رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

رضانیا، کیانوش. “پی‌ریزی طرح کلی واژگان و طراحی پیاده‌سازی پردازشگر ساخت‌واژی برای زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترـ نرم‌افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1376، 86 ص، تصویر، کتابنامه.
کامپیوتر/ پردازش/ دستور زبان/ واژه/ زبان فارسی/ برنامه‌نویسی کامپیوتر/ طراحی/ زبان طبیعی.
رضایی، بهرام. “بررسی گویش لامرد”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 149 ص، جدول، نقشه، کتابنامه.
دستور زبان/ واژگان/ ضرب‌المثل/ لامرد (استان فارس)/ گویش.
رضایی، جمال. “بررسی اصول ساختمان لغات مرکب در زبان فارسی و سوابق آن در زبان‌های باستانی ایران”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1333، 186 ص.
زبان‌های باستانی ایران/ زبان فارسی/ واژه‌های مرکب.
رضایی، طاهره. “مقایسه دستوری فارسی میانه با گویش بندرعباس (پشت شهر)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، وزارت علوم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1381، ?ص.
دستور زبان/ پارسی میانه/ بررسی مقایسه‌ای/ بندرعباس/ گویش.
رضاییان، اعظم. “صبغه ویژه شعر شهریار و نگرش تحلیلی بر شعر و سبک او”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1378، 322 ص، کتابنامه.*
شهریار، محمدحسین/ شعر/ بررسی دستوری.
رضایی آباده، نجف‌علی. “فرهنگ‌نامه لغات و اصطلاحات دستور زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1374، 335 ص، کتابنامه.
لغت/ اصطلاح/ دستور زبان/ واژه‌نامه/ فرهنگ/ زبان فارسی.
رضایی نورآبادی، علی عباس. “فرهنگ عامه لک”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ؟، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1372، 181 ص، کتابنامه.
گویش لکی/ زبان لکی/ آداب و رسوم/ لک (قوم)/ فرهنگ عامه.
رفعتی خلج آبادی، فرح. “طرح دستور زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1344، 97 ص.
طرح دستور زبان فارسی/ زبان فارسی/ دستور زبان فارسی.
رفیعی، مجید. “بررسی کاربرد تکواژهای دستوری در گفتار کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب ویژه زبان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ؟، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، 1381، 110 ص، جدول، نمودار.
تکواژ/ دستور زبان/ زبان فارسی/ گفتار/ کودک.
رقیب دوست، شهلا. “نقش و تحول «حروف اضافه» و «را» در تاریخ زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1368، 373 ص، کتابنامه.
حروف اضافه/ را/ زبان شناسی تاریخی.
رمضانیان، علی‌رضا. “فرهنگ تات‌نشین‌های اسفراین”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1379، 166 ص، جدول، کتابنامه.*
فرهنگ/ اسفراین/ گویش تات‌نشینی/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
رنجی، منصور. “توزیع گونه‌های ستاک فعل‌های باقاعده و بی‌قاعده در زبان فارسی و قواعد واژ ـ واجی حاکم بر آن‌ها”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 82 ص، کتابنامه.
بررسی فعل/ زبان فارسی/ قواعد واژـ واجی.
رواقی، علی. “بررسی نوادر افعال بسیط فارسی تا آغاز قرن هفتم هجری”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1353، 185 ص.
زبان فارسی/ فعل بسیط.
روح‌بخش طیرانی، زهرا. “بررسی مراحل رشته دستوری گفتار کودکان پیش‌دبستانی و تحلیلی بر رشد عنصر دستوری فعل در گفتار چند کودک فارسی زبان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، 209 ص، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.

مطلب مشابه :  پایداری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید