سبز اندیشان امروز

جمهوری اسلامی

فقر در تقابل با آزادی، عقب‏ماندگی کشور در تقابل توسعه سیاسی،یاس در تقابل با نشاط و مردم‏سالاری،
مفاهیم اصلی متن
مردم‏سالاری، جامعه مدنی، پیشرفت کشور، توسعه سیاسی، رفع محرومیت
جان کلام متن
توسعه سیاسی موجب مشارکت مدنی، ارتقاء مشروعیت نظام، و حل اساسی مشکلات و محرومیتمی‏شود
پیش‏فرض‏های سخنران در این متن
آزادی با هرج و مرج و ولنگاری اخلاقی و معنوی متفاوت است
ذهنیت‏های بدبین مهمترین چالش قانون‏گرایی در ایران است.
آزادی با دین و قانون و عدالت منافات ندارد و نباید این مفهوم را در تقابل با دین قرار داد.
دولت مقتدر آن است که ظرفیت انتقادپذیری را داشته باشد.
حل اساسی و ریشه‏ای مشکلات کشور در گرو توسعه سیاسی و مشارکت نهادهای مدنی است.
مطابق جدول 4-24 معلوم می‏شود که در این متن، توسعه سیاسی، آزادی و قانون چیره‏گی دارد. همچنین علاوه بر تأکید بر حاکمیت قانون و نهادینه شدن آزادی، هشدار‏های متن نسبت به سوء استفاده از آزادیکه پی‏آمد‏های آن، آنارشیسم، هرج و مرج، و یا ظهور فاشیسم است، شایان توجه است. از ویژگی‏های گفتمانی قابل تامل دراین متن، تقدس زدایی از قدرت و دولت به نفع شهروندان است.
اپیزودهای معنایی این متن به شرح زیر است:
1. حماسه حضور، وجه مشترک بین دوم خرداد و سوم خرداد.
سخنران تلاشمی‏کند که دوم خرداد را که با حماسه حضور مردم در انتخابات موجب ساز کسب قدرت برای گفتمان اصلاحات گردید با سوم خرداد که با حماسه فداکاری و ایثار سبب‏ساز آزادی خرمشهر گردید، از طریق حماسه حضور، همسان‏سازی کند.
2. موانع قانون‏گرایی در کشور ذهنی و تاریخی است.
بنابراین از طریق توسعه سیاسی، و مشارکت جامعه مدنی باید بر موانع ذهنی و تاریخی غلبه کرد.
3. آزادی از آمارنهای عالی انقلاب اسلامی است.
آزادی در ملازمت با دین، قانون، و عدالت تعریف می‏شود.
4. دولت مقتدر دولتی است که ظرفیت نقد داشته باشد.
داشتن سعه صدر و تحمل انتقادات، برای پیشبرد قانون گرایی، و نهادینه کردن آزادی ضروری است.
5. تاکید بر پایبندی دولت به عهد با مردم.
جهت‏گیری‏های دولت در راستای نهادینه شدن قانون، گسترش مشارکت مردمی،پذیرش نقد و غیره برای حل مشکلات و محرومیت شکل گرفته است.
خاتمی تلاشمی‏کند که نشان دهد، گفتمان اصلاح طلبی و جنبش دوم خرداد، یک جریانی در تکامل و تکوین نظام و در ظرف و چهارچوب جمهوری اسلامی و استمرار منطقی انقلاب اسلامی است.
در راستای تبیین این سخنرانی، باید گفت که این متن در زمینه‏ای تولید شده است که ویژگی‏های آن زمینه، عبارتست از حضور گسترده و فعال نسل جوان در عرصه سیاسی که به گشودن چشم‏اندازهای بدیعی از نوع سیاسی امیدوار بودند. مرجعیت دانشگاهی و روشنفکری آن برهه از زمان بیشترین تاثیر را بر تولید این سخنرانی داشته است. در واقع سخنران تلاشمی‏کند تا پاسخ‏گوی مطالبات روز قشر فعال دانشگاهی باشد. خاتمی چهره جذاب و بدیعی از ملازمت آزادی با دین و قانون و عدالت، و تقدس زدایی از قدرت را متجلی می‏سازد که مورد پذیرش فضای دانشگاهی قرار می‏گیرد.

                                                    .