارچوب این طرح پژوهشی بود و لازم است تحقیقات دیگری در این زمینه انجام گیرد.
اهمیت آموزش و پرورش غیر رسمی‌به عنوان شاخه‌ای از تعلیم و تربیت به قدری است که برنامه‌ریزی مسئولان را می طلبد بنابراین اردوها باتوجه به اهمیت آن و تخصیص منابع ملی به آنها باید مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان قرار گیرد.

2-پایان نامه
توسط آقای حمید یعقوبی دانشجوی دوره کارشناسی زیر نظر استاد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید