تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی

عمر همواره می گفت:
” روایت کردن از رسول خدا را کم کنید مگر در اموری که به آن عمل می کنید.”
جالب آنجا است که عثمان و معاویه نیز همان سنگ بنا را محترم شمردند و تنها اجازه نقل روایاتی می دادند که در زمان عمر مجاز بوده است.
4. 1 عدالت صحابه
حجت گفتار صحابه در حدیث، فقه و تفسیر و… به علت این که حجم زیادی از احادیث و روایات از طریق صحابه به ما رسیده، دارای اهمت بسیار زیادی است؛ چرا که عدالت، به عنوان یکی از شرایط راوی، مورد اتفاق دانشمندان مذاهب اسلامی است.
جمعی از اهل سنت از احترام و اهمیتی که قرآن برای «مهاجرین اولین» در آیه 100 سوره توبه قائل شده، چنین استفاده می‌کنند که آنها تا پایان عمر مرتکب هیچ گونه خلافی نشده و باید بدون چون و چرا همه آنها را عادل بشماریم. سپس این موضوع را به همه صحابه به خاطر تمجیدی که قرآن از آنها در ماجرای بیعت رضوان و جاهای دیگر کرده، تعمیم داده‌اند و در عمل، صحابه را بدون در نظر گرفتن اعمالشان، انسان‌هایی استثنایی شمرده و اجازه هرگونه نقد و بررسی در کارهایشان را از اندیشمندان سلب نمودند. قایل شدن به اجتهاد جمیع صحابه و توجیه عملکردها و خطاهای آنان از طریق “خطای در اجتهاد” چشم بستن بر واقعیت‌های تاریخی و نادیده گرفتن آنهاست. با این دیدگاه، قول همه صحابه، بدون جرح و تعدیل مورد قبول واقع می‌شود.
اما مسلمانان در مورد مساله “عدالت صحابه” با هم اختلاف نظر دارند. برخی پیروان مکتب خلفا قائل اند که تمام اصحاب رسول الله عادل بوده و در گروه مومنین به خدا و رسول اند ، عامه بر این باورند هر شخصی که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را ولو یک روز یا دو روز دیده باشد از زمان ولادت اش تا روز وفات اش محکوم به عدالت می باشد و قتل ، زنا و یا گناهان دیگر باعث عدم عدالت او نمی گردد . 
اما شیعیان و عده ای از پیروان مکتب خلفا بر این عقیده نبوده و قائل اند که صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در یک درجه نبوده اند برخی مومن اند و مشمول آیه «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُون» می باشند و برخی دیگر این چنین نبوده اند.
برای اینکه بفهمیم آیا همه صحابه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) عادل بوده اند یا نه ، در ابتدا باید با تعریف”صحابه” و همچنین با مفهوم ” عدل” و “ظلم” آشنا شویم:
1. 4. 1 تعریف صحابه
وقتی به کتاب های لغت مراجعه می کنیم “صحابه” را به معنای معاشر معنا کرده اند، ولی دانشمندان اسلامی در تعریف اصطلاحی آن با هم اختلاف دارند. در زیر به بررسی این تفاوت ها خواهیم پرداخت:
1. 1. 4. 1تعریف صحابه در مکتب خلفا
تعاریف دانشمندان اهل سنت از صحابه گوناگون است که می‌توان دو شرط دیدن و همراهی را وجه غالب تعاریف دانست:
الف) ملاقات
1. دیدن تنها
ابن صلاح می‌گوید:
“هر مسلمانی که رسول خدا را ببیند.”
سمعانی صحابی را توسعه داده و حتی کسی را که یک بار هم پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را دیده، صحابی می‌شمارد.
2. ملاقات در زمان بلوغ؛
محمد ابن عمر واقدی معتقد است:
” هر کس پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را در حال بلوغ دیده و امر دین را بفهمد و بدان راضی باشد، صحابی پیامبر(صلی الله علیه و آله سلم) است؛ اگر چه ساعاتی از روز او را درک کرده باشد”.
این تعریف غیرجامع است؛ بعضی از صحابه در حال بلوغْ پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را درک نکرده، ولی از ایشان روایت کرده‌اند؛ مانند ابن عباس و امام حسن و امام حسین علیهما السلام در ضمن مقیدکردن به بلوغ نادر است. بعضی نیز این شرط را نمی‌پذیرند.
3. مصاحبت همراه با دیدن؛ گفته شده مسلمانی که با پیامبر مصاحبت داشته یا او را ببیند.
احمد بن حنبل نیز در تعریفی مشابه می‌گوید:
“هر کس یک سال یا یک ماه یا یک روز یا ساعتی مصاحب پیامبر باشد، صحابی محسوب می‌شود.”

Share