دیدگاه تحلیل روانی

دیدگاه تحلیل روانی

4- ناچیز شمردن احتمال کمک از سوی شخصی دیگر (پاول، انرایت، 1378، ص 47).
بک می‌گوید افکار اضطراب را در اثر یا یک چند مورد از چهار نوع خطای مکرر رایج ایجاد می‌شوند:
1- فاجعه آمیز انگاشتن- وقتی که فرد مضطرب در انتظار خطر یا مشکلات باشد، سرنوشتی جز مصیبت و بدبختی را پیش‌بینی نمی‌کند؛
2- مبالغه کردن- اشتباهات یا نقایص ناچیز به شکست مطلق یا خطاهای جبران‌ناپذیر مبدل می‌شوند؛
3- تعمیم افراطی- تنها یک تجربه‌ی ناموفق به قانونی تبدیل می‌شود که همه هستی فرد را زیر نفوذ خود قرار می‌دهد؛
4- نادیده انگاشتن نکات مثبت- چشم‌پوشی کردن از تمام موفقیت‌های گذشته، توانایی‌های شخصی و توانمندی‌ها.
الیس عقیده دارد افراد در صورتی که برای خود اهداف و مقاصدی در نظر بگیرند و فعالانه به دنبال آنها بروند رضایت بیشتری از زندگی خواهند داشت به عقیده الیس شماری از «باورهای غیر منطقی بنیادی» عامل اولیه‌ی رنج و ناراحتی آدمی هستند.
الیس به ذکر دوازده باور غیر منطقی می‌پردازد که به نظر او فرضیات اولیه‌ای هستند که شالوده‌ی همه‌ی افکار غیر منطقی به شمار می‌روند:
1- برایم خیلی مهم است که دیگران همواره برای هر کاری که از من سر می‌زند، به من عشق بورزند؛
2- خیلی وحشتناک است اگر چیزی بر مراد دل من نباشد؛
3- برخی اعمال فجیع و رذیلانه هستند و کسانی که به این اعمال مبادرت می‌کنند باید به شدت تنبیه شوند؛
4- اندوه و غم حاصل وقایع و رویدادهای بیرونی هستند که ما را تحت فشار می‌گذارند و هیچ کنترلی بر آنها نداریم؛
5- اگر چیزی خطرناک یا ترسناک باشد باید بشدت از آن ناراحت شوم؛
6- کناره‌گیری از مشکلات زندگی راحتتر از مواجهه با آنهاست؛
7- به چیزی بزرگتر یا قوی‌تر از خودم نیاز دارم تا برآن تکیه کنم؛
8- من باید در تمام جنبه‌ها کاملاً کاردان، باهوش و موفق باشم؛
9- از آنجا که یکبار زندگی من عمیقاً تحت تأثیر آن واقعه قرار گرفت از این پس همواره آن واقعه بر زندگی من تأثیر خواهد گذارد؛
10- باید بر همه چیز کاملاً کنترل داشته باشم؛
11- با سستی و تنبلی هم می‌توان خوش بود؛
12- عملاً هیچ کنترلی بر احساسات خود ندارم و در مورد بعضی چیزها نمی‌توانم در برابر احساساتم مقاومت کنم.
به روشنی می‌بینم که چگونه اضطراب ممکن است در افرادی ایجاد شود که عقاید غیر منطقی ذکر شده را دارند.
2-4- درمان اضطراب
2-4-1- دیدگاه تحلیل روانی
در این دیدگاه بیمار به سوی بینش پیدا کردن و آگاه شدن از تعارضات ناهشیار خود که ریشه‌ی اضطرابش هستند راهنمایی می‌شود افراد تبدیل به اضطراب به روان درمانگری خوب پاسخ می‌دهند، یعنی اضطرابشان کم شده ولی اضطراب مزمن آنان به ندرت برطرف می‌شود و نیاز به روان درمانگری (تحلیل روانی) مجدد دارند (آزاد، 1374).

Share