سبز اندیشان امروز

دانشگاه علوم پزشکی

مقایسه میانگین گلوکز ناشتای سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.
مقایسه میانگین LAP Index در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.
مقایسه میانگین BA Index در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم.
اهداف کاربردی
در صورتی که وجود اختلال لیپیدی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تائید شود، با غربالگری اولیه اختلال لیپید در افراد مبتلا به این سندرم، میتوان از بیماریهای قلبی و عروقی پیشگیری نمود.
فرضیات یا سؤالات پژوهش
آیا میانگین انسولین سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟
آیا فراوانی اختلال لیپید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟
آیا میانگین HOMA IR در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟
آیا بین میانگین گلوکز ناشتای پلاسما در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟
آیا میانگین LAP Index در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟
آیا میانگین BA Index در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم متفاوت است؟
نوع مطالعه
اپیدمیولوژیک تحلیلی، مورد-شاهدی، گذشته نگر
روش اجرای طرح
در این مطالعه از داده های موجود در طرح تحقیقاتی به شماره D-88025 که در مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز استفاده گردید. داده ها از 600 زن 45-18 ساله (سنین باروری) از 4 شهر استان خوزستان (400 نفر از شهرستان اهواز، 100 نفر از شهرستان بهبهان و 100 نفر از آبادان و خرمشهر) بودند.
معیارهای خروج شامل موارد زیر بودند:
سن زیر 18 سال و بالای 45 سال
سایر علل هیپرآندروژنیسم نظیر هیپرپلازی مادرزادی آدرنال، سندرم کوشینگ، تومور تخمدان یا آدرنال
مصرف داروهایی که منجر به عوارضی نظیر اختلالات قاعدگی، هیرسوتیسم یا آکنه می شود.
حاملگی
یائسگی
مصرف داروهایی که بر روی پروفایل چربی یا قند خون اثر می گذارند در طی 3 ماه اخیر (مانند OCP، تیازیدها، کورتن، متفورمین و نظایر آن ها)
در بانک داده های ما، شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک، با استفاده از معیارهای روتردام 13.5% معادل 80 بیمار (گروه مورد) بود. گروه شاهد، شامل 80 زن سالم غیر مبتلا به PCOS که داده های آن ها در این طرح تحقیقاتی وجود دارد، بود. گروه شاهد از نظر سنی با گروه مورد همسان شد.
داده های این طرح تحقیقاتی شامل سن، اندازه گیری های انتروپومتریک از قبیل قد، وزن، دور کمر و دور باسن، میزان لیپیدهای سرم، میزان گلوکز ناشتای پلاسما و سطح انسولین سرم هستند.
بر اساس معیار روتردام، وجود دو مورد از موارد الیگواوولاسیون (طول سیکل بیشتر از 35 روز)، هیپرآندروژنیسم بالینی یا آزمایشگاهی (با علایم بالینی هیرسوتیسم، آکنه و ریزش مو با الگوی مردانه یا افزایش سطح تستوسترون و یا دهیدرواپی اندروستن دیون) و داشتن نمای مورفولوژیک PCOS در سونوگرافی تخمدان ها تشخیص PCOS را مسجل می کند.