سبز اندیشان امروز

تقسیم بندی

-استفاده از ارقام مقاوم بهترین روش مبارزه است.
– تنظیم سیستم آبیاری. آبیاری بایستی بصورت خطی باشد.
-برقراری آیش و تناوب.
3. لکه برگی آلترناریایی Alternaria  sesame
بیماری ابتدا به شکل لکه های گرد تا نامنظم به قطر 8-1 میلی متر روی برگ ها ایجاد می کند. لکه ها به تدریج توسعه یافته، تیره تر شده، متحدالمرکز (موج دار) می گردند.
از به هم پیوستن لکه ها ممکن است سطح وسیعی از برگ خشک گردد. روی ساقه نیز لکه های آب سوخته قهوه ای رنگ ایجاد می شود.
کنترل:
–         کشت ارقام مقاوم
–         ضد عفونی بذر،
–         جمع آوری و انهدام بوته های بیمار
 – سمپاشی بوته های آلوده با سم زینب به نسبت2-1 در هزار.  
1-21- برداشت
با نزدیک شدن زمان برداشت برگهای پایینی شروع به زرد شدن نموده و همزمان کپسولهای تحتانی باز می شوند . رسیدگی کپسولها در کنجد از پایین به بالا صورت می گیرد . انتظار برای رسیدن تمامی کپسولها باعث ریزش دانه ها از کپسولهای پایینی و افت عملکرد می شود لذا قبل از رسیدن همه کپسولها بوته ها درو می شوند . پس از درو دسته های کنجد را بصورت عمودی یک یک تا دو هفته در معرض جریان هوا قرار می دهند تا ضمن خشک شدن همه کپسولها باز شود و بذر ها را بتوان از انها خارج نمود . سپس می توان دانه ها را با تکان دادن بوته در محلی که برای آن در نظر گرفته شده است جمع اوری نمود . برای جلوگیری از افت عملکرد و از بین رفتن دانه های کنجد از قبل باید کف انبار یا محل خرمن بوته های کنجد را با وسایل مناسب عایق نمود . سیمان کردن انبار یا پهن کردن برزنت قابل توصیه می باشد (خدابنده، 1376).
1-22- برداشت مکانیزه کنجد
به علت رشد نامحدود بودن گیاه کنجد و عدم همزمانی در رسیدن کپسولها و امکان ریزش دانه ، برداشت مکانیزه کنجد به سهولت میسر نمی گردد . جهت انجام برداشت به روش مکانیزه با استفاده از محلول پاشی با موادی مانند Reglone سعی میشود که ریزش دانه به حداقل ممکن تنزیل یابد . هنگام محلول پاشی زمانی است که 75%-65% کپسولها از سبز تیره به سبز روشن تغییر رنگ داده باشند . پس از محلول پاشی هنگامی که اکثریت غالب کپسولها به قهوه ای تیره تغییر رنگ دادند رطوبت نیز کاهش یافته و امکان برداشت مکانیزه فراهم می گردد . سرعت برداشت کمباین حداکثر 6-4 کیلومتر در ساعت بوده و در صورتیکه کمباین دارای سیستم Airjet نیز باشد درصد ریزش تقلیل خواهد یافت .
 
1-23- ریشه
کنجد سیستم ریشه ای متفاوتی دارد که متاثر از زودرسی یا دیررسی، تک شاخه و یا چند شاخه بودن تیپ گیاه می باشد ویژگی مقاومت گیاه در برابر خشکی تا حدی ناشی از سیستم آن است که بسیار منشعب می شود تیپ های دیررس شاخه های فرعی زیادی تولید کرده سیستم ریشه ای گسترده عمیقی دارند و در تیپ های زودرس گستردگی کمتر داشته و بیشتر سطحی هستند.
1-24- ساقه
ساقه کنجد مستقیم، گوشه دار (در برش عرضی) و از نظر سطح و در گروهای بی کرک، کمی کرک، بسیار کرک دار طبقه بندی می شود. بین حالت کرک دار بودن و مقاومت به خشکی همبستگی وجود دارد. ارتفاع ساقه معمولا بین 60 تا 130 سانتی متر ولی در شرایط بهینه در بعضی از ارقام به 3 متر نیز می رسد. نوع شاخه بندی نیز ویژگی دیگری است که مربوط به واریته می باشد و بر این اساس در دو گروه عمده تک شاخه و چند شاخه تقسیم بندی صورت می گیرد. تیپ های کوتاه با تعداد شاخه های فرعی کم عمدتا زودرس هستند و تیپ های چند شاخه دیررس بوده و به خشکی مقاوم ترند.
1-25- برگ
در یک بوته و یا در بین واریته ها از نظر شکل و اندازه در برگ ها تنوع زیادی مشاهده می شود. شکل عمومی برگ تا حدی مشابه برگ ریحان است. طرز قرار گرفتن برگ ها روی ساقه ممکن است به صورت متقابل متفاوت باشد، رنگ برگها از سبز تیره کور تا سبز شدن از قسمت های پایین گیاه ظاهر شده و گلدهی به طرف بالای گیاه پیش می روند. این گل ها که به رنگ گلبرگ های سفید، صورتی یا ارغوانی مشاهده می شوند، در محل برگ پدیدار می گردند. کاسه گل معمولا سبز رنگ و از 5 قسمت تشکیل شده است. در هر گل 5 پرچم و یک مادگی دارای کلاهک دو زبانه وجود دارد. در بعضی از ارقام کنجد از محل محور برگ یک گل و در برخی دیگر سه گل پدید می آید که یک ویژگی ارثی و ژنتیکی است.