رشته حقوق

حاملگی ناخواسته

دانلود پایان نامه

قربانی خشونت پلیس شدن 69 عدم توان در اخذ رهن یا شرایط آن را نداشتن 42
خیانت 69 حاملگی همسر 41
تجربه خشونت محلی یا تجاوز جنسی 69 تجربه تبعیض و آزار خارج از محل کار 39
جدایی از همسر یا آشتی با او 66 آزادی از زندان 39
اخراج/ از کار بیکار شدن و بیکاری 64 آغاز یا خاتمه کار همسر خارج از خانه 38
تجربه مسائل مالی یا مشکلات مالی 62 عدم توافق عمده با رئیس یا همکار 37
مرگ دوست صمیمی 61 تغییر محل اقامت 35
نجات یافتن از بلا 59 مشکل یافتن محل مناسب برای مراقبت از بچه 34
رفتن فرزندان و تنها شدن پدر یا مادر 59 تجربه به دست آوردن سود کلان غیر مترقبه 33
قبول مسئولیت فرد بیمار یا فرد مسن مورد علاقه 56 تغییر منصب (انتقال یا ارتقا) 33
از دست دادن یا کاهش عمده در بیمه سلامت/ مزایا 56 افزوده شدن عضو جدید به خانواده 33
دستگیر شدن خود یا عضو خانواده بخاطر رعایت نکردن قانون 56 ترک خانه توسط فرزند 30
عدم توافق عمده بر سر قیمومیت/ ملاقات فرزند 53 رهن خانه 30
تجربه حادثه رانندگی یا تصادف توسط خود فرد 53 گرفتن وام عمده 30
تنبیه در کار یا تنزل درجه 53 بازنشستگی 28
حاملگی ناخواسته 51 آغاز یا خاتمه تحصیلات رسمی 26
برگشتن پسر بزرگسال برای زندگی پیش پدر و مادر یا برعکس 50 جریمه قانون شکنی 22
هنجارهای تفسیری:
کمتر از 150 یعنی سال بعد از سلامت خوبی برخوردار خواهید بود
150-300 یعنی احتمال 50 درصد بیماری در سال بعد وجود دارد
بیش از 300 یعنی 70 درصد بیماری در سال بعد وجود خواهد داشت
2-2-6-6 استلزام‌های مدیریتی
یافته‌های پژوهشی موید آن است که بیماری و کیفیت عملکرد شغلی کارمند تحت تاثیر عوامل فراسازمانی موجد فشار روانی است، به ویژه آن دسته از عوامل منفی که غیر قابل کنترل می‌باشند. از آنجا که کارکنان ناگریز مسائل شخصی خود را به درون سازمان انتقال می‌دهند مدیر باید از سرچشمه‌های خارجی فشار روانی آگاه باشد و پس از شناسایی این عوامل از برنامه‌های کاری جایگزین، برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و یا مشاوره برای کمک به کارکنان جهت انطباق با عوامل فشار روانی استفاده کند. این اقدام هزینه‌های ناشی از بیماری و غیبت را کاهش می دهد و همچنین به نگرش مثبت شغلی، عملکرد شغلی بهتر و یا کاهش ترک خدمت منجر می شود. مدیران با اذعان به اینکه کار کارکنان تحت تاثیر عوامل فشارزای فراسازمانی قرار دارد عملکرد ضعیف کارکنان را صرفا به انگیزش کم یا عدم توان آنان نسبت نخواهند داد و این خودآگاهی‌های مدیران واکنش‌های مثبت کارکنان را به همراه خواهد داشت و موجب خواهد شد که مسائل حل شود نه آنکه صرفا نشانه‌های آن برطرف گردد. برای افرادی که نمره‌ی شاخص رتبه‌بندی تنظیم مجدد اجتماعی زیاد است، بهتر آن است که عوامل فشار روانی تحت کنترل نظیر نقل مکان یا خرید ماشین جدید را تا زمان کاهش فشار روانی به تعویق اندازند. (رضائیان، 1387: 31)
2-2-7- مقابله

مطلب مشابه :  امر به معروف و نهی از منکر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید