خلیج فارس و دریای عمان

خلیج فارس و دریای عمان

4- نقش اقدامات اطلاعاتی در کشف قاچاق کالا که مورد تأیید قرار گرفت.
2-2-2- تحقیقات خارج از ناجا
مجموعه مقالات ارائه شده درسومین همایش
یکی دیگر از رهیافت های معطوف به موضوع تحقیق،مقالات ارائه شده در سومین همایش«بررسی پدیده قاچاق کالا و راه های پیشگیری ازآن» است که در سال 1378 به سفارش اداره کل مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. مجموعه ی مقالات این همایش که حاوی 12 مقاله است به بررسی پدیده قاچاق کالا از نگاه اقتصادی پرداخته است که برخی از نتایج حاصله از مقالات ارائه شده در این مجموعه به شرح ذیل برخی از آنها اشاره گردیده است: .(دانشگاه تربیت مدرس،1379)
1-«تخمین قاچاق و گران نمایی واردات با استفاده از اختلافات آماری مورد ایران.(1356-1376)»نوشته دکتر کاظم یاوری «عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس » که از مقاله خویش نتیجه گرفته است که: تجزیه تحلیل پدیده قاچاق با توجه به خصلت آن و فقدان آمار معتبر بسیار مشکل است لکن با استفاده از روش هایی می توان به شاخص های کلان در مورد قاچاق دست یافت. یکی از راه های علمی برای تخمین قاچاق واردات در سطح کلان مقایسه ی آمارهای رسمی گمرک با آمار های رقبای تجاری است.به نظر می رسد اختلافات شدیدی در برخی از سال ها بین این دو آمار وجود دارد که دلالت بر قاچاق به داخل و پدیده گران نمایی واردات دارد. مقایسه این آمارها نشان میدهد که درسال 1375 خروج ناگهانی سرمایه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. درسال 1370و1372 پدیده گران نمایی واردات کاملاً مشهود است. در سالهای 1359-1376 نیز قاچاق کالا چشم گیر بوده است. (یاوری،1378،صص9-24)
2- «بررسی پدیده قاچاق کالا و آثار اقتصادی آن در کشور» به نگارش شهباز شمس الدینی که در پایان مقاله خویش چنین نتیجه گرفته است که: برخی از دلایل قاچاق در کشور ناشی از ساختار اقتصادی کشور است که حداقل در کوتاه مدت راه گریزی از آنها نیست.اما می توان در بلند مدت برای جلوگیری از قاچاق کالاهای صادراتی در خصوص راه کارهایی چون گشودن راه های قانونی صدور کالا، شفاف کردن قیمت ها در بازار داخلی، حذف تدریجی یارانه ها،تثبیت ارزش ریال و کاهش تشریفات اداری برنامه ریزی کرد.کاهش واردات قاچاق کالا به کشور مستلزم زمینه ورود قانونی کالاها، تجدید نظر در حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها، حمایت واقعی از صنایع نوپا، تاثیرگذاری بر الگوی مصرف و… است. همچنین هماهنگی بین نهادهای سیاست گذار در تجارت خارجی، نیروی انتظامی و محاکم قضایی، استقرار نیروی انتظامی در گلوگاهها و راه های ارتباطی مناطق مرزی با داخل کشور، از بین بردن نارساییهای موجود در برخورد با قاچاقچیان، کنترل بیشتر در بازارچه های مرزی و غیره می تواند تا حدودی از قاچاق کالا جلوگیری کند. (شمس الدینی،1378،صص213-225).
4-«بررسی قاچاق کالا و راهکارهای هدایت فعالیت های قاچاق به مسیرهای قانونی و رسمی»عنوان پژوهشی به نگارش خسرو نورمحمدی به سفارش گمرک کشور و با همکاری گروه اقتصادی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران آن را به رشته تحریر در آورده است. این پژوهش کاربردی، راههایی را برای کاهش و هدایت قاچاق به مجاری قانونی پیشنهاد داده و نتیجه گرفته که قاچاق محصول ضعف ساختار تولید و سیاست های بازرگانی بی هدف است که این نیز به نوبه خود از توسعه نیافتگی اقتصاد ایران سرچشمه می گیرد. (وطن پور، 1388،ص26)
5-«برآورد اقتصاد غیر رسمی ایران»پژوهشی به نگارش علیرضا شکیبایی وی معتقد است: «فقدان اطلاعات در زمینه ابعاد و علل پیدایش اقتصاد غیر رسمی در ایران باعث کاهش اثربخشی برنامه ریزی وسیاست گذاری اقتصادی است»محقق میزان اقتصادغیررسمی(قاچاق)را برسیاستهای پولی ومالی، شکاف مالیاتی، توزیع درآمد و رشداقتصادی مؤثر تلقی می کند، و بار مالیات، درجه مقررات بالا، افزایش اختلاف و نوسانات ارز رسمی وآزاد را دلایل شکل گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران معرفی می کند. (همان، ص28)
6- «عوامل گرایش به قاچاق در منطقه آورتین شهرستان کهنوج» تحقیق دیگری است که توسط فروزنده جعفرزاده پور و فاضیه حسنی به رشته تحریر درآمده است. در این اثر ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی منطقه، که سبب گرایش مردم به قاچاق کالا می شود، آمده است.از جمله: فقدان مراکز صنعتی، کشاورزی فصلی، نزدیکی به استان های مرزی و قرار گرفتن در مسیر قاچاق، فقر اقتصادی و بیکاری از مهم ترین عوامل گرایش به قاچاق مطرح می باشند. .(دانشگاه تربیت مدرس،1379،ص147)
7- امیر آشتیانی در مقاله ای تحت عنوان «قاچاق کالا و بحران تولیدات داخلی» به اثرات مستقیم قاچاق کالا از جمله اتلاف سالانه 200 تا 400 هزار شغل در کشور که خود عاملی برای قاچاق کالاست اشاره دارد. در این تحقیق از تولید غیرکیفی و نامطلوب محصولات داخلی، حمایت ناکافی از آنان،گرایش به مصرف کالاهای خارجی، بیمار بودن اقتصاد و تأمین نبودن معیشت خانواده ها بعنوان دیگر عوامل مؤثر بر قاچاق سخن به میان آمده است.(آشتیانی،صص272-273)
8- اثر بعدی توسط جمشید شریعت و علیرضا عیوضخانی تحت عنوان «قاچاق دریایی علل وراهکارهای مقابله با آن» به ذکر وضعیت قاچاق کالا از طریق دریا در مقایسه با قاچاق زمینی پرداخته است. این تحقیق، طولانی بودن مرزهای دریایی از خلیج فارس و دریای عمان گرفته تا جزایر و آبراهها، خورها و بریدگی هایی که موجب پیچیدگی وسختی مبارزه با قاچاق و فراهم شدن شرایط عبور شناورهای حامل قاچاق از این گونه بزرگراههای امن و پهناور می شود را از عوامل فراوانی قاچاق دریایی نسبت به قاچاق زمینی معرفی می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم تجهیز و هماهنگی بین گاردهای ساحلی به منظور اعمال کنترل قوی و مؤثر بر آبهای سرزمینی بعنوان شرط لازم برای ریشه کن کردن قاچاق دریایی تأکید و راهکارهای مناسبی در این جهت به دست آمده است. .(دانشگاه تربیت مدرس،1379،ص227).
2-2-3- تحقیقات خارجی: 1- آدم و وگینزبرگ برای تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل سیاست های افزایش اشتغال و تولید و سیاست های محدود کننده فعالیت های غیر رسمی، مدل کلان کوچکی ساختند که شامل یک بخش اقتصاد پنهان بود.( همان، ص171)
2- ریکتز و پیکاک و شاو یک مدل ساده ارائه نموده اند که در آن بخش غیر رسمی (قاچاق کالا) روی منحنی اثر می گذارد، بخش غیر رسمی از طریق تابع تقاضا برای پول که متکی بر درآمد قابل تصرف است و یا فرار مالیات افزایش پیدا می کند. در این مدل، آثار انبساطی فرار مالیات توسط عوامل پولی تعدیل می شود. .( همان، ص171)
3- سیلگمن گزارش می کند در سالهای 1902-1901 میزان مالیاتهای پنهان نگه داشته و پرداخت نشده در انگلستان 20درصد مجموعه درآمدهای مالیاتی دولت را شامل می شدند. .( همان، ص171)
4- میشل گنو و دیگران در تحقیق خود به نام«قاچاق ورفاه در پاراگوئه» میزان و اثر قاچاق را بر روی تخصیص منابع و رفاه در این کشور نشان داده اند. بخش عمده درآمدهای پاراگوئه از محل حمل ونقل بین المللی کالا یا همان عبور ترانزیتی است که به مقصد برزیل و آرژانتین صورت می گیرد. آنها در این تحقیق از پژوهش های قبلی که درباره تجارت غیر قانونی انجام شده الگو گرفته و بدین نتیجه رسیده ند که واردات قاچاق در کنار واردات قانونی، رفاه عمومی را کاهش می دهد. همچنین با استفاده از داده های سال 1990 قاچاق صادرات را 58 درصد از کل صادرات و قاچاق وارداتی را 31 درصد از کل واردات برآورد کرده اند، در مجموع موجب افزایش 1/2 درصدی تولید ناخالص ملی آن کشور شده است.(وطن پور،1388، ص26).
2-2-4- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات ارائه شده
در بررسی پایان نامه ها ی و مقالات ارائه شده فوق با تحقیق حاضر را می توان در قلمرو مکانی و زمانی آن که مربوط به شهر تهران و در زمان سالهای 1390-1391 که در واقع جدید بودن آن و اینکه تاکنون تحت این موضوع تحقیقی انجام نگرفته است.
2-3) قاچاق کالا
2-3-1- تاریخچه قاچاق کالا
برای نشان دادن سابقه و گستره موضوع قاچاق در بستر زمان ،ناچاریم تاریخ آن را در جهان وایران ورق بزنیم. لذا سعی خواهیم کرد این پیشینه را درجهان به اجمال و در کشور ایران متناسب با عنوان با تحقیق،کمی بیشتر عرضه کنیم.
2-3-1-1- قاچاق کالا در جهان

Share