تعریف قراردادهای الکترونیکی

در قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب 17/10/1382) هیچگونه تعریفی از قراردادهای الکترونیکی انجام نشده است . تفسیر این مورد شاید چنین باشد که قانونگذار ، قراردادهای الکترونیکی پدیده حقوقی جدید و مستقلی نمی پندارد و آنرا یک نوع خاص ، از قراردادهای تجاری میداند که نحوه انعقاد آن بصورت مکاتبانه ای و از راه دور انجام شده است.

 

در ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ” عقد از راه دور ” اینگونه تعریف شده است :

“ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده ، با استفاده از وسائل از راه دور است “

با استفاده از تعریف فوق ، شاید بتوان قرارداد الکترونیکی را بدین صورت تعریف نمود:

” هر گونه توافقی است که میان اصل ساز و مخاطب (طرفین قرارداد) که از طریق وسائل و واسطه های الکترونیکی و با رعایت شرایط اساسی معاملاتی منعقد میشود .”[1]

این تعریف اگرچه ممکن است قراردادهای الکترونیکی را بطور کامل تعریف کند ، لیکن برای قراردادهایی که بطور الکترونیکی منعقد میشوند ، جامعیت کاملی ندارد ، زیرا قراردادها در مراحل انعقاد و یا اجرا، الزاما تمام مراحل خود را از طریق واسطه های الکترونیکی طی نمیکنند و فقط محتمل است یک قسمت از مذاکرات و یا یک قسمت از مکاتبات قبل از قرارداد ، از طریق وسائل و واسطه های الکترونیکی انجام شود.

لذا همچنانکه کنوانسیون ملل متحد برای استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی انجام داد ، مشخه الکترونیکی (با ارتباطات الکترونیکی) به عنوان یک مشخصه ثانویه به قرارداد ملحق میشود و بر همین مبناء در بند 1 از ماده 1 کنوانسیون فوق امده است :

” این کنوانسیون بر استفاده از ارتباطات الکترونیکی در رابطه با انعقاد و یا اجرای یک قرارداد بین طرفینی که مکان تجارتشان در دو کشور متفاوت باشد ، اعمال میشود”[2]

این تعریف ، مینواند با جامعیتی که دارد ، هر گونه تبادل اطلاعات از طریق پست الکترونیکی و یا صفحات وب یا فکس یا تلگراف و یا تلکس و یا هرگونه وسائل الکترونیکی دیگر (مثل مطالب رد و بد شده از طریق اطاق های گفتگو (چت روم) و یا صفحات شخصی افراد در شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک و یا توئیتر) را پوشش داده و در کلیه مراحل یک قرارداد ، حتی بعد از انعقاد و در مرحله اجرا و در مورد پیامهای الکترونیکی که در مرحله اجرا برای طرفین قرارداد ارسال میشود (گزارش وضعیت و گزارش پیشرفت پروژه در مبحث کنترل و مدیریت پروژه) قابل اجرا است . این تعریف همچنین ، علاوه بر قراردادهای فروش و یا خدمامت ، بلگه حتی قراردادهایی شبیه قراردادهای داوری نیز پوشش میدهد.[3]

[1].اسماعیلی ، مهدی ؛ صلاحیت قضایی در قراردادهای الکترونیکی ؛ مجله گواه ؛ شماره 6 و7 ؛ 1385؛ ص 48

[2] United Nations Convention On The Use Of Electronic Communication In International Contracts .UncitralEdition . New York .2007 . P2

 

[3]Polanski .Paul . International Electronic Contracting In The Newest Un Convention ؛J. Int . Commercial Law And Technology .Vol2 . Issue 3 (2007) . P 113

                                                    .