دنیا و آخرت

دنیا و آخرت

«وَ مِنَ النَاس مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ اَنْدَادَاً یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللهِ وَ الَّذِینَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ» (بقره: 165).
برخی از مردم چیزهایی را شریک خدا گرفتهاند و آنان را مانند خدا دوست دارند امّا مؤمنان خدا را بسیار دوست دارند.
«قُلْ اِنْ کُنتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعوُنی یُحْبِبْکُمُ اللهُ و یَغْفِرلَکُم ذُنُوبَکُم وَ الله غَفورٌ رَحیمٌ» (آل عمران: 31).
«بگو اگر خدای را دوست میدارید، مرا پیروی کنید؛ که خدا شما را دوست دارد و گناه شما را میبخشد و خداوند آمرزندهی مهربان است» (صدر حاج سید جوادی و دیگران، 1384: ج11: 126).
«اِنَّ الْذینَ امَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدّاً» (مریم: 96)
خدای رحمان برای کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، دوستی قرار میدهد.
به طور کلّی از دو نوع «حُب» در قرآن نام برده شده است؛ حُبّ مقدّس و حُبّ نامقدّس.
ـ حُبّ مقدّس: حُبّ مقدّس شامل محبّت خداوند به بنده، محبّت بنده به خداوند و محبّت بندگان به یکدیگر.
در آیاتی از قرآن افراد مؤمن محبوب خدا دانسته شدهاند و از آنان به توّاب، مطهّر، متوکّل، متّقی، محسن، صابر نام برده شده است؛
«اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المتوکّلین» (آل عمران: 159). همانا خداوند توکّل کنندگان را دوست دارد.
«اِنَّ اللهَ یُحِبُّ الصّابرین» (آل عمران: 146). همانا خداوند صابرین را دوست دارد.
«اِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَوّابین» (بقره: 222). همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.
«اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُتّقین» (توبه: 7). همانا خداوند تقوا پیشه کنندگان را دوست دارد.
«وَاَلْقَیت علیک مُحبه منی» (طه: 39). من بر تو محبّتی از خود افکندم.
همچنین در آیاتی از قرآن، از کسانی که حُب به خدا داشته باشند، ستایش شده و اظهار گردیدهاست که خداوند نیز به آنها محبّت دارد:
«قُلْ اِنْ کُنتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعوُنی یُحْبِبْکُمُ اللهُ و یَغْفِرلَکُم ذُنُوبَکُم وَ الله غَفورٌ رَحیمٌ» (آل عمران: 31).
بگو اگر خدای را دوست میدارید، مرا پیروی کنید؛ که خدا شما را دوست دارد و گناه شما را میبخشد و خداوند آمرزندهی مهربان است.
ـ حُبّ نامقدّس: حُب به بُتها، حُب به ترویج فحشا، حُب به دنیا و داراییهای دنیوی، حُب به کافران، حُب به نامحرم به قصد کامجویی از جمله محبّتهای نامقدّسی است که در قرآن از آنها نام برده شده است؛
«وَ مِنَ الناس مَنْ یَتَّخِذُ مِن دُون اللهِ اَنْدَادَاً یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللهِ وَ الَّذِینَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ وَلَوْ یَرَی الَّذِینَ ظَلَمُوآ إذْ یَرَوْنَ العَذَابَ أنَّ الْقُوَّۃَ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ أنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذَاب» (بقره: 165).
برخی از مردم چیزهایی را شریک خدا گرفتهاند و آنان را مانند خدا دوست دارند امّا مؤمنان خدا را بسیار دوست دارند. کاش این کسانی که ستم کردند، عذاب را میدیدند، میدیدند که قدرت به طور مطلق برای خداست و خدا به سختی عذاب میکند.
«إنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أنْ تَشِیعَ الفاحِشَهُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیمٌ فِی الُّدنْیَا وَ الآخِرََۃِ» (نور: 19).
کسانی که دوست دارند فحشاء را در میان مؤمنان ترویج کنند، در دنیا و آخرت عذاب دردناکی دارند.
«کَلُا بَلْ تُحِبُّونَ العاجلَهَ» (قیامه: 20) «وَ تَذَروُنَ اْلأخِرَۃَ» (قیامه: 21).
این چنین نیست بلکه شما دنیا را دوست دارید و آخرت را وا مینهید.

Share