حقوق و تکالیف در مهاجرت قانونی

حقوق و تکالیف در مهاجرت قانونی

حقوق و تکالیف در مهاجرت قانونی

برای تنظیم روابط افراد و حفظ نظم در جامعه قوانین برای هر فرد امتیازهایی در برابر دیگران می‌شاسد که به این توانایی و امتیاز خاص عنوان حقوق اطلاق می‌گردد و در مقابل فرد برای ایجاد و حفظ همان نظم، در چارچوب قانون مؤظف به اجرای تکلیف نیز می‌شود. در حقوق مهاجرت نیز موضوع حق و تکلیف دارای مصداق می‌باشد.

2-3-1. مبحث الف: حقوق و تکالیف متقاضی مهاجرت

هر مهاجر بعد از ورود به کشور پذیرنده بر حسب نوع ویزا دریافتی دارای حقوق و مؤظف به اجرای تکالیفی می‌شود. حق زندگی، آزادی و امنیت فردی، آزادی وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، آزادی برگزاری گردهمایی‌های غیرخشونت‌آمیز، آزادی وابستگی گروهی، حق داشتن وکیل، حق برخوداری ار محاکمه عادلانه در مسیر قانونی، حق حمایت و منفعت برابر در مقابل قانون بدون هیچ نوع تبعیضی و اصل بی‌گناهی افراد مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد، از جمله حقوقی هستند که برای مهاجران قانونی در کشور کانادا در نظر گرفته شده است. افراد مقیم دائم کانادا علاوه بر داشتن حق اخیرالذکر، حق اقامت در کشور پهناور کانادا، حق اشتغال، حق تحصیل، حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان همچنین حق درخواست اخذ تابعیت این کشور می‌باشند ولی این افراد حق رأی دادن در انتخابات را پیش از حق شهروندی ندارند، حق ندارند به عنوان کاندیدا مورد انتخاب واقع شوند، نمی‌توانند در مشاغل دولتی فعالیت نمایند و چنانچه مرتکب جنحه و جنایت گردند، اقامت آنها از طرف دولت کانادا کان لم یکن اعلان شده و از خاک این کشور اخراج می‌گردند. منشور حقوق و آزادی‌های کانادا مرجع تفسیر ضوابط و ارزشهای اساسی این کشور است، این منشور بخشی از قانون اساسی کشور کانادا محسوب می‌شود و افراد از لحظه ورود به این کشور تحت حمایت‌های آن قرار می‌گیرند. علاوه بر آن قانون حمایت از پناهندگان و مهاجران کانادا مصوب سال 2001 میلادی قانون مدون دیگری است که حقوق و تکالیف مشمولین خود را تشریح می‌نماید. در مقابل حقوقی که ذکر آن رفت، مهاجران اعم از دائم یا موقت متعهد به اجرای تمام قوانین مدنی این کشور که برای شهروندان آن تدوین گردیده است، می‌شوند. بدین مفهوم که علاوه بر احترام و تعهد به دولت مرکزی فدرال می‌بایست به قوانین استانی که در آنجا اقامت دارند نیز متعهد باشند.

2-3-2. مبحث ب: حقوق و تکالیف کشور کانادا

هم کانادا و هم ایالات متحده آمریکا مهاجران را به عنوان میهمان دائمی می‌دانند و حق اغلب مهاجران به زندگی دائمی در کشور میزبان را پذیرفته‌اند. طبق قانون مهاجرت کانادا به چنین مهاجرانی «مقیم دائم» اطلاق می‌گردد و در قانون ایالات متحده آمریکا آنها را «تبعه بیگانه» می‌خوانند. با توجه به نوع مهاجرت، حقوقی به مهاجران تعلق می‌گیرد و کشور پذیرنده مکلف خواهد بود برای حفظ و صیانت از این حقوق تمام تلاش و مساعی خود را به کار بندد.

Share