جایگاه بانکداری اینترنتی در ایران

جایگاه بانکداری اینترنتی در ایران

جایگاه بانکداری اینترنتی در ایران

تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت‌های مختلف جامعه به خصوص ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنّتی به موضوع تجارت بازار می شود. در این بین توسعه روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتّصال تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات اینترنتی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای‌ مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. این پدیده نوظهور تجارت اینترنتی نام دارد.

بر طبق آمار منتشره از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سه ماهه چهارم سال 1390 تنها 31/17 درصد از مشتریان تمام بانک های ایرانی از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کرده اند، که این امر نشان دهنده فاصله زیاد جامعه ایرانی برای دستیابی به مزیت های مختلف بانکداری اینترنتی است.

این در حالی است که کشور ترکیه که از نظر شاخص های جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی (براساس آمار منتشره از سوی بانک های مرکزی دو کشور، شاخص قدرت خرید[1] که شاخصی رایج برای مقایسه سطح رفاه افراد در کشورهای مختلف است، نشان می دهد قدرت خرید شهروندان ترکیه ای تنها 2درصد بیشتر از ایرانیان است) نقاط اشتراک زیادی با ایران دارد در این زمینه بسیار موفق بوده است. براساس آماری که بنیاد آمار ترکیه منتشر کرده است، استفاده از خدمات اینترنتی در سال 2008 به نسبت سال های میانی دهه جاری 2/ 131درصد رشد داشته؛ همچنین بر اساس گزارش آماری عملکرد بانک های ترکیه، در حال حاضر 25 بانک این کشور خدمات اینترنتی را به مشتریان خود ارائه می کنند و توانسته اند بیش از 4 میلیون مشتری جدید را فقط در سال 2008 میلادی به مشتریان اینترنتی خود بیفزایند. از سوی دیگر در همین مدت نقل و انتقالات اینترنتی مالی در این کشور (به غیر از انتقال سرمایه)، به 130/ 223 میلیون عملیات انتقال در سال رسیده است. میزان کل سفارشات مالی، انتقال وجوه به صورت الکترونیک[2]و انتقال ارز از طریق اینترنت نیز مشتمل بر    092/ 120میلیون عملیات (تراکنش) بوده و حجم مالی این مبادلات به 871/ 569 میلیون لیره جدید ترکیه رسیده است. برخی از محققین معتقدند نیروی اصلی برای حل مسئله پذیرش کالاها و خدمات جدید، تکنولوژی است به نحوی که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات و خدمات جدید را ایجاد کرده و گسترش می دهد (ونکاتش و دیویس[3]، 2000). انتشار و پذیرش تکنولوژی جدید و در واقع نهادینه شدن (یا عدم استقبال) آن در فرایندهای اجتماعی و کاری سازمان ها با ویژگی پویایی انسان ارتباط نزدیک دارد. یکی از مشکلات بانکداری الکترونیک در ایران که اغلب مدیران بانکی را دچار اشتباهاتی در محاسبات خود می کند، خلاء وجود تعریفی جامع و فراگیر از این مفهوم و تفاوت آن با بانکداری اینترنتی است. در حالی که برخی، بانکداری اینترنتی را معادل با بانکداری الکترونیک دانسته و استفاده از خدمات مخابراتی (مانند همراه بانک[4]، تلفن بانک[5]، دستگاه خودپرداز[6] و پایانه فروش[7]) را صرفاً اتوماسیون بانکی می دانند (زمانی فراهانی، 1388)؛ امّا باید به این نکته دقّت کرد که بنابر تعاریف متعددی که از بانکداری الکترونیک ارائه شده است، بانکداری اینترنتی تنها بخشی از بانکداری الکترونیک بوده و خدمات مخابراتی نیز جزئی از بانکداری الکترونیک محسوب می شوند.

[1] Purchase Power Parity (PPP)

[2] Electronic Funds Transfer (EFT)

[3] Venkatesh & Davis

[4] Mobile Banking

[5] Tell Banking

[6] Automated Teller Machine (ATM)

[7] Point of Sale (POS)

Share