تحلیل رفتگی

وقتی شما دارای کار خصوصی و یا کسب و کار مختص خودتان هستید به خصوص وقتی کارتان را خیلی دوست دارید، دورشدن از آن کار برای شما خیلی مشکل است. به خاطر داشته باشید که نباید در روزهای تعطیل آخر هفته کار کنید و یا ساعات متمادی را به کار کردن سپری کنید. در برخی موارد وقتی بدون وقفه کار می‌کنید با خطر « تحلیل رفتگی» مواجه می‌شوید که برای شما و ارباب‌رجوع شما مناسب نخواهد بود. برای پیشگیری و برون رفت از «تحلیل رفتگی» راه کارهای کاربردی زیر پیشنهاد می گردد:
اولویت‌بندی:
هر روزه کارهای زیادی را باید انجام شود و اگر فهرستی را از کارهای روزمره وجود داشته باشد، فرد می‌تواند کارهای خود را اولویت‌بندی کند. خوشبختانه بیشتر اوقات ضرورتی ندارد که همه کارها را در آنِ واحد انجام شود.
ایجاد یک وقفه کوتاه مدت:
وقتی که برنامه کاری فشرده باشد، شانس پیداکردن زمانی برای کارنکردن بدون برهم خوردن برنامه کاری بسیار کم است و این خود موجب فشار روانی بیشتر می‌شود.یک راه برای آنکه حداقل نیم ساعت وقت آزاد برنامه‌ریزی برای آن است انگاربرای یک جلسه نیم ساعته برنامه‌ریزی می‌شود. این یکی از بهترین روشهایی است که می‌توان با استفاده از آن،ساعت ارزشمندی را برای استراحت ایجاد کرد. فراموش نکنید که می بایست برای تعطیلات نیز برنامه‌ریزی داشته باشید.
عوامل فشار زا:
احتمالاً در محیط کاری هر فردی با یک سری مسائل روبه‌رو می‌شود که آنها را دوست ندارد و یا نمی‌پسندد بنابراین احتمالاً انجام آنها را به تأخیر انداخته و یا برای مدت زمان طولانی به کنار می‌گذارد. اما وقتی بالاخره مجبور به انجام آن کارها می‌شود وقت زیادی از شما گرفته می‌شود و مجبور می‌شود این وظایف را انجام دهد. برای اینکه بتوان این مسائل فشار زا را شناسایی کرد یا باید برنامه‌ای را برای انجام آنها ترتیب داد و یا اینکه هرچه زودتر آن کارها را از لیست کاری حذف کرد.
سپردن کار به دیگران:
اگر کاری که انجام می‌شود بیش از توان فرد باشد و باعث شده که فرد کار را بدون وقفه و استراحتی به پیش ببرد ضرورت دارد که بخشی از این کار به دیگران واگذار شود. استفاده از پیمانکاران یکی از بهترین راههای کم‌کردن کارهای مازاد و فشار روانی‌آور می‌باشد.
گفتن “نه”:
همیشه اینکه انسان انجام کاری را ترک کند برایش سخت است اما غیر از این راهی وجود ندارد چون اگر برخلاف میل خود اقدام به این کار کند دچار «تحلیل رفتگی» می‌شود. اگر فرد بخواهد کاری را انجام دهد که ایده‌آل او نباشد انجام آن کار برایش سخت و طافت‌فرسا خواهد بود.
تنظیم ساعات کاری:
بعضی از افراد وقتی برنامه‌ریزی دارند بهتر کار می‌کنند. اگر این امر برای آنها اثبات شده بهتر است برای خود ساعات کاری را تنظیم کنند. این ساعات کاری می‌تواند بین 9 تا 5 یا 5 تا 9 باشد. اما همین که ساعات تنظیم شد، باید اجرا شود. این به آن مفهوم است که وقتی کار تمام می‌شود روز به پایان رسیده است.
انجام پروژه‌های مختلف:
اگر فرد قبول کرده است که پروژه‌های مشابه را در یک روز و یا در روزهای تعطیل انجام دهد ممکن است خیلی زود به «تحلیل رفتگی» مبتلا شود و شاید موجبات رنجش دیگران را نیز فراهم آورد. بهتر است که در کارهایی که انجام داده می‌شود تنوع ایجاد شود و کارهایی که از انجام آنها لذت می‌برید ر اانجام دهید.
اختصاص زمانی برای نوشیدن:
بهتر است در ساعات کار، زمانی برای خوردن چای و یا نوشیدنی دیگر در نظر گرفته شود. نوشیدن چای و یا هر خوراکی دیگر با همکارانی که بودن در کنار آنها باعث آرامش فکری وروحی می‌شود، عامل مهمی در جلوگیری از «تحلیل رفتگی» می‌باشد.
دور کردن نگرانی ها و فشار روانی ها:
دور کردن نگرانی‌ها و فشارهای روانی‌ بویژه از یک روزِ کاریِ پُرفشار روانی بسیار حایز اهمیت است. افراد باید فشار کاری را کاهش دهند و تمرکز خود را برای مسائل دیگر معطوف کنند.
بازگشت به اول:
هرازگاهی فکر خوبی است که افراد به گذشته خود فکر کنند. اینکه قبل از شروع کار کجا بودند، اهداف اولیه آنها چه بوده و چه عاملی باعث پیشرفت‌شان شده است و مقایسه آن با شرایط فعلی مفید خواهد بود. (جوادی نیا، 1388: 12)
11-اعتقادت مذهبی
استوارت و ساندین (1987) نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اعتقادت مذهبی خصوصاً قادر به کاهش تنیدگی و تأثیر بر قابلیت‌های مقابله‌ای شخص می‌باشند. (رفیعی و دیگران، 1385: 83-94)
2-3-6- تنوع تحلیل رفتگی

                                                    .