رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

16ـ افشار، ایرج. “کتاب شناسی دستور زبان فارسی”. فرهنگ ایران زمین. ج 2. 1333.
17ـ تفهیمی، ساجدالله. “نگاهی کوتاه بر تاریخچه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره”، ترجمه علی محمد مؤذنی، در: سمینار پیوستگی‌های فرهنگی ایران و شبه قاره (مکان و زمان؟)، مجموعه سخنرانی‌های نخستین سمینار پیوستگی‌های فرهنگی ایران و شبه قاره. تهران: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان؛ اسلام‌آباد: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی، 1372، ج2.
18ـ صدر حاج سید جوادی، حسن [حاج سید جوادی، کمال]. “کتاب شناسی کتاب‌ها و مقالات دکتر خسرو فرشید ورد”، در: یادگارنامه استاد خسرو فرشیدورد. به‌کوشش حسن صدر سید جوادی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377.
ج ـ اینترنت:
19ـ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران:
http://www.nli.ir
20ـ فرهنگستان زبان و ادب پارسی:
http://www.persianacademy.ir
د ـ لوح فشرده:
21ـ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
ه‍ ـ نرم‌افزار:
22ـ کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.
فصل دوم ـ پایان‌نامه‌ها
آخشینی، علی. “بررسی رشد فعل‌ مرکب در گفتار چند کودک فارسی زبان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1371، 212 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
رشد زبان/ فراگیری زبان/ فعل مرکب/ کودک فارسی‌زبان.
آرادگلی، ماری. “بررسی واج‌شناسی گویش تاتی دهکده کجل بر اساس روش‌های نوین زبان شناسی”. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1349، 65 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش تاتی/ گویش کجل/ کجل (روستا)/ خلخال/ بررسی واج‌شناسی.
آرمیده، مینا. “بررسی گروه اسمی گویش لری بختیاری مسجدسلیمان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1371، 232 ص، نقشه، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش لری بختیاری/ مسجدسلیمان/ گروه اسمی.
آره گلیانس، سامسون. “روش پژوهش گویش‌ها”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1355، 34 ص.
گویش‌شناسی/ روش مطالعه گویش‌ها.
آریاپور، کبری. “تحلیل سبکی 50 غزل از دیوان حافظ”. پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1359، 259 ص، جدول.
حافظ/ تحلیل سبکی/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
آشنای قاسمی، بهروز. “بررسی ساخت‌واژی لهجه سبزواری به روایت کلیدر: ج 1 (شامل کتاب‌های 1و2)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 393 ص، کتابنامه.
بررسی ساخت واژی/ لهجه سبزواری/ کلیدر.
آصفی، تاج‌ماه. “نکات دستوری در دیوان خواجه شمس‌الدین‌ محمد حافظ‌ شیرازی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 1356، 61 ص.
بررسی دستوری/ حافظ شیرازی/ دیوان.

مطلب مشابه :  هنرمندان ایرانی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید