رشته حقوق

حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در واقع تکوین حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی،حاصل تلاش های اوست، اعلام داشته است که حق مردم و ملت ها در خصوص حاکمیت دائمی بر منابع و ذخایر طبیعی خویش باید به نفع توسعه ملی آن ها و رفاه مردم دولت های ذیربط اعمال شود.2
به موجب اصل 21 اعلامیه استکهلم، هر چند کشور ها حق بهره برداری از منابع طبیعی در قلمرو خود را دارند اما این بهره برداری نباید به گونه ای باشد که خارج از قلمرو نظارت خود را تحت تاثیر قرار داده و باعث ضرر و زیان به قلمرو کشورهای دیگر شود.
حاکمیت ملی بر مسائل منابع طبیعی در بسیاری از معاهدات بین المللی و اعلامیه ها مورد تایید قرار گرفته است. که از جمله ماده 6کنوانسیون یونسکو در خصوص میراث جهانی، ماده 15کنوانسیون تنوع زیستی، اصل21 اعلامیه استکهلم، اصل 2 اعلامیه ریو، مقدمه کنوانسیون لندن
______________________________
1 کاسسه، آنتونیو. حقوق بین الملل، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران: انتشارات میزان، 1385، صص 172- 171
2 قطعنامه 1803 (هفدهمین اجلاس) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ مورخ 14 دسامبر 1962 .
1972 راجع به غرق کردن مواد زاید در دریا،کنوانسیون بیابان زدایی 1994 و کنوانسیون استکهلم در مورد آلاینده های پایدار .
گفتار دوم: اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی
تمرکز بر پیشگیری از آلودگی هم از سوی صنایع و هم سیاست گذاران، انعکاس این آگاهی روزافزون است که خودداری و کاهش آلودگی تقریبا همیشه از تلاش برای اعاده وضعیت یک منطقه آلوده شده ، کم خرج تر و مقرون به صرفه تر است.به علاوه در برخی موارد در صورت ورود آسیب به محیط زیست جبران آن غیر ممکن است. انقراض گونه های گیاهی و جانوری، فرسایش و تخلیه آلاینده های پایدار در اکوسیستم های آبی، وضعیت های مهار نشدنی و غیر قابل بازگشتی را بوجود می آورد.
حتی زمانی که آسیب قابل جبران باشد، هزینه های احیای محیط زیست بسیار بالاست.1
اصل پیشگیری مستلزم استفاده از فنون خاص نظیر تجزیه و تحلیل احتمالی پیامدهای به جا مانده از فعالیت های صورت گرفته است. ارزیابی آثار زیست محیطی پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیان بار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید حاصل شود. ارزیابی به این منظور صورت می گیرد که توسعه، حد اقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند.
گفتار سوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع ضروری زیست محیطی
مقتضیات زندگی مشترک بین المللی لزوماً همکاری بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این ضرورت در عرصه محیط زیست به لحاظ ویژگی های آن به مراتب با شدت بیشتری به جامعه بین المللی تحمیل می شود.
ویژگی مرزگذری محیط زیست، حفظ آن را مستلزم مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی می کند.2
______________________________
1 شیلتون، دینا و کیس، الکساندر. کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، ترجمه محسن عبداللهی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضایی، تهران: انتشارات خرسندی، 1689، ص 72.
2 Hepborn, jarrod & Imran, Ahmad.The principle of common but differentiated responsibilities, Availble
At:http://www.cisdl.org/pdf
بازتاب توجه و اهتمام به اصل مذکور آشکارا در معاهدات و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین المللی در حوزه های مختلف حقوق بین الملل محیط زیست دیده می شود. بدین جهت است که در ماده 24 اعلامیه استکهلم و ماده 7 اعلامیه ریو، ماده 197 کنوانسیون حقوق دریاها و سایر اسناد بین المللی زیست محیطی به این همکاری ها اشاره و آن تاکید شده است. البته رویکرد همه معاهدات مذکور در برخورد با اصل همکاری یکسان نیست. تعهد به همکاری گاه در قالب عبارات کلی که با اهداف معاهده مرتبط هستند، بیان شده است.گاهی ناظر بر تعهد خاص است.
بنا به زعم برخی از محققین بر تعهد عمومی دولت ها به همکاری زیست محیطی، تکالیف و وظایف جزئی تری بار می شود که مهمترین آن ها عبارتند از: اطلاع رسانی و لزوم اخطار قبلی و مشورت با دولت هایی که به طور بالقوه در معرض تاثیر هستند و لزوم هماهنگی تحقیقات علمی.
گفتار چهارم: اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست

مطلب مشابه :  تاریخ

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید