در چه شرایط مرد ملزم به طلاق همسرش است

در مورد غایب مفقود الاثر بودن مرد

در زمینه غایب مفقود الاثر، بنابر روایات منقول در وسائل الشیعه عمدتاً این مضمون وجود دارد که:

1- «اگر زن بر این امر سازگار است و صبر می کند که مسئله ی نیست. ولی اگر زن صبر نمی کند به حاکم رجوع کرده و از این وضعیت پیش آمده شکایت می کند. حاکم شرع هم چهار سال مدت تعیین می کند و همزمان دستور می دهد در اطراف و اکناف خصوصاً در آن سرزمینی که شوهر مفقود شده است جستجو کنند اگر خبری از حیات شوهر پیدا شد که زن باید صبر کند، ولی چنانچه از مرگ یا زنده بودن شوهر خبری نشد حاکم ولی شوهر را می خواهد و او را مجبور به اجرای صیغه طلاق و یا خود حاکم طلاق را جاری می کند.» (حر عاملی، 157،1409)

2 -در روایت دیگری از شیخ صدوق نقل شده است که :

«اگر برای زوج ولی نباشد حاکم او را طلاق می دهد و دو شاهد عادل باید بگیرد بر این امر که در صورت طلاق حاکم طلاق زوج است، یعنی زن پس از اتمام عده وفات (چهارماه و ده روز) اگر بخواهد می تواند ازدواج کند.» (حر عاملی، 157،1409)

3-از امام صادق (ع) سوال شد که مردی مفقود گردیده است و چهار سال گذشته است، حضرت در جواب فرمودند:

«اگر چهار سال بگذرد حاکم می فرستد در منطقه ای که گم شده است، اگر هیچ اثری از آن شوهر پیدا نشده، حاکم امر می کند ولی شوهر را که به آن زن انفاق کند اگر انفاق کرد که همچنان زن او محسوب می شود …و اگر ولی یا وکیل شوهر انفاق نکرد در این صورت حاکم او را طلاق می دهد و در این صورت حتی طلاق واجب می شود.» (حر عاملی، 157،1409)

4-روایت دیگری از امام صادق (ع) وارد شده است که :

«درباره زنی که چهار سال شوهرش غایب شده است و زن نمی داند شوهرش مرده است یا زنده است و کسی هم نفقه او را نمی دهد آیا می شود ولی آن شوهر را مجبور به طلاق دادن آن زن کرد حضرت در جواب فرمودند : بله، و اگر برای او ولی نباشد حاکم او را طلاق می دهد.» (حر عاملی، 157،1409)

البته قسمتی از این روایات جای تامل دارد آنجا که سوال می شود که نفقه به زن می رسد ولی راضی به این امر نیست و درخواست معقول و منطقی دارد ولی جواب امام (ع) منفی است، لذا علمای بزرگی از قبیل شیخ انصاری، حضرت امام (ره) و … به این قسمت از روایات عمل نکرده اند که درجای خود بحث خواهد شد.

 

دوم : در مورد ترک انفاق از سوی شوهر

در این مورد تعداد روایات خیلی کم است ولی در کتب مختلف روایی و فقهی به آنها استناد شده است از جمله :

1-از حضرت علی (ع) روایت شده است که، آن حضرت فرمودند : «اگر مرد چیزی نیافت که نفقه ی زن خود را بپردازد، انتظار می کشد، اگر چیزی برای نفقه پیدا کرد از همدیگر جدا نمی شوند، و اگر چیزی پیدا نکرد که نفقه ی زن را بدهد از همدیگر جدا می شوند.» (ابوحنیفه، 356،1385).

2-شیخ صدوق، در کتاب من لم یحضر الفقیه: «روایت کرده است عاصم بن حمید، از ابی بصیر، که گفت شنیدم از امام صادق (ع) که فرمود: اگر کسی به اندازه ای که زن خود را بپوشاند نداشته باشد، و نتواند او را سیر کند که بدنش قوت بگیرد، امام حق دارد بین آنها جدایی ایجاد نماید.» (شیخ صدوق، 441،1413)

3-مرحوم کلینی، در کتاب الکافی، آورده است:از امام صادق (ع) درباره ی قول خداوند متعال که فرموده است: (مَن قُدِرَ عَلَیهِ اِزقُهُ فَلیُنفِق مِمَّا آتاهُ الله) حضرت فرمودند: «اگر انفاق کند به همسر خود به اندازه ای که قوت بگیرد و بپوشاند او را و در غیر این صورت باید از همدیگر جدا شوند.»(کلینی،512،1407)

نتیجه: آنچه از این روایات برداشت می شود این است که مرد باید نهایت تلاش و کوشش خود را بنماید تا نیازهای ابتدایی زن از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن و … در حدشأن آن زن را مهیا نماید و اگر از این وظیفه شانه خالی کند یا به هر جهت نتواند مایحتاج اولیه ی او را تهیه کند یا درخواست زن دائمی بر عدم پرداخت نفقه توسط شوهر در صورتی که شوهر توان پرداخت دارد اما امتناع می کند. حاکم حکم می کند که باید طلاق جاری شود.

                                                    .