خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی

4-مدارج الساکین
5- الکافیه الشافیه فی النحو
6- الکافیه الشافیه فی الانتصار للفرقه الناحیه
7- الکلام الطیب و العمل الصالح
8- الکلام علی مسأله السماع
9- هدایه الجباری فی أجوبه الیهود و أنصاری
10- المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف
11- اعلام الموقعین عن رب العالمین
12- الفروسیه
13- طریق الهجرتین و باب السعادتین
14- الطرق الحکمیه
15- ذم الهوی
16- اعانه اللهفان من مصاید الشیطان
17- بدائع الفوائد
18- الروح
فلسفی اندیشیدن در خصوص شرع و اصول دین یکی از سنت‌های فکری روزگار ابن قیم بود که وی با آن درگیر شده و آن را یک سنت فکری غیر دینی تلقی کرده بود و برخوردی سطحی با فلسفه و فیلسوفانی چون فارابی، ابن سینا، محمد بن زکریای رازی و به ویژه خواجه نصیرالدین طوسی داشت. ابن قیم که با شبهات ابلیس از طریق نظرات شهرستانی آشنا شده بود می‌پنداشت که بسیاری از اندیشه‌های فلسفی و آراء مذاهب از شبهات مذکور برخواسته است گرچه ابن قیم از میان علمای یونان سقراط را موحد می‌دانست و او را آشنا به صفات خداوند و معتقد به معاد می‌شناساند و افلاطون را که به انکار عبادت بت‌ها پرداخته و به حدوث عالم قائل بوده را تأیید می‌کند اما از آن جایی که عقلیات یونانی را رد می‌کند بیش‌تر نظر به ارسطو دارد، به نظر ابن قیم ارسطو عالم را قدیم دانسته و دیگر فلاسفه را فریفته است. او بیش‌تر فیلسوفانی را که به سخنان ارسطو اعتنا کرده و وی را معلم اول خوانده و منطقش را میزان استدلال عقلی دانسته‌اند از جمله‌ی ملاحده می‌خواند. او سفر کردن برای زیارت قبر پیامبران را جایز نمی‌دانست و همچنین اجتماع در کنار قبور پیامبران و اولیای الهی را کاری مشرکانه خوانده و می‌گفت: این کار مقاصد متعددی دارد که عبارت است از: نماز خواندن به سمت قبر و طواف کردن در اطراف قبر و بوسیدن آن و کمک طلبیدن از آن‌ها و درخواست روزی و عافیت و پرداخت شدن قرض‌ها و برطرف شدن گرفتاری‌ها است! این‌ها خواسته‌هایی است که بت پرستان از بت‌هایشان طلب می‌کردند. او طی سفری که به قدس شریف داشت، بر بالای منبر مشغول موعظه مردم شد و گفت: من الآن به طرف وطن خود برمی‌گردم و به زیارت قبر حضرت ابراهیم نمی‌روم. همچنین در نابلس همین موضوع را مطرح کرد و گفت من به زیارت پیامبر نخواهم رفت.
ابن قیم همانند ابن تیمیه، به دشمنی و انکار فضایل امام علی می‌پرداخت و مدعی بود: حدیث‌هایی که رافضی‌ها درباره‌ی علی بن ابی‌طالب جعل کرده‌اند آن قدر زیاد است که قابل شمارش نیست. سپس از قول ابو یعلی خلیلی نقل می‌کند که شیعیان در فضیلت علی بن ابی طالب و اهل بیت سیصد هزار حدیث جعل کرده‌اند.
ابن قیم، در کتاب جلاء الافهام، وقتی قضیه مباهله را نقل می‌کند: نام امام علی را حذف می‌کند، با این‌که اجماع علمی اسلام، از شیعه و سنی اتفاق دارند که یکی از کسانی که همراه حضرت رسول در قضیه مباهله بود، علی بود، همراه حسن و حسین و فاطمه.
شاگردش ابن رجب در موردوی می‌گوید: ابن قیم عابدی شب‌زنده دار بودن که نمازهایی به منتهای اطالت می‌خواند و شیفته ذکر خداوند شده و آن انس گرفته بود. محبت و انابه و استغفار و اظهار افتخار به درگاه خداوند را سرکشته دیدن در مقابلش و دوری گردیدن از موانع عبودیت وی، از چیزهایی بود که در قلب ابن قیم جای گرفته بود، هیچ کسی را همانند وی ندیدم و شگرف اندیش تر از او را هرگز شاهد ننمودم.

Share