رسانه های جمعی

رسانه های جمعی

آزمایش نه تنها برای آزمون فرضیات و تئوری ها مورد استفاده قرار می گیرند، بلکه اغلب تئوری های موجود نیز مورد آزمون هستند یا حتی آزمایشات قابل تکرار گذشته نیز برای حصول اطمینان که واقعا تکرارشدنی باشند و در همان مرتبه اول تکرار شوند نیز از روش آزمایشگاهی استفاده می شود (Devine 2006: 62).
پژوهشگران رسانه های جمعی به دلایل گوناگونی ممکن است روش آزمایشگاهی را برگزینند:
1. مستند کردن علیت. تحقیقات آزمایشگاهی در ابتدا در خدمت تعیین رابطه علت و معلولی قرار می گیرند گرچه فلاسفه علم ممکن است در این باره که آیا هرگز می توان رابطه علت و معلولی میان دو متغیر را ثابت کرد بحث داشته باشند، آزمایش بدون تردید بهترین روش پژوهشی در علوم اجتماعی برای نشان دادن رابطه علی است. (ویمر و دیگران، 1384: 369)
2. کنترل. پژوهشگران در این روش بر محیط، متغیرها و افراد مورد بررسی کنترل دارند… مطالعات آزمایشگاهی همچنین پژوهشگر را در مقامی قرار می دهد که بتواند تعداد و نوع متغیرهای مستقل و وابسته مورد نظر و نحوه دستکاری آنها را کنترل کند. (ویمر و دیگران، 1384: 370)
3. هزینه ها. به طور نسبی هزینه تحقیقات آزمایشگاهی در مقایسه با سایر روش های پژوهشی می تواند کم باشد(ویمر و دیگران، 1384: 371).
4. تکرار پذیری. شرایط مطالعه معمولا به وضوح در توصیف آزمایش بیان می شود و دیگران با استفاده از آن به سهولت می توانند آزمایش را تکرار کنند. (ویمر و دیگران، 1384: 371)
طرح‌ریزی یک آزمایش به گونه ساده یعنی برنامه‌ریزی یک آزمایش به گونه‌ای که اطلاعات حاصل از اجرای آن به مساله مورد پژوهش ارتباط داشته باشد. طرح آزمایشی، نقشه یا برنامه از پیش تنظیم شده‌ای است که به کمک آن چگونگی اجرای متغیر مستقل و نحوه انتخاب گروه‌های پژوهشی تعیین می‌شود و عمده‌ترین نقش آن کنترل است (هومن، 1383: 350).
در یکی از کاربردهای بسیار دقیق روش آزمایشی، فرضیه‌ها توسط آزمایشات انتقادی مورد آزمون قرار می‌گیرند؛ آزمایشاتی که می‌توانند فرضیه‌ها را رد کنند (یعنی آزمایشی که نشان می‌دهد متغیر مستقل، اثر پیش‌بینی شده را بر متغیر وابسته نگذاشته است). البته چنین کاربردهای ناب نسبتا نادر هستند، چون چنین نتیجه‌هایی اغلب اوقات با این چالش‌ها روبرو می‌شوند که آزمایش به اندازه کافی کنترل‌شده نبوده است یا متغیر مستقل معتبر نبوده است یا این که انواع مختلفی از خطاها آزمایش را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه روش علمی مستلزم قابلیت تکرار آزمایشات است (هومن، 1383: 373).
هدف از طرح آزمایش این است که، بین الزامات و محدودیت‌های حوزه‌ای که آزمایش در آن انجام می‌شود تعادل برقرار کند به طوری که آزمایش بتواند بهترین نتیجه را برای فرضیه‌ای که آزمون می‌شود ارایه دهد. در برخی از علوم مثل فیزیک و شیمی، تأمین این الزامات که همه اندازه‌گیری‌ها باید به صورت عینی درآیند و نیز این که شرایط آزمایش باید در تمام کوشش‌های آزمایشی کنترل‌شده باشد، نسبتا آسان است. اما در علوم دیگر مثل زیست‌شناسی و پزشکی، غالبا حصول اطمینان از این که شرایط یک آزمایش در تمام کوشش‌ها ثابت بوده است دشوار است؛ و در علوم انسانی و اجتماعی(از جمله روان‌شناسی)، حتی تعیین روشی برای اندازه‌گیری پیامدهای یک آزمایش به صورت عینی هم کار دشواری است (Kerlinger, 1973: 2-16).
به علاوه، در علوم اجتماعی نیاز به یک موقعیت کنترل‌شده ممکن است برخلاف کاربرد فرضیه مورد بررسی در موقعیت‌های عمومی‌تر عمل کند. به این صورت که وقتی هدف ما آزمون فرضیه‌ای است که در همه شرایط درست باشد، آزمایش ممکن است دارای اعتبار درونی بسیار بالایی باشد، یعنی در یک موقعیت بسیار کنترل‌شده، معتبر باشد اما وقتی برای یک موقعیت در دنیای واقعی به کار رود فاقد اعتبار بیرونی باشد (دلاور، 1366: 7).
یکی از انوع روش های آزمایشی مطالعات مشاهده ای است. مطالعات مشاهده‌ای به جز این که فاقد تعادل احتمالاتی بین گروه‌ها هستند، مشابهت بسیار زیادی با آزمایشات کنترل‌شده دارند. این نوع آزمایشات بیشتر در حوزه‌هایی مثل روان‌شناسی و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، چرا که در این حوزه‌ها به خاطر مسایل اخلاقی امکان تشکیل یک گروه کاملا کنترل‌شده وجود ندارد. برای مثال نمی‌توان به منظور ارزشیابی کارآمدی یک نوع درمان بر گروه خاصی از بیماران که مبتلا به بیماری مهلکی هستند، از انجام همه درمان‌های موجود دیگر در مورد آن‌ها اجتناب کرد. نتایج مطالعات مشاهده‌ای، بسیار کمتر از نتایج آزمایشات کنترل‌شده معتبر هستند، چرا که بسیار بیشتر از آن‌ها در برابر سوگیری انتخاب آسیب‌پذیر می‌باشند. پژوهش‌گران اغلب تلاش می‌کنند این نقیصه را با بکارگیری روش‌های آماری پیچیده مثل همتاسازی نمرات گرایش جبران کنند. (Fisher, 1966: 71-73).
مشاهده در علم قبل از انجام هر چیزی است. عملی توسط دانشمند انجام می شود، تنها از این طریق است که می توان چیزی را مشاهده کرد، محصول یک فرایندی است که دانشمند سفارش داده است. مشاهده فرایند قسمتی از آنچیزی است که نایجیل آن را «تحقیق کنترل شده» می نامد. مشاهده علمی یک جستجوی هدفمند است که با هوشیاری و دور اندیشی همراه است و با مشاهدات روزمره و عادی متفاوت است. (Kaplan, 1964: 126)
بسیاری از دور اندیشی هایی که منجر می شوند به مشاهده علمی، از قابل دسترس بودن سوژه منتج می شوند تا اینکه سوژه ای باشد که دیده نمی شود یا اگر هم دیده می شود قابل توجه نباشد. به ویژه دقت در اطمینان وقتی حاصل می شوند که دانشمند قادر باشد آنچه را که براش جستجو کرده و مشاهده نموده را به دیگران نیز نشان بدهد. این وضعیت وقتی مطلوب است که نتایج منفی نیز هدف علمی داشته باشد و نتایج منفی نیز ممکن است اهمیت فوق العاده ای داشته باشند. مشاهده یک رفتار هدفمند است که به سمت اهدافی که نقش قسمتی از یک عبارت تحقیق را بازی می کنند سوق داده می شود… در علم، مشاهده جشتجویی است برای آنچه که ناشناخته است، نه فقط به خاطر اینکه پنهان است، بلکه به این دلیل که افشای آن کمک می کند به فهم و درک ارتباط میان یافته با جهان (Kaplan, 1964: 126).
به عنوان جمع بندی فصل سوم در یک صفحه می توانیم به اقداماتی که تا کنونی انجام شده است اشاره کنیم. برای یافتن پاسخ دو سوال اصلی پایان نامه مطالعات کتابخانه ای در مورد روش نشانه شناسی داشتیم. با مشخص شدن ابعاد نشانه شناسی تصویر و اخذ مشورت از کارشناسان این حوزه، برای این که به فهرستی از نشانه های قابل شناسایی در انیمیشن های برسیم، از مصاحبه استفاده کردیم.
کدهای شناسایی شده به دو بخش آموزه های دینی و فرهنگی و کلیشه ها تقسیم شدند. در هر بخش با مصاحبه با کارشناسان حوزه این کدها نهایی و با استفاده از تکنیک های نشانه شناسی در روابط بینامتنی حوزه و ترکیبات هر کدام مشخص گردید.
در ادامه برای سنجش تطابق نشانه های احصاء شده با ادراک آن ها توسط مخاطبان در هر دو حوزه پیام های پنهان و آشکار نیاز به انجام آزمایش داریم. مدل قابل استفاده در این آزمایش طراحی گردید و نتایج آن در فصل بعدی اشاره خواهد شد.
انیمیشن های مورد بررسی
تعداد انیمیشن های والت دیزنی بسیار زیاد است. بر حسب انتخاب در فواصل زمانی مختلف و همچنین وجود میزان قابل ملاحظه ای از نشانه های مورد بررسی وهمچنین شمول طیف متفاوتی از انیمیشن ها به لحاظ موضوعی موارد ذیل بررسی می گردند :
علاء الدین (Aladdin 1992)
دامبو (dumbo 1941)
شیرشاه (Lion king 1994)
تارزان (Tarzan 1999)
موش و گربه (Tom & Jerry 1940-1960)
رتتوئیل (موش سرآشپز) (ratatouille 2008)

Share