تفاوت شایستگی های محوری با شایستگی های بارز

تفاوت شایستگی های محوری با شایستگی های بارز
یک شایستگی بارز آن چیزی است که شرکت می تواند بسیار خوب انجام بدهد. در واقع یک قدرت و امتیاز کلیدی است که آن را می توان یک قابلیت محوری نیز نامید زیرا در برگیرنده چند مهارت اساسی است. حال اگر شایستگی ها با قابلیت ها، برتر از شایستگی ها با قابلیت های شرکت های رقیب باشند، آنها را شایستگی های بارز می نامند. اگر شایستگی محوری یک دارایی به حساب نمی آید اما قابلیتی بسیار با ارزش است، چرا که کهنه نمی شود. به طور کلی، شایستگی های محوری هر چه بیشتر استفاده شوند خالص تر و با ارزش تر می شوند. برای اینکه شرکت تشخیص دهد شایستگی محوری اش، شایستگی بارز است یا نه، باید سه آزمایش ذیل را انجام بدهد.
۱- آزمون ارزش مشتری: باید منحصر به فردی برای مشتری داشته باشد.
۲-آزمون بی نظیر رقیب: باید از قابلیت های رقیب، برتر باشد.
۳- آزمون قابلیت گسترش: باید طوری که از آن در طراحی محصولات جدید یا ورود به بازارهای جدید بهره گرفت.
اگر چه شایستگی بارز، نقطه قوت کلیدی شرکت محسوب می شود، اما لزوماً یک نقطه قوت کلیدی نباید حتماً یک شایستگی بارز باشد. هم زمان با تلاش رقبا برای تقلید از شایستگی شرکت در یک حوزه کاری خاص، آنچه که تا دیروز یک شایستگی بارز به شمار می رفت به حداقل نیاز برای رقابت در صنعت تبدیل می شود. حتی اگر این شایستگی هنوز یک شایستگی محوری برای شرکت باشد و بنابراین نقطه قوت آن باشد. اما دیگر بی نظیر و منحصر به فرد نخواهد بود.
یک شرکت از چهار طریق می تواند به یک شایستگی دست یابد:
– ممکن است ناشی از ویژگی های یک محصول باشد مثل یک حق امتیاز که همراه با تأسیس شرکت ایجاد می شود زیرا کسی با تکیه برحق امتیاز محصولش به این درجه از رشد رسیده است.
– ممکن است از فرد دیگری به دست آمده باشد، ویرپول پس از خریداری شعبه لوازم خانگی فیلیپس، یک سیستم توزیع جهانی خریداری کرد.
– ممکن است این شایستگی در اثر اتئلاف یا مشارکت با واحد تجاری دیگر حاصل شود: مثلاً شرکت کامپیوترسازی اپل برای خلق جاذبه ای خاص برای کامپیوتر های مدل مک و اپل تو با شرکت طراحی همکاری کرد.
– ممکن است این شایستگی با دقت طراحی و ایجاد شده باشد و در طول زمان بهتر شده باشد مثلاً هوندا با دقت، تخصص خود را روی تولید موتورهای کوچک، از موتور سیکلت گرفته تا اتومبیل و تا ماشین چمن زنی متمرکز کرد.
برای افزایش شانس موفقیت یک استراتژی باید آن استراتژی را براساس یک شایستگی بارز موجود در یک حوزه کاری طراحی و ایجاد نمود. اگر شرکتی فاقد یک شایستگی بارز در یک حوزه کاری خاص باشد حتی اگر آن شایستگی یک شایستگی محوری باشد، بهتر است وظایف آن حوزه را به خارج از سازمان واگذار و محول کرد.