تولید کنندگان نرم افزار بیمه خواهند شد

فعالان حوزه ساخت و تولید نرم افزارهای ایرانی در چارچوب آیین نامه صندوق حمایت از هنرمندان بیمه خواهند شد.

بیمه فعالان حوزه ساخت و تولید نرم افزارهای ایرانی از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود که در این راستا اولین گروه از فعالان این بخش تحت حمایت بیمه قرار گرفتند.

امکان بیمه و تسهیلات فعالان نرم افزار در چارچوب آیین نامه صندوق حمایت از هنرمندان وزارت ارشاد انجام خواهد شد و با توجه به بانک اطلاعاتی موجود این امر انجام می شود.

 

این بیمه حتی شامل تولیدکنندگان و طراحان نرم افزار که در منزل نسبت به طراحی و ساخت اقدام می کنند، نیز می شود.

 

شرایط کلی بیمه تولیدکنندگان نرم افزار در قالب آیین نامه صندوق حمایت از هنرمندان دیده شده است اما جزییات و استثنائات آن نیز به تدریج به این آیین نامه افزوده خواهد شد.