رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

دستغیب، عبدالعلی. «دستور زبان فارسی». [نقد اثر پرویز ناتل خانلری]. یغما. سال 26، شماره 1، فروردین 1352. ص 53-57.
در حالیکه نویسنده این مقاله پروین گنابادی می‌باشد.
11. گاه مقاله را در بخش کتاب‌ها معرفی کرده‌اند مثلاً در مدخل 96 از صفحه 27 آورده‌اند: ادیب السلطنه سمیعی، میرزا محمد حسین، عطا. قاعده استعمال بعضی کلمات. ضمیمه مجله یغما، تهران 1328، سال 2.
و گاه بخشی از کتاب را در مبحث مقاله‌ها آورده است. مثلاً در مدخل 371 از صفحه 187 آورده‌اند:
بدره‌ای،فریدون: “فهرست الفبایی فعل‌های ساده فارسی که در نوشته‌های کودکان به کار رفته است”. واژگان نوشتاری کودکان دبستانی. فرهنگستان زبان ایران، شماره 7، تهران 1352. ص 653ـ658.
و در مدخل 708 در صفحه 225 آورده‌اند:
طاهباز، سیروس. «واژه‌نامه، صرف چند فعل، چند نکته دستوری [مازندرانی]». یوش. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران 1342، ص 93ـ103.
البته کتاب شناسی‌هایی هستند که در معرفی مقاله‌ها، بخشی از کتاب را آورده‌اند اما بهتر است چارچوب کار در مقدمه بیان شود.
12. در معرفی کتاب‌ها، آنجا که ارجاع درون بافتی می‌دهند؛ از دادن مشخصه‌های ضروری چون محل نشر، ناشر، سال نشر و تعداد صفحه خودداری می‌کنند. در حالیکه این مشخصه‌ها در بیشتر مواقع به طور کامل در کتاب ارجاعی وجود دارد و از ویژگی‌های یک کتاب شناسی این است که در امر اطلاع‌رسانی تا جای ممکن، مراجعه‌کننده را از رجوع به مراجع دیگر برای دانستن اطلاعات اولیه‌ای چون مشخصه‌های یک کتاب بی‌نیاز کند. به طور مثال در مدخل 398 از صفحه 58 آورده اند:
داعی‌الاسلام، سید محمد علی. فارسی جدید. (فهرست مشترک، ج 13، ص 2863؛ مشار، ج 4، ص 3639).
البته جلد 3 کتاب فهرست کتاب‌های چاپی فارسی خانبابا مشار مورد نویسنده بوده است که در این جلد سه دوره چاپی همراه با مشخصات کتاب نام برده شده، به طور کامل آمده است و خواننده در این کتاب شناسی از دانستن این مشخصات محروم است.
13. گاه عنوان مقاله را تغییر داده اند یا غلط نوشته اند برای نمونه:
مدخل 161 از صفحه 151:
ژیان، عزیز. “زبان فارسی گفتار، 2”. گوهر. سال 3، شماره 2، 1354. ص 147ـ153.
در حالیکه عنوان اصلی این مقاله “علل تحول زبان از “نوشتار” به گفتار” است. مدخل 422 از صفحه 191:
فرشید ورد، خسرو. “تحول فعل در زبان فارسی”. مجموعه سخنرانی‌هی دومین کنگره تحقیقات ایرانی. به کوشش حمید زرین‌‌کوب. دانشگاه مشهد، مشهد 1351. ج 1. ص 218ـ249.
اما عنوان اصلی این مقاله: “تحول فعل‌هایی که متمم یا مسندالیه آنها مصدر است در زبان فارسی” می‌باشد.
و در مدخل 501 از صفحه 200 آورده اند:
ارژنگ، غلام رضا. “قید در زبان فارسی امروز”. وحید. دوره 10. مهر 1351. ص 849-858 . نیز: ششمین کنگره تحقیقات ایرانی. دانشگاه تبریز، 1355، ج 1. ص 126ـ148.
عنوان درست این مقاله “ضمیر در زبان فارسی امروز” است.
14. گاه از یک عنوان دستوری با یک نشانی، دو عنوان ساخته اند. در کتابشناسی و معرفی عنوان‌ها، امانت‌داری بسیار مهم است و اگر مورد نظر ایشان معرفی موضوعیِ مطالب مقاله هم باشد؛ ضروری است که آنرا داخل قلاب گذارده تا صدمه‌ای متوجه اصل عنوان نشود. ایشان در مدخل 422 از صفحه 191 آورده‌اند:
فرشیدورد، خسرو. “تحول فعل در زبان فارسی”. مجموعه سخنرانی‌های دومین کنگره تحقیقات ایرانی. به کوشش حمید زرین‌کوب. دانشگاه مشهد، مشهد 1351. ج 1. ص 218ـ249.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع ملاحظات اخلاقی، سرمایه اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید