رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

صالحی، پرویز [بختیار]. فرهنگ جمع مکسر، جمع‌های مکسر وارد شده در زبان و ادبیات فارسی. [تهران]: هوش و ابتکار، 1371، 103 ص.
تعریف جمع مکسر؛ جموع مکسر مطر‌ّده؛ جمع مکسر به ترتیب حروف الفبا.
ــــــ . فرهنگ مصدری (مصدرهای فارسی مشتقات آن). تهران: هوش و ابتکار، 1371، [342] ص.
مصدر به ترتیب حروف الفبا همراه با مشتقات آن.
صالحی، علی. ایل بزرگ بختیاری (فرهنگ واژگان بختیاری). تهران: اطلس، 1369، ص 17ـ39.
خواص و کاربردهای آوایی؛ خصایص صرفی: اسم، صفت، ضمیر، ضمایر و صفات اشاره، حروف اضافه، کلمات پرسشی، زمان‌های افعال، ضمایر.
صالحی علامی، غلام‌حسین. صد قاعده املاء و انشاء با دوهزار لغت املایی. تهران: امیرکبیر، 1332، 117 ص.*
صبوحی، ملاعلی اشرف. گویش بیرجندی. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، ?ص.*
صدر حاج سید جوادی، حسن [حاج سید جوادی، حسن صدرالدین/کمال]. دستور زبان فارسی در شبه قاره هند. سلسله انتشارات نشر روزگار، شماره 75. تهران: نشر روزگار، 1379، 252 ص.
فصل اول ـ کهن‌ترین کتاب‌های دستور زبان فارسی در قرن دوازدهم هجری در شبه قاره؛ فصل دوم ـ کتاب‌های دستور زبان فارسی در قرن سیزدهم؛ فصل سوم ـ رساله‌های مهم دستور که تاریخ تألیف آنها دقیقاً مشخص نیست؛ فصل چهارم ـ دستور فارسی به زبان‌های اردو و انگلیسی؛ فصل پنجم ـ متن نخستین کتاب دستور زبان فارسی (اصول فارسی)؛ فصل ششم ـ بررسی کلی دستورها.
(نام این فرد در این کتاب کمال حاج سید جوادی آمده است.)
ــــــ . دستورنویسی در شبه قاره. پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1372، 247 ص.
1ـ سابقه تاریخی 2ـ فصل اول ـ معرفی کهن‌ترین کتب دستور زبان فارسی 3ـ فصل دوم ـ معرفی کتاب‌های دستور در قرن سیزدهم هجری 4ـ فصل سوم ـ معرفی دستور زبان فارسی در قرون دوازدهم و سیزدهم هجری 5ـ فصل چهارم ـ معرفی برخی از رساله‌های اردو و انگلیسی 6ـ فصل پنجم ـ متن کتاب اصول فارسی 7ـ فصل ششم ـ بررسی کلی دستورها.
(نام این فرد در این کتاب حسن صدرالدین حاج سید جوادی آمده است. همچنین متن این کتاب و کتاب قبلی یکی،امّا با دو عنوان متفاوت است.)
صدری افشار، غلام‌حسین [صدری/ افشار]؛ حکمی، نسرین؛ حکمی، نسترن. فرهنگ زبان فارسی امروز. تهران: کلمه، 1369، ید، 1032 ص.
(بیان نوع دستوری کلمات).
صدیق، حسین [نام مستعارِ حسین محمدزاده صدیق]، مترجم. گفتارهایی پیرامون مسایل زبان شناسی ایران. تهران: بامداد، 1354، 165ص.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)
صراحی، محمود. فرهنگ گویش کرمانی. با مقدمه محمدابراهیم باستانی پاریزی. تهران: سروش(صدا و سیما)، 1375، ص 23ـ25.
فرمول‌بندی تازه‌ای درباره ویژگی‌های لهجه کرمانی.
صفا، ذبیح‌الله. تاریخ ادبیات ایران. ج 3: خلاصه جلد چهارم تاریخ ادبیات در ایران. تلخیص از محمد ترابی. تهران: فردوسی، 1374، ص 54ـ55.
فصل چهارم ـ وضع علوم در قرن نهم وآغاز قرن دهم هجری: علوم ادبی (صرف و نحو تازی و پارسی).
ــــــ . تاریخ ادبیات درایران در قلمرو زبان پارسی. ج4 : از پایان قرن هشتم تا اوایل قرن دهم هجری. تهران: فردوسی، مجید، 1373، ص 114ـ116.
فصل چهارم ـ وضع علوم در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری : صرف و نحو تازی و پارسی.
ــــــ . تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی. ج 5: از اجزاء سده دهم تا میانه سده دوازدهم هجری. تهران: فردوسی، مجید، 1373، بخش اول، ص 394ـ398.

مطلب مشابه :  تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­ گر در قرارداد بیمه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید