تولید سری دوم «ساخت ایران» قطعی نشده است

تولید سری دوم «ساخت ایران» قطعی نشده! اخباری هم که در گوشه و کنار شنیده می شه فقط در حد شایعه س و من هیچی رو تایید نمی کنم.

در حالی که سومین سریال عرضه شده در شبکه نمایش خونگی یعنی «ساخت ایران» به واسطه کیفیت پایین قسمتهای آخر خود شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته بود اخباری شنیده می شه مبنی بر تولید سری دوم این سریال. واسه اینکه از صحت و سقم اینجور اخباری باخبر شیم به سراغ منصور سهراب پور یکی از دو جفت و جور کننده این کار رفتیم. سهراب پور هم با بیان اینکه هنوز چیزی قطعی نشده به شبکه ایران گفت:«تولید سری دوم «ساخت ایران» قطعی نشده! اخباری هم که در گوشه و کنار شنیده می شه فقط در حد شایعه س و من هیچی رو تایید نمی کنم.»

 

 

سهراب پور هم اینکه ادامه داد:«برنامه ریزیایی انجام دادیم تا قسمت آخر سری اول این سریال در آخر تا انتهای هفته آینده به شبکه نمایش خونگی عرضه شده و بعد از اون درباره تولید سری دوم گفتگو می کنیم.»

وقتی از سهراب پور درباره اندازه استقبال مخاطبان از سری اول پرسیدیم ایشون از پاسخگویی طفره رفته و گفت:«فعلا لزومی نمی بینم در این باره و اصلا درباره سریال «ساخت ایران» بیشتر از این صحبت کنم.»

ساخت ایران شبکه ایران