سبز اندیشان امروز

تولید ناخالص ملی

واژگان سلبی
عقب افتادگی‏های جدی در ابعاد اقتصادی، جنگ تحمیلی، تبلیغات منفی، نرخ منفی، کسری بودجه، فقر و محرومیت
قطب‏بندی‏ها
تولید در مقابل واردات، بازسازی در مقابل خرابی، کار و تولید در مقابل فقر عمومی
مفاهیم
بهبود زندگی، سیاست‏گذاری، بیمه‏های اجتماعی، بیمه درمانی، بهداشت
جان کلام متن
باید با تکیه بر ابعاد معنوی و فرهنگی عقب افتادگی‏های اقتصادی جبران شود
پیش‏فرض‏های سخنران در این متن
-کشور در دوره جنگ در حوزه اقتصادی عقب افتاده است
-در برنامه‏های توسعه باید بر جنبه‏های اقتصادی مثل تولید بیشترین تأکید گردد
-کار اساسی برای رفعفقر عمومی، تمرکز بر تولید است
-کار اساسی در حمایت از مصرف‏کنندگان نیز تولید و اشباع بازار از طریق افزایش تولید است
مطابق جدول 4-12، آنچه که از پیش‏فرض‏ها، استنباط می‏شود، این است که حوزه اقتصاد، محور همه برنامه‏هااست. یعنی کاهش فقر عمومی، حمایت از مصرف‏کنندگان، بهبود زندگی از مسیر افزایش تولید، رشد تولید ناخالص ملی، و سرمایه‏گذاری عبور می‏کند. بررسی واژگانی متن نشان می‏دهد، که گوینده علاوه بر توسعه اقتصادی، به دو مقوله‏ی مسکن، و بیمه‏های اجتماعی نیز توجه جدی کرده است.
همراه بودن با آمار و ارقام دال بر اهمیت حوزه اقتصاد در این متن است. در واقعبرنامه دوم نیز مانند برنامه اول مبنای اساسی را اقتصاد قرار داده است.
استفاده سخنران از ضمیر “ما” برای همسان‏سازی خود با حاکمیت و نظام است، گویی در جایگاه نظاممسئولیت تصمیم بر عهده اوست. جایگاه فاعلی مخاطبین مردم هستند و گوینده با واژگان مثبت تلاشمی‏کند، موقعیت موفقیت آمیز برنامه‏هارا القاء کند.
اپیزودهای معنایی این متن به شرح زیر است:
1. بازسازی و ترمیم خرابی‏ها(جنگ و زلزله). تکمیل بازسازی‏های جنگ و خرابی‏هااز ویژگی‏های برنامه است.
2. اشاره به ویژگی‏های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دولت. سیاست اقتصادی دولت اقتصادی مختلط است که اشتراکاتی با غرب و شرق دارد، اما اصول آن ربطی به غرب و شرق ندارد.
3. بیان عملکرد دولت. در بخشی از متن، سخنران، به تشریح اقدامات انجام گرفته در حوزه‏های مختلف از قبیل انرژی، پتروشیمی، گاز، شیلات، و در مناطق روستایی فراهم‏سازی آب و برق، ومصالح ساختمانی، و وام برای طبقات محروم، بیمه درمانی، و در خصوص مسایل اجتماعی، بیمه‏های اجتماعی در سال‏های گذشته می‏پردازد.
4. مقابله با محرومیت. سخنران معتقد است که راه اصلی و درست رفع فقر عمومی و محرومیت، تولید، راه اندازی کارخانجات، و اشتغال‏زایی است.