(شامل: دانش فناوری اطلاعات.امنیت اطلاعات و سطح دسترسی، سخت افزار و نرم افزار) اقدام نماید که نتیجه این امر دستیابی به بهترین سطح خدمات رسانی به مردم، افزایش سرعت انجام خدمات و امور انتظامی و عملیاتی، جلب اعتماد و رضایت مردم، استفاده از تکنولوژی روز دنیا به منظور بهینه کردن روش های اداری و محدود کردن فعالیت های مجرمین و بزهکاران را به مرحله اجرا در آورد.
2-4-8) مدل مفهومی تحقیق :
بر اساس مطالب بیان شده از ابتدای این فصل می توان یک مدل مفهومی ارائه داد، جدول زیر مدل مفهومی چهار چوب نظری تحقیق را مشخص می نماید.
منابع اطلاعاتی پلیس کشف جرایم عکس برداری و ترسیم کروکی
فرایند کشف جرم
فرایند کشف جرم
منابع اطلاعاتی پلیس های همرده یادداشت ها و گزارش ها
مدیریت تبادل اطلاعات
مدیریت تبادل اطلاعات
منابع اطلاعاتی مردمی تحقیقات اولیه
منابع اطلاعاتی برون سازمانی جستجو و بازرسی
منابع اطلاعاتی فضای مجازی مدارک عینی
کسب اطلاعات
شناسایی و بازداشت مظنونین
آمادگی و ارائه پرونده ها در دادها
2-4-9) مدل تحلیلی تحقیق:
منابع
شاخص ها
متغیر ها
ردیف
1-(قهرمانی،1391)
2-(اسماعیلی،1386)
3-(وروایی،1384)
4-(احمدی مقدم،1384)
5-(تروجانوویچ،1383)
6-(ماهنامه اطلاع رسانی،مرکز تحقیقات ناجا،1380)
7-(جیم چو،1385)
1-سامانه فوریت های پلیسی (110)
2-تلفن197 )دفتر نظارت همگانی(
3- ستاد خبری پلیس های تخصصی وسامانه پیامکی110 مرفوک
4- آموزش همگانی مردم و ارتباطات مردمی
5- کارامدی اپراتور های مرکز فوریت های پلیسی

6- اعتماد مردم به پلیس
دسترسی به اطلاعات مردمی
1
1-(بیابانی،1389و(صرافی زاده،1383)
2-(حبیبی ،1387) و (خرازی،1387)
3-(میوالد:1385)و(عزتی،1381)
4-(صرافی زاده،1386)
5-(تقوی دامغانی،1370)
1-سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب داخلی
2- طبقه بندی مناسب اطلاعات ادارات
3- حیطه بندی مناسب اطلاعات ادارات
4- سواداطلاعاتی و رایانه ای کارکنان ادارات

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- هماهنگی و تعامل روسای ادارات پلیس کشف جرائم
دسترسی به اطلاعات ادارت داخلی پلیس کشف جرایم
2
1-(جهانشیری،1390)
2-(لئون گارسیا و ویجاجا،1389: 309)و(خرازی،1387)
3-(صالحی،1381)
4-(مجتباعی،1384)
5-رابینز،1388)
1-سامانه های اطلاعاتی وارتباطی مناسب پلیس های تخصصی هم رده پلیس کشف جرم
2- معماری مناسب با قابلیت تبادل اطلاعات رده های ناجا
3- ادامه روند یکپارچه سازی بانک اطلاعاتی سامانه های 4-پلیس های تخصصی مانند سامانه رخداد های انتظامی
هماهنگی و تعامل رده های عالی همطراز
5- محفوظ بودن حقوق مادی و معنوی اطلاعات رده ها
6- تمایز سازمان(تعیین مرز سازمان)واحساس هویت سازمانی
دسترسی به اطلاعات سایر پلیس های تخصصی
3
1-(لاودن،کنث.سی و جی پی،1388)
2-(هاتزو،1385)
3-(بیابانی،1389)
4-(تروجانوویچ،1383)
5-( نگاری،1387)
6- (جهانشیری، 1390)
1-سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب سازمان ها
2- وجود زیر ساخت های ارتباطی مناسب بین سازمان ها
3- شناسایی و دسته بندی نیاز های اطلاعاتی برون سازمانی
4- مقبولیت پلیس به عنوان مهمترین سازمان در تامین امنیت جامعه
5- عملکرد پلیس در جامعه
6- قوانین و تعاملات بین سازمانی
دسترسی به اطلاعات سازمان های خارج از سازمان
4
1-(آلوارو،1379)
2-(ولف،1377)
3-(ام هس و بنت،1385)
4-(لاودن،کنث سی وجی.پی،1388)
5-(نجابتی،1381)
6-(ایمهاف،1377)
1-قوانین و تعاملات بین سازمانی
2- بهره برداری از سایت اینترنتی پلیس جهت تبادل اطلاعات بین جامعه و پلیس
3- تبادل اطلاعات آنلاین بااشخاص (حقوقی و حقیقی) مطلع از جرم
4- کسب اطلاعات مجرمین از طریق اینترنت
5- برقراری ارتباط آنلاین اینترنتی پلیس اینترپل و هدایت عملیات درچند نقطه از جهان

 
 
6- تبادل اطلاعات جنایی با تعداد نامحدودی از کاربران با هر موقعیت مکانی و جغرافیایی
دسترسی به منابع فضای مجازی
5
1-(بوکر،1378)
2-(دیاز،1378)

                                                    .