رسانه های جمعی

رسانه های جمعی

وَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ حَجَّ بَیْتِهِ الَّذِى جَعَلَهُ قِبْلَهً لِلاءَنامِ یَرِدُونَهُ وُرُودَ الاَنْعامِ وَ یَاءْلَهُونَ الَیْهِ وُلوهَ الْحَمامِ جَعَلَهُ سُبْحانَهُ عَلامَهً لِتَواضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ وَ اذْعانِهِمْ لِعِزَّتِهِ، وَ اخْتارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمّاعا اءَجابُوا الَیْهِ دَعْوَتَهُ، وَ صَدَّقوا کَلِمَتَهُ، وَ وَقَفُوا مَواقِفَ اءَنْبِیائِهِ، وَ تَشَبَّهوا بِمَلائِکَتِهِ الْمُطِیفِینَ بِعَرْشِهِ یُحْرِزُونَ الاَرْباحَ فِى مَتْجَرِ عِبادَتِهِ. وَ یَتَبادَرونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ، جَعَلَهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالِى لِلاسْلامِ عَلَما وَ لِلْعائِذِینَ حَرَما، فَرَضَ حَجَّهُ وَ اَوْجَبَ حَقَّهُ وَ کَتَبَ عَلَیْکُمْ وِفادَتَهُ فَقالَ سُبْحانَهُ: “وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىُّ عَنِ الْعالَمِین»(نهج‌البلاغه، خطبه 1).
ویل دورانت در اهمیت حج می‌نویسد: «این مراسم فرد را به جامعه بزرگ اسلامی پیوند می دهد و از ترجبه درونی و پرشور برخوردار می کند. مبانی دین او را استحکام می بخشد. حج با مراسم پرهیز و تقوی، بدوی و صحرا و مردم فقیر،تجار و ثروتمند، شهری ها، بربر ها، زنگی‌های آفریقایی، شامی‌ها، ایرانی‌ها، ترک‌ها، …. و دیگر اقوام مسلمان را به یکجا گرد هم می آورد که همه به یک شکل لباس ساده به تن دارند و دعاهای معینی را بهزبان واحد می‌خوانند. شاید به همین جهت، اخلاف نژادی در اسلام چندا سخت نیست. مسلمانان این طواف را رمز یک ارتباط روحی و استمداد معنوی می‌شمارند.»(دورانت، 1382، ج4، ص 278).
هویت عبارت است از میزان یا درجه ای که افراد، خود را با کل یک سازمان، یکی دانسته و از آن کسب هویت می‌کنند.(رابینز، 1385، ص 382)
ثُمَّ أَفِیضُواْ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (بقره: 199)؛ پس از همان جا که [انبوه] مردم روانه مى‏شوند شما نیز روانه شوید.
مک‌لوهان در بیان تاثیر رسانه های جمعی می‌نویسد: «این رسانه ها با تزریق الگوهای متعدد و متضاد، ملت‌ا و به‌ویژه نسل جوان و نوجوان را با بحرات هویت فردی و اجتماعی مواجه می‌کنند(مک‌لوهان، 1380).
صدوق، 1380، ج2، ص 309
خمینی ره، ج20، ص 131
صحیفه، ج18، ص 66
ابوصادق، 1405ق، ص 655
طبرسی، 1403ق، ج2، ص 296
مِّلَّهَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ مِن قَبْلُ وَفِی هَذَا (حج: 78)
جوادی آملی، در کتاب: منشور همبستگی، 1376.به نقل از منصورنژاد، رویکردی دینی به مسأله وحدت و همگرایی، ص 53.
جمله ای از امام خمینی ره، 7 دی 1359؛ صحیفه امام خمینی، ج13،
1988, p. 15
Barnett & Lee, 2003, p. 264
Chuang, 2004; Piller, 2000; Spitzberg, 1989; Zaharna, 2009
samovar، porter and mcdaniel, 2007
Toomy,1999
mismatch of codes
Nakayama, and Tamiko, 2010, p: 21.
stranger
Kiss, Gabriella, 2008

Share