دانش آموزان دختر

دانش آموزان دختر

افسردگی از گذشته های دور در نوشته هایی آمده، توصیف هایی از آنچه ما امروز اختلالات خلقی می نامیم در بسیاری از مدارک کلی قدیم وجود دارد. آژاکس در ایلیادهومر و داستان (عهده عقیق) شاهسائدل همردویکا سندرم افسردگی را توصیف کرده اند اصطلاح افسردگیی را پزشکانی مانند ارسطو (120 تا 180 بعد از میلاد) و جالینوس (125 تا 199 بعد میلاد) نیز به کار برده اند.
افسردگی یک احساس همگانی و عمومی است و به عنوان اختلال غیر عادی نمی شود. اما گاهی به ؟؟؟ شدید است که بسیار ممکن است شخص رابطه خود را با ؟؟؟ از دست بدهد و چه بسا به خودکشی بینجامد.
افسردگی چیست؟
افسردگی عبارت اند از احساس غم، دلسردی یا ناامیدی در مدت حداقل 2 هفته و اغلب روزها به علاوه علایم ؟؟؟
علائم شایع افسردگی:
از دست دادن علاقه، بی حوصلگی و دلزدگی، ناتوانی از لذت بردن، احساس ناامیدی بیحالی و خستگی و بیخوابی ، خواب زیاد با ناراحتی، گوشه گیری اجتماعی، احساس بی ارزش بودن، پرخوری یا برعکس، از دست دادن میل جنسی، مشکل داشتن در تمرکز، بی قراری و …
علل ایجاد افسردگی:
برای بسیاری افسردگی هیچ علت یگانه نمی توان متصور بود، بعضی عوامل زیست شناسی مثل ؟؟؟ جسمی ، هورمونی یا بعضی داروها می توان نقش داشته باشند و همچنین عوامل اجتماعی و روانی، اختلالات ارزشی می توان موثر باشند.
عوامل موثر در افسردگی
یکی از اولین نشانه ها کم شدن نیرو و توانایی است.
بر هم خوردن نظم خواب شبانه ممکن است بیمار به قدری مضطرب باشد که نتواند به خواب رود یا آنکه به تناوب به حال خواب و بیداری بیفتد.
نوسانات روحیه شکل متداول آن بدین صورت است که بیمار صبح ها بد و هولناک می شود و هر چه به طرف شب می رود حالت عادی به خود می گیرد البته دراین موضوع هر گونه تغییراتی ممکن است صورت گیرد.
تغییر حالت این روحیه نیز یکی از علائم مشخص مبتلایان به افسردگی است که ممکن است به صورت غفلت از توجه به خانه و کثیف ماندن وسایل زندگی و … باشد.
افسردگی که به محض مراجعه به پزشک میزان افسردگی او اندازه گیری و تعیین می شود.
نحوه درمان بیماری
برای درمان افسردگی نیز متخصصان روانی از روش های متنوعی استفاده می کنند که از روانکاوی عمیق و دراز مدت تا دارو درمانی و استفاده از شوک الکتریکی را ممکن است در بر گیرد. در سالهای اخیر استفاده از روشهای درمان روانی و رفتاری کوتاه مدت برای درمان افسردگی مورد توجه قرار گرفته و ارزیابی دقیق این روشها نتایج امیدوارکننده ای را داده است.
بخش دوم: «تحقیقات داخل کشور»
در داخل کشور تخقیقی به آن صورت نشده است. دراین قسمت به مطالعاتی در زمینه ویژگی ها و خصوصیات شخصی و رابطه با پیشرفت تحصلی انجام گرفته است. در این رابطه اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی در مورد 304 دانشجوی دختر و پسر تهرانی نشان داد آنانی که اعتماد به نفس دارند نمره بالا کسب کرده و از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارند. در بررسی روابط عاطفی والدین با پیشرفت تحصیلی نتایجی که حاصل شد اینکه مهمترین عامل پیشرفت تحصیلی را محیط گرم خانواده و فرق نگذاشتن فرزندان و محیط دوستانه را عامل موثر می دانند.
ابراهیم قوام (1371) در پژوهش خود تحت عنوان عزت نفس در رابطه آن با حمایت اجتماعی، جایگاه مهار و یا مرجع کنترل را نشان داد که بین عزت نفس و ثبات درونی همبستگی معنی داری مشاهده شده است.
در پایان نامه فاطمه محکم کارنوذری 1384 که تحت عنوان عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بود و گروه نمونه 60 نفر دانش آموزان دختر گرفته شده بود که تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصلی تاکید کرده بود.
خانم صدیقه لنگری در سال 1380 در دانشگاه پیام نور مرکز ساری تاثیر عزت نفس و افسردگی را بر پیشرفت تحصلی دانشجویان انجام داده که عزت نفس رابطه مستقیم با پیشرفت تحصیلی را دارد و افسردگی رابطه عکس با پیشرفت تحصیلی دارد.
یافته ها در خارج از کشور
1. اولین کار در بررسی عزت نفس توسط ویلیام جیمز انجام گرفت. وی به توضیح تعیین بین شناخته شده و خود شناسانه پرداخت و آن را به سه عنصر مادی در بدن، خانواده و خانه اجتماعی فرد در سطوح مختلف اجتماعی و روحانی تقسیم کرد. و معتقد بود که تصور فرد از خود در حین تعاملات اجتماعی یعنی زمانی که متولد شده و مورد شناسایی دیگران قرار می گیرد، شکل می گیرد.
2. یکی از شاخص ترین تحقیقات در زمینه اعتماد به نفس پژوهش های کوپر اسمیت می باشد که کتابی به عنوان «زمینه های اعتماد به نفس» در سال 1967 منتشر کرد.
اسمیت با بررسی و مطالعه و تئوری های قبلی تحقیقات انجام شد. 4 عامل اساسی را برای رشد اعتماد به نفس بیان می کند که عبارتند از: 1. میزان احترام ، 2. پذیرش و علاقه مندی که یک فرد دریافت می کند. 3. تاریخ و تجارت موفقیت هایمان در زندگی یا به طور کلی در محیط داریم. 4. پاسخدهی فردی نسبت به کنترل شخصیت. بررسی اسمیت نشان می دهد که بین سطوح معدل (پیشرفت تحصیلی) و میزان اعتماد به نفس از نظر آماری رابطه معنی داری وجود دارد. یگانه عاملی که بیشتر مردان و زنان به طور مشترک دارا هستند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این عامل همان وضع خاص روحی است که اعتماد به نفس نامیده می شود.

Share