در جهان

در جهان

حسن بن علی سقاف شافعی می‌گوید: «تمام اقسام دعا عبادت نیست، مگر آن نوعی که همراه با اعتقاد به صفات ربوبیت یا یکی از آن صفات باشد. و قول پیامبر «الدعا هو العباده» به این معنا نیست که هر دعایی عبادت است که برای خدا بوده یا برای کسی که دعا کننده‌ی معتقد به صفتی از صفات ربوبیت برای مدعوّ است.»
گفتار دوم: شفاعت
حقیقت شفاعت
حقیقت شفاعت به معنای «درخواست برداشتن کیفر و مجازات از کسی است که مستحق مجازات است» آمده است؛ ولی از جهت مجازی در مورد درخواست رسیدن منافع به شخص نیز به کار می‌رود. درباره‌ی معنای حقیقی آن که درخواست برداشتن کیفر و مجازات مجرم است، در بین دانشمندان، هیچ اختلافی نیست.
شیخ طوسی می‌گوید: «» به عقیده‌ی ما پیامبر اکرم مؤمنان را شفاعت می‌کند و خداوند نیز شفاعت ایشان را می‌پذیرد و در نتیجه‌ی این شفاعت، کیفر و عذاب را از مستحقان آن بر می‌دارد.
به نظر ما، خداوند امتیاز شفاعت را به پیامبر اکرم، بسیاری از اصحاب ایشان، ائمه معصومان و بسیاری از مؤمنان صالح، عنایت فرموده است.
ابو حفص نسفی (ت 538 هـ.ق.) از دانشمندان اهل سنت نیز در این ‌باره می‌نویسد: «امتیاز شفاعت‌خواهی درباره‌ی کسانی که اهل گناه کبیره هستند، برای پیامبران و بندگان خوب خدا به واسطه‌ی روایات بسیار، ثابت است.»
بنا بر تحقیقی که انجام یافته، همه‌ی مسلمانان به مسأله‌ی شفاعت اعتقاد دارند. در این باره به دو دیدگاه اشاره می‌نماییم.
1) قاضی عیاض می‌گوید: «اهل سنت، شفاعت را از نظر عقلی جایز و از نظر شرعی، واجب می‌دانند و دلیلی که بیان‌گر وجوب آن است، آیه‌ی شریفه‌ای است که می‌فرماید: «یوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِی لَهُ قَوْلًا» در آن روز، شفاعت به کسی سود نبخشد، مگر کسی که خدای رحمان به او اجازه داده و به گفتارش راضی است.»
البته آیات دیگری نیز بر وجوب شفاعت، دلالت دارند. از طرفی روایات بسیاری و در حد تواتر از پیامبر خدا نقل شده که آن حضرت در روز قیامت برای مؤمنان گنه‌کار شفاعت می‌کند و تمام علمای اهل سنت از آغاز تا به امروز، بر صحت آن‌ها اتفاق نظر دارند.
2) ناصر الدین ملکی در این زمینه می‌گوید:
کسی که شفاعت را انکار کند، شایسته است مشمول شفاعت نشود؛ ولی کسی که همانند اهل سنت به شفاعت اعتقاد دارد و آن را تصدیق می‌کند، به رحمت خداوند امید دارد و معتقد است که شفاعت در مورد مؤمنان گنه‌کار است… چنان‌چه پیامبر خدا فرمود: «مردم شفاعتم را برای افرادی از امتم که مرتکب گناه کبیره شده‌اند نگه داشتم.»
اقسام شفاعت
با توجه به گستره‌ی شفاعت، می‌توان آن را به چند بخش تقسیم کرد.
1. شفاعت در روز قیامت
این قسم از شفاعت، ‌همان واسطه شدن پیامبران، امامان، شهدا و صالحان در روز رستاخیز بین خدا و خلق او هستند که بدین‌وسیله گناهان مؤمنان بخشیده می‌شود. همه‌ی مسلمانان این قسم از شفاعت را قبول دارند، حتی فرقه‌ی وهابی‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند.
2. طلب شفاعت در همین دنیا
در این قسم از شفاعت، ما در همین دنیا از پیامبران، امامان و اولیای الهی درخواست می‌کنیم که ما را در جهان آخرت شفاعت کنند. این قسم از شفاعت نیز مورد پذیرش همه‌ی مسلمانان است. ولی وهابی‌ها آن را شرک می‌دانند.
شفاعت در دنیا

Share