رسول خدا (ص)

رسول خدا (ص)

یکی از نتایج اخروی کسب‌وکار، آمرزش گناهان است. در روایتی رسول خدا (ص) به سختیهایی که کارگران هنگام کسب‌وکار میکشند میپردازد و چنین میفرماید: «مَنْ باتَ کالّا مِنْ طَلَبِ الْحَلال باتَ مَغْفوراً لَه» (حرعاملی، 1409: ج 12/ 13)؛ کسی که شب را در حالی به صبح رساند که از کسب حلال خسته شده و در فکر کسب‌وکار حلال برای روز باشد گناهانش آمرزیده است. در روایت دیگر از آن حضرت آمده است: «وَ مِنَ الْذنوب، ذُنوبٍ لا یکفّرها اِلّا الْهَمِّ فی طَلَبِ الْمَعیشه» (فیض کاشانی، 1363: ج 3/ 149)؛ برخی از گناهان گناهانی هستند که فقط کار و تلاش و سختی کشیدن در جهت تأمین زندگی آن را از بین میبرد.
قطب راوندی در دعوات از رسول‌الله چنین نقل کرده است: «اِنَّه لِیَأتی الْرَّجُل مِنْکُم لا یَکْتُبُ عَلَیه سَیِّئه وَ ذلِکَ اِنَّه مُبتلی بِالْمَعاش» (طباطبایی بروجردی، 1370: ج 22، 35)؛ روز قیامت مردی از شما را که هیچ گناهی بر او نوشته نشده است میآورند و این به خاطر این است که در دنیا جهت کسب روزی حلال کار کرده و سختی کشیده است.
در روایتی از آن حضرت نقل شده است که آمرزش بعضی از گناهان فقط رنج و سختی در جهت کسب مخارج زندگی از بین میبرد: «عَنْ رَسولُ الله (ص) اِنَّهُ قال انَّ مِنَ الْذنوب ذُنوباً لایُکفِّرها صَلوه وَ لاصوم، قیلَ یا رسول الله فَما یُکفِّرها؟ قال: الهُموم فی طَلَبِ المعیشه» (مجلسی، 1404: ج ۱۰۳/۹)؛ از رسول خدا روایت شده است که آن حضرت فرمودند همانا در بین گناهان، گناهانی هستند که با نماز و روزه از بین نمیروند. عرض شد: یا رسول‌الله پس چه چیزی آن گناهان را پاک میکند؟ فرمودند: ناراحتیها و سختیهایی که انسان در جهت کسب مخارج زندگی میکشد.
در روایتی رسول خدا فرموده‌اند: «مَنْ اَکَلَ الْحَلال قامَ علی راسِه ملک یَسْتَغفِر لَهُ حتّی یَفرغُ من اکله» (قمی، 1414: ج 2/ 319)؛ هرکس از راه کار و کسب حلال غذا تهیه کند و بخورد فرشتهای بر بالای سر او میایستد تا وقتی که خوردنش را تمام کند از خداوند برای او طلب بخشش میکند.
2-2-3-2. در امان بودن از آتش دوزخ
در روایتی آمده است زمانی که رسول خدا از جنگ تبوک بازمی‌گشت سعد انصاری به استقبال آن حضرت رفت و ایشان با او مصافحه کرد و سپس فرمود: چه چیزی باعث زبری و پینه‌ی دست تو شده است؟ عرض کرد: ای رسول خدا، من با بیل در زمین سخت کار میکنم تا اینکه مخارج زندگی خانوادهام را تأمین کنم. رسول خدا دست او را بوسید و فرمود: این دستی است که آتش به آن نمیرسد (ابن اثیر، 1415: ج 2/ 270).
در روایتی دیگر از آن حضرت نقل شده است که فرمود: «مَن اَکَلَ مِنْ کدّ یَده نَظَرَ الله اِلَیه بِالرَّحمه ثُمَّ لا یُعَذِّبه اَبَداً» (مجلسی، 1404: ج ۱۰۳/ ۹)؛ کسی که با کار و تلاش، از دسترنج خویش بهرهمند شود مورد نظر رحمت خداوند قرار میگیرد و خداوند متعال هرگز او را عذاب نمیکند.
بنابراین از منظر پیامبر اکرم (ص) از لحاظ تربیتی کار کردن انسان را از عذاب و آتش جهنم نجات میدهد، پس تا میتوان باید مسلمانان را به کار و کوشش در راه کسب روزی حلال تشویق کرد.
2-2-3-3. خشنود کردن خداوند و محبوب خداوند واقع‌شدن فرد
از دیگر نتایج کار در دنیا، خشنودی خداوند در دنیا و آخرت است. در این زمینه پیامبر خدا میفرمایند: «مَنْ اَمْسی وافیاً مِنْ طَلَبِ الْحَلال باتَ مَغفوراً لَه وَ اَصْبَحَ وَاللهُ عَنْهُ راضٍ» (فیض کاشانی، 1363: ج 3/ 205)؛ کسی که روزش را به پایان رساند در حال خستگی از کار و تلاش جهت به دست آوردن روزی حلال، آمرزیده میشود و در حالی صبح میکند که خداوند از او راضی و خشنود است.
پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «الکاسِبُ مِن یَدِهِ خَلیلُ اللّه» (پاینده، 1362: ح ۲۱۹۰)؛ هرکس با دست خود کسب در آمد کند دوست خاصِ خداست.
در فرمایشات رسول خدا (ص)، کار و تلاش برای بینیازی از دیگران محبوب خداوند متعال معرفی میشود: «اِنَّ الله یُحِبَّ الْعَبدُ یَتَّخِذُ الْمِهنه لِِیَسْتَغنی بِها عَن النّاس» (فیض کاشانی، 1363: ج 3/ 140)؛ خداوند بندهای را که در به دست آوردن روزی، خود را به زحمت میاندازد تا از دیگران بینیاز شود دوست میدارد.
از امام علی نقل شده است: «اِنَّ الله عَزَّوَجَّل یُحِبُّ الْمُحتَرِفُ الْاَمین» (حکیمی، 1380: ج 3 /163)؛ خداوند انسان دارای شغل و حرفه را که امانت‌دار باشد دوست میدارد.
2-2-3-4. عبادت و جهاد تلقی شدن کار
در حدیث قدسی آمده است که خداوند به پیامبر خطاب فرمود: «یا اَحْمَدُ! اِنَّ الْعباده عَشْرَه اَجْزاء تِسعَه مِنها طَلَبُ الْحَلال فَاِذا طیّبَت مَطْعَمَکَ وَ مَشْرَبَکَ فَاَنتَ فی حفظ وَ کنفی» (قمی، 1414: ج 2/ 330)؛ ای احمد! عبادت ده قسمت است که نه قسمت آن کسب حلال است پس هر گاه غذا و نوشیدنی خود را پاک ساختی و از راه حلال به دست آوردی تو در حمایت من هستی.
امام باقر (ع) از رسول خدا (ص) در این زمینه نقل میفرماید: «العباده سَبعون جُزءً اَفْضَلُها طَلَبُ الْحَلال» (حر عاملی، 1409: ج 12/ 11)؛ عبادت هفتاد جزء دارد که با فضیلتترین آن کار و تلاش در جهت به دست آوردن روزی حلال است.
در روایت دیگری آن حضرت کار و تلاش را بهترین عمل دانسته و چنین میفرماید: «اَفضَلُ الْاَعمال الکَسْبُ الْحَلال» (متقیهندی، 1397: ج 4/ 8)؛ بهترین اعمال کسب حلال است.
یکی دیگر از آثاری که اسلام برای کار قائل شده است هم ردیفی با جهاد در راه خداست. رسول خدا در این زمینه میفرماید: «الکادَ عَلی عَیالِه کَالْمُجاهدُ فی سَبیلِ الله» (حرعاملی، 1409: ج 14/ 13)؛ کسی که در جهت تأمین نیازمندی‌های خانواده‌اش بکوشد مانند مجاهدی است که در راه خدا جهاد میکند. در روایت دیگری ابن عساکر از عثمان چنین نقل میکند که رسول خدا فرمود: «اَلعثره فی کَدِّ حلالِ عَلی عَیْلِ مَحجور اَفْضَلَ عِنْدَ الله مِنْ ضَربٍ بِسَیْفٍ حَولاً کامِلاً لا یَجِفُ دَماً مَعَ اِمام عادل» (متقی هندی، 1397: ج 4/ 6)؛ تلاش و کوشش در جهت به دست آوردن روزی حلال برای خانواده نزد خداوند متعال از یک سال شمشیر زدن و ریخته شدن خون به همراه امام عادل با فضیلت‌تر است.
همچنین در مورد کار برای تأمین روزی حلال ابن عمر میگوید که رسول خدا (ص) فرمود: «طَلَبَ الْحَلال جهاد» (همان)؛ به دست آوردن روزی حلال جهاد در راه خداست.

Share