سبز اندیشان امروز

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی با موضوع روزنامه نگاران

حقیقت کوششی بود برای پر کردن شکاف میان خردگرائی و رویکردهای انتقادی ، در اندیشه ساختارگرایان دولت ها تنها بازیگران عرصه روابط بین الملل نیستند و بازیگرانی همچون سازمانه های غیر دولتی ، گروههای اجتماعی و …نیز به نحو موثری ذی نفوذ هستند.
مناسبات قدرت از دیدگاه آنان بدین صورت است که یک دولت قدرتمند لزوماٌ نباید صاحب قدرت اقتصادی و نظامی باشد بلکه باید توانائی ایجاد فضای را داشته باشد که به راحتی به خلق و ایجاد رفتارهای مورد نظرش بپردازد. ساختارگرایان معتقد هستند برای شناخت جهان هم قدرت مادی و هم قدرت گفتمانی ضروری است در واقع آنان به قدرت آگاهی ، اندیشه ها ، فرهنگ ، ایدئولوژی و زبان یعنی گفتمان اعتقاد دارند.
این تصور که اندیشه ها شکلی از قدرت هستند در اندیشه های میشل فوکو ، نظریه هژمونی ایدئو لوژیک آنتونی گرامشی و تمایزی که ماکس وبر میان اجبار و اقتدار می گذارد مطرح شده است .
2-7-8-دیپلماسی عمومی از دیدگاه ساختارگرایی
ساختارگرایان بین دیپلماسی عمومی و پروپاگاندا تفاوت قائل می شوند.واینر در بیان گزاره های اصلی ساختارگرایی معتقد است که انواع تعامل از دید ساختارگرایان عبارت است از: مذاکره ، چانه زنی، بحث و استدلال و ارتباط همگانی و عمومی با علامت ها و سخنرانی ها .آنان صرفا دولتها را تنها دستگاه و عامل دست اندرکار دیپلماسی نمی دانندو ازاین نظر به دیدگاههای لیبرال ها نزدیک هستندکه صرفا تاکید بر دولت ها به عنوان تنها بازیگر ندارند.اما از این جهت که در بین بازیگران مختلف عمدتاٌ دولتها را مهم تر از سایر بازیگران می دانند به واقع گرایان نزدیک هستند . از دیدگاه آنان هویت ها، هنجارها و فرهنگ در قالب قدرت نرم نقش مهمی در سیاست خارجی ایفا می کنند. هویت ها و منافع دولت ها توسط تعاملات فرهنگی و فرهنگ ها ایجاد می شود و این فرآیندی است که موضوع تعامل دولت ها را تعیین می کند.
ساختارگرایان قایل به تفکیک میان دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی هستند. اگرچه گاهی ممکن است
این دو به یاری یکدیگربیایند.
2-7-9-نظریه تاثیر سی ان انی
از جمله نظریات جدیدی که در عرصه ارتباطات سیاسی و دیپلماسی عمومی بین کشورها مطرح گردیده است نظریه سی ان انی است . این نظریه اگرچه هنوز مانند سایر نظریات کلاسیک حاکم بر روابط بین الملل که در قسمتهای قبلی به آنها اشاره شد ، هنوز از قالبی متدولوژیک برخوردار نیست اما به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و شناخته شده عرصه ارتباطات سیاسی نوین مطرح گردیده است .
نظریه تاثیر سی ان ان به این امر اشاره دارد که تلویزیون جهانی، به عامل مستقیم و شاید حتی مسلط در تدوین سیاست ها در حوزه امور دفاعی و امور خارجی تبدیل شده است. این امر نتیجه بازتاب های ایجاد شده توسط سیاست گذاران، تحت تاثیر نقش های ایفا شده توسط ارتباطات جهانی، به ویژه نقش های ایفا شده توسط شبکه سی ان ان است. این تاثیرات عباتند از: نقش تلویزیون های جهانی در پوشش خبری سرکوب اعتراض دانشجویان توسط دولت چین، در میدان تیانمن پکن، در ژوئن 1989، جنگ خلیج فارس که به دنبال تهاجم عراق و اشغال کویت در سال های 1990 و 1991 به وقوع پیوست. کودتا در روسیه در آگوست 1991، جنگ های داخلی در شمال عراق، سومالی، رواندا، بوسنی و کزوو. نظریه تاثیر سی ان ان موضوع مطالعاتی جالب توجهی در حوزه اصطلاح شناسی و نظریه پردازی است . این نظریه در ابتدا توسط سیاستمداران و مقامات درگیر رویدادهای رسانه ای پس از جنگ ویتنام و جنگ سردو همچنین انقلاب ارتیاطاتی نوین مطرح گردید.در واقع منظور از «تأثیر سی ان انی» آن است که تأکید کنیم چگونه رسانه ها سمت و سوی سیاست خارجی را تغییر می دهند.
این نظریه مدعی است که شبکه های جهانی تلویزیونی مانند سی ان ان و بی بی سی به عوامل تعیین کنند ه ای در سیاستها و پی آمدهای رویداد های مهم تبدیل شده است. تاثیر این رسانه بر تصمیمات سیاسی بحدی می باشد که پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل می گوید: ” از اینکه سی ان ان ششمین عضو شورای امنیت است ، شکایت دارد” و در جای کالین پاول فرمانده ارتش آمریکا این گونه بیان می کند که:پوشش تلویزیونی زنده ، سیاست را را تغییر نمی دهد اما محیطی را که در آن سیاست ساخته می شود را خلق نموده است .
مجموعه کتابها و مطالعات منتشر شده در باره نظریه تاثیر سی ان انی متون عمومی تر سیاست گذارای خارجی و روابط بین الملل را تحت تاثیر خود قرار داده است . این مطالعات از منظر روزنامه نگاران ، مقامات رسمی،و محققان دانشگاهی نوشته شده است

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تأثیر سی ان انی را در ارتباطات سیاسی و دیپلماسی عمومی می توان به صورت چند عامل در نظر گرفت :
عامل کنترل کننده و بازدارنده
عامل برجسته سازی
عامل فشار: سیاست بی وقفه
عامل میانجی : دلالی سیاسی بین المللی
عامل ابزاری: دیپلماسی رسانه ای
2-7-9-1 عامل کنترل کننده : نظریه تاثیر سی ان ان
نظریه تاثیر سی ان ان به این امر اشاره دارد که تلویزیون جهانی، به عامل مستقیم و شاید حتی مسلط در تدوین سیاست ها در حوزه امور دفاعی و امور خارجی تبدیل شده است. این امر نتیجه بازتاب های ایجاد شده توسط سیاست گذاران، تحت تاثیر نقش های ایفا شده توسط ارتباطات جهانی، به ویژه نقش های ایفا شده توسط شبکه سی ان ان است. این تاثیرات عباتند از: نقش تلویزیون های جهانی در پوشش خبری سرکوب اعتراض دانشجویان توسط دولت چین، در میدان تیانمن پکن، در ژوئن 1989، جنگ خلیج فارس که به دنبال تهاجم عراق و اشغال کویت در سال های 1990 و 1991 به وقوع پیوست. کودتا در روسیه در آگوست 1991، جنگ های داخلی در شمال عراق، سومالی، رواندا، بوسنی و کزوو.
اگر دولتی بخواهد مداخله ای انجام دهد، او ممکن است به پوشش خبری جهانی از شرارت ئر منطقه ای که قصد مداخله دارد نیاز داشته باشد تا سیاست خود را توجیه کند، اما صرف این پوشش برای تحمیل مداخله به سیاست گذاران کافی نیست. این استدلال نشان دهنده ناسازگاری روش شناختی است. در برخی موارد، دولت ها خود را در پی مداخله کردن هستند، لذا نه تنها با پوشش رسانه ای از شرارت در منطقه موردنظر مخالفت نمی کنند بلکه در واقع خود آن را آغاز می کنند یا مورد تشویق قرار می دهند. در مقایسه با این موارد، نمونه هایی هست برای انجام آن مقاومت می کنند.
2-7-9-2-عامل برجسته سازی در تاثیر سی ان انی
عامل برجسته سازی در این تاثیر سی ان انی بدین صورت تعریف می شود که به عنوان مثال تلویزیون جهانی سی.‌ان.‌ان بر اساس منافع ملی و جهانی دولت امریکا، سهامداران و یا بینندگان جهانی، روی موضوع خاصی از جهان مانور تصویری می‌دهد.
برای مثال: وقتی‌که دولت‌های امریکا و انگلیس در صدد خروج از باتلاق عراق و افغانستان هستند و هر روزه اخبار کشته شدن سربازان امریکایی و انگلیسی به گوش می‌رسد، شبکه سی.ان.ان با پوشش اخبار مربوط به آنفلانزای خوکی و بحران‌آفرینی، افکار عمومی جهان را به این موضوع جلب نموده و مانع از تنویر افکار عمومی از حوادث عراق می‌شوند؛ همچنین در نمونه‌ای دیگر می‌توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به اینکه مردم اروپا و امریکای شمالی در سال 2008 گرفتار رکود اقتصادی و ورشکستگی بانک‌ها و کاهش ارزش سهام و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری و آمارهای جرم و جنایت هستند و بدیهی است که شبکه‌های جهانی باید، اخبار یاد شده را پوشش دهد، شبکه‌های بی.بی.سی و سی.ان.ان با پوشش اخبار مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برجسته‌سازی فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز در صدد به چالش کشیدن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران هستند.
یکی از اولین طرح‌های دیپلماسی رسانه‌ای به پیمان کمپ دیوید مربوط است که در آن دولت امریکا برای نزدیک‌ ساختن مصر و رژیم صهیونیستی دیپلماسی رسانه‌ای کارآمدی را در جهت جلب افکار عمومی مردم مصر و اعراب و برجسته‌سازی شخصیت سادات در بین سیاست‌مداران جهان به عنوان یک مرد صلح‌جو و میهن‌پرست در بین سال‌های 1977-1978 در پی گیرد و تا حدودی نیز در این راه موفق بوده و توانست پیمان کمپ دیوید را بین دو کشور منعقد کند .. محمد ساچیر بیگ ، سفیر بوسنی در سازمان ملل یک بار گفت : (اگر به چگونگی تحویل و توزیع کمک های انسان دوستانه در بوسنی توجه کنید ، می بینید دوربین های تلویزیونی در جایی قرار می گیرند که مردم بهتر و بیشتر غذا و خدمات دارویی و پزشکی دریافت کرده اند،در حالی که در مکان هایی که مردم از شدت گرسنگی ، بیماری و بمباران مرده اند از دوربین تلویزیونی خبری نیست.
2-7-9-3-عامل فشار: سیاست بی وقفه
هر چند این مدعا که ارتباطات جهانی در حال تبدیل شدن به عاملی کنترل کننده در تدوین سیاست های مرتبط با منازعات بین المللی است، توسط شواهد کافی پشتیبانی نمی شود، اما مطمئنا بر بسیاری از ابعاد مهم سیاست خارجی و دیپلماسی تاثیرگذار است. به این ترتیب، ارتباطات جهانی می تواند بیشتر به عنوان عامل فشار عمل کند. فشار بدین معناست که در حقیقت، پوشش خبری جهانی می تواند فرآیند سیاست گذاری را که در اصل وظیفه بروکراسی حرفه ای است منقطع کند و از آن جا رهبران می توانند به چینش مجدد اولویت ها اقدام کنند. آن ها احساس نمی کنند که به پیروی از سیاست خاصی مجبور اقدام کنند. آن ها احساس نمی کنند که به پیروی از سیاست خاصی مجبور شده اند که توسط رسانه ها تقاضا شده، یا از طریق پوشش خبری به آن اشاره شده است. اصولا ارتباطات جهانی، از طریق سرعت بالای انتشار و انتقال اطلاعات، بر فرآیند سیاست اعمال فشار می کند.
در دوره ی فناوری های ماهواره ای فراملی ، ژورنالیسم « زنده » در واقع اصطلاحی است برای تعریف این موضوع که اعمال ژورنالیستی تابع اصل” سرعت”هستند . این اصل ، تحلیل و واکنشی آنی را می طلبد .
وقتی « تأثیر سی ان انی » به عنوان عامل فشار و سرعت تعریف می شود ، فرض بر این است که فناوری های اخیر ارتباطی در جهان ، به سیاستمداران مجالی برای تأمل و مشاوره نمی دهد .
همچنان که نیکلاس برن سخنگوی وزارت خارجه ی امریکا می گوید : (هر چند حوادث در آن سر دنیا اتفاق می افتد امروز دیگر عجیب نیست که استیو هرست ، خبرنگار سرویس خارجی سی ان ان فوراً از من بخواهد که نظرم را درباره ی آن حادثه بگویم ، پیش از آن که حتی فرصت داشته باشم گزارشی دقیق و کامل از سفارتمان دریافت کنیم .
سرعت پیام های دیپلماتیک در قرن بیستم، از هفته ها به دقیقه ها تغییر کرده است. سرعت افزون تر مبادلات دیپلماتیک در تلویزیون های جهانی، وضعیت عمدتا دشواری را برای همه  بازیگران دخیل در سیاست خارجی مانند رهبران سیاسی، کارشناسان، دیپلمات ها و روزنامه نگاران، فراهم کرده است.
معمولا گزارشگران می توانند تصاویر را منتقل کنند، در حالی که ممکن است زمینه و معنای رویدادها را درک نکنند، و زمان کافی نیز برای تحلیل، انعکاس و توضیح آن چه دیده اند در اختیار نداشته باشند. در نتیجه، گزارشات ممکن است ناقص، تحریف شده و حتی گمراه کننده باشند، اما رهبرانی که آن ها را مشاهده می کنند بر این باور باشند که آن ها کامل و دقیق هستند و از آن ها به عنوان منابع اصلی اطلاعاتی خود استفاده کنند و به دنبال آن، سیاست های نادرستی را اتخاذ کنند.
   
2-7-9-4عامل میانجی : دلالی سیاسی بین المللی
انقلاب ارتباطاتی موجب شد که به روزنامه نگاران برجسته چنین القا شود که می توانن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، برای خود نقش میانجی گری که در بحران های پیچیده بین المللی را قائل شوند. این میانجیگری نوعا هنگامی ایفا می شد که هیچ گونه تماسی بین دشمنان وجود نداشت و هیچ طرف سومی نیز برای حل اختلافشان به آن ها کمک نمی کرد. معمولا روزنامه نگاران نقش های میانجیگری را در زمینه ای مطبوعاتی، مانند مصاحبه ها، انجام می دادند. در این شیوه، این روزنامه نگاران اصولا کارکرد تسهیل کننده مذاکرات را بر عهده دارد.میانجیگری بین المللی توسط روزنامه نگاران، ممکن است موجب ایجاد برخی مسائل دشوار اخلاقی و حرفه ای گردد. از روزنامه نگاران انتظار می رود تا گزارشاتی بدون تعصب، به شدت حرفه ای و نسبتا عینی از فرآیندهای بین المللی ارائه کنند. اگر روزنامه نگاران، به موفقیت حرکت دیپلماتیکی که خود مستقیما آن را ایجاد کرده اند، علاقه مند باشند ممکن است این استانداردها مورد مصالحه قرار گیرند.
   2-7-9-5-عامل ابزاری: دیپلماسی رسانه ای
امروزه رهبران از ارتباطات جهانی به عنوان  ابزاری مهم برای پیش برد مذاکرات، و نیز بسیج حمایت عمومی از توافقات استفاده می کنند. دیپلماسی رسانه ای مناسب ترین مفهوم برای تحلیل این کاربردهاست، اما نحوه ارجاع به این مفهوم در ادبیات حرفه ای، به شدت مغشوش است. دیپلماسی رسانه ای، از طریق فعالیت های متعدد رسانه ای عادی و ویژه، پی گیری می شود که این فعالیت ها، شامل کنفرانس های مطبوعاتی، مصاحبه ها، دیدار سران حکومت ها و میانجیگران در کشورهای رقیب، و رویدادهای رسانه ای برانگیزاننده است که برای گشودن عصری جدید در روابط متقابل سازماندهی می شوند.
جدول2-2 دیپلماسی عمومی و رسانه ای و عملکرد آنها
نوع عامل
عملکرد
زمینه
مفهوم

کنترل کننده
جا به جایی سیاست گذاران
مداخله نظامی بشردوستانه
تاثیر سی ان ان
عامل فشار
تحمیل فشار بر سیاست گذاران
تصمیم سازی
سیاست بی وقفه
عامل میانجیگری
میانجی گری
میانجی گری بین المللی
دلالی سیاسی بین المللی
عامل ابزاری
ترویج مذاکرات و توافقات
حل مناقشات
دیپلماسی رسانه ای
2-7-10- نظریه برجسته سازی
در فرضیه برجسته‌سازی باور بر آن است که رسانه‌های خبری با ارائه و انتشار اخبار و اطلاعات دلخواه خود، اندیشه مردم پیرامون موضوعات معین را شکل می‌دهند. به تعبیر‌ روشن‌تر، فرضیه برجسته‌سازی اذعان می‌دارد که:
توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‌شود تا اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد.
رسانه‌های جمعی با پوشش زیاد خبری خود نحوه اولویت‌بندی مشکلات عمومی توسط مردم را تعیین می‌کنند.
رسانه‌های جمعی اولویت‌های خود را بر مردم تحمیل می‌کنند. آنها اولویت‌های توده مردم را شکل می‌دهند.
رسانه‌های جمعی در برخی شرایط با پوشش خبری و محتوای خود، جهت‌گیری ذهنی سیاستمداران، مدیران و رهبران کشور را تعیین می‌کنند.

فرضیه برجسته‌سازی در چند دهه گذشته تحقیقات و مطالعات وسیعی را معطوف خود ساخته است. لیپمن(1965) با اذعان به‌این واقعیت که «رسانه‌های جمعی تصاویر اذهان ما را شکل می‌دهند» محققان را برای کنکاش در ابعاد و الزامات برجسته‌سازی رسانه‌ای برانگیخته است. مک کامبز و شاو(1972) با بررسی تأثیرات رسانه‌ها بر انتخابات 1986 امریکا، در زمره اولین کسانی قرار می‌گیرند که به صورت نظام‌مند تأثیرات برجسته‌سازی رسانه‌ای را مطالعه کرده‌اند. آنان در بررسی‌های خود نشان دادند رسانه‌ها با پوشش خبری ویژه و اغراق‌آمیز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *