تحقیق رایگان درمورد 
مسئولیت پذیری

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت پذیری

خوب شهری، حاکمیت قانون به اشکال ذیل می‌تواند تبلور یابد:
الف) پایبندی عملی به قانون و استمرار آن در اجرای تصمیمات و توزیع خدمات و بسنده نکردن به جنبه‌های نمادین و تبلیغاتی و لزوم فرهنگ سازی در ارتباط با قانون گرایی؛
ب) ایجاد و گسترش سازوکارهای نهادین و رسمی برای نظارت بر کم و کیف اجرای قانون و علاوه بر آن، فرصت سازی برای تحقق نظارت بر اجرای قانون از سوی نهادهای مدنی، شهروندان، اصناف و رسانه‌های جمعی؛
ج) تأکید بر بعد حداکثری در تفسیر و تعبیر قانون و اجرای آن و جلوگیری از انحراف قانون به سمت منافع افراد و گروه‌های سودجو و متنفذ سیاسی و اجتماعی؛
د) تلاش برای اصلاح و به هنگام سازی قوانین و تصمیمات به منظور استمرار حکمرانی خوب شهری، کارآمد سازی و پاسخگوسازی بیشتر؛
ه) امکان افشاگری واقع بینانه و مستند و مستدل در ارتباط با قانون شکنی، فساد و انحرافات قانونی و عاملان آن؛
و) قانون بایستی به عنوان خروجی نهایی مشارکت عمومی شهروندان و نهادهای مدنی و صنفی و تعامل آن‌ها با مدیران و مسئولان شهری و شهرداری و شوراهای شهر تلقی شود؛
ز) عدم ابهام و ضرورت شفافیت در قانون برای اجرای بهینه آن؛
ر) با قوانین روشن برای ارتقای شفافیت و نظارت عمومی، پنهان کاری بورکراتیک می‌تواند کاهش یابد(نیوتن و ون دث،1390: 154).
ح) روشن سازی و اطلاع رسانی دقیق و بدون ابهام در مورد قوانین و محتوای تصمیم‌ها و اجرای قوانین در موضوعاتی مانند مزایده‌ها، مناقصه‌ها و مانند آن(سردارنیا،1390 الف.پیشین: 166).
برای سودمند واقع شدن اصل حاکمیت قانون بایستی بسترهای مناسبی وجود داشته باشد از جمله:
– ایجاد سازوکارهایی برای افزایش میزان آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات شهری برای رعایت آن‌ها.
– تبیین مفهوم اصل حاکمیت قانون و قانونمندی.

– تناسب قوانین و مقررات با مقتضیات زمان و مکان.
– استفاده از نظرات افراد و گروه‌های ذی‌نفع در تهیه و تدوین قوانین و مقررات شهری.
2. سیاست الکترونیکی و مجازی شدن مدیریت و حکمرانی شهری
امروزه با گسترش فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات یکی از راه‌های ارائه خدمات آسان، سریع‌تر و کم هزینه‌تر به شهروندان استفاده از همین رسانه‌ها توسط حکمرانان و مدیران شهری می‌باشد. «مجازی شدن ارتباطات» یکی از مفاهیم مرتبط با مدل سیستمی است و به معنی علم کنترل و برقراری ارتباط و دریافت اطلاعات از محیط پیرامونی برای تصمیم‌گیری بهتر است. بر اساس مدل سیستمی، هر سیستمی چه حکومت و چه نهادهای زیر مجموعه آن با محیط پیرامونی خود یعنی محیط درونی و بیرونی مرتبط هستند؛ سیستم‌های باز، از جسارت و شهامت برخورد و رویارویی باز و آزادانه با چالش‌ها، نیازها و تقاضاهای محیطی برخوردارند و متناسب با چالش‌ها و مشکلات، خود را اصلاح کرده و برونداد موثر ارائه می‌دهند؛ در جهت عکس، سیستم‌های بسته، سیستم را به روی محیط داخلی و خارجی و تقاضاهای مشارکتی و چالش‌ها می‌بندند و ایستایی را بر پویایی ترجیح می‌دهند، چنین سیستم‌هایی به دلیل عدم پویایی و درجا زدگی با بحران سیستمی و ناپاسخگویی به مردم و مخاطبان مواجه می‌شوند و در صورت اوج یافتن بحران، با شورش‌های شهری مواجه خواهند شد(سردارنیا،1390 ب.15-14).
یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب شهری، باز بودن سیستم اداره امور شهری و فرایند تصمیم گیری به روی شهروندان و اصناف و گروه‌های مختلف شهری است. در چنین سیستمی، هر نوع تصمیم بایستی بر مبنای دریافت اطلاعات واقع بینانه، منطقی و جامع از محیط پیرامونی و اجتماع شهروندی از طریق برقراری ارتباطات جامع و مستمر با آنان اتخاذ شود. تجربیات تاریخی، همگی نشان از آن دارند که آن تصمیماتی، موفق و کارآمد و نافذ بوده‌اند که در گرو شناخت صحیح از چالش‌ها و نیازهای واقعی همه گروه‌های جامعه یا یک اجتماع شهری بوده‌اند و تصمیمات فاقد اطلاعات واقعی و درست، نتیجه‌ای جز عدم رضایت و گاه شورش و تنش اجتماعی نداشته‌اند.
مدیریت‌های شهری در جهان امروز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با جامعه پیچیده و آگاه شهری و شهروندی مواجه هستند، چنین فضایی، سایبرنتیسم و ارتباط گرایی و اطلاعات محور شدن مدیریت شهری را بسیار ضروری ساخته است. ارتباطات مستقیم با مردم و شهروندان و دریافت اطلاعات بی واسطه منجر به تصمیم گیری به هنگام، نظارت پذیری برای پاسخگویی به چالش‌ها و در نهایت مانع از شکل گیری بحران‌های سیستمی و مشروعیتی در میان مدت و درازمدت می‌شوند. مدیریت مقتدر شهری، مدیریت دیکتاتورمآبانه و انحصارگرا و بسته نیست بلکه مدیریتی بر مبنای رویارویی مقتدرانه و باز با جامعه، نیازها و چالش‌های محیطی است و مشروعیت خود را از طریق همین رویارویی و تصمیم گیری به هنگام و مطلوب کسب می‌کند.
در حکمرانی خوب شهری، کاربست سایبرنتیک به روش‌های مختلف می‌تواند صورت بگیرد که به اجمال عبارتنداز:
1. گردهمایی‌های شهری با حضور شهروندان.
2. تریبون‌ها و همه پرسی برای نظرخواهی از شهروندان.
3. اندیشیدن تمهیدات و فرصت‌ها مناسب برای تماس مستقیم مدیران شهری با نمایندگان مردم یا تشکلات مدنی و صنفی.

4. دریافت اطلاعات لازم برای اداره شهر از طریق رسانه‌ها و مطبوعات محلی برای تصمیم‌گیری صحیح براساس نیازهای شهروندان.
5. بسترسازی برای مدیریت الکترونیکی و امکان سازی برای تماس‌ها و مشارکت سایبری شهروندان و تشکلات شهری و رد و بدل اطلاعات از طریق تماس‌ها و ارتباطات سایبری یا مجازی.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6. کادر سازی و ظرفیت سازی نهادی در شهرداری و مدیریت شهری جهت ارتباط مستقیم و مستمر با شهروندان برای کسب اطلاعات و شناخت واقعی و جامع از شهروندان و مسائل و مشکلات آنان.
یکی از پیامدها و مزیت‌های سایبرنتیکی شدن در مدیریت شهری آن است که اقشار و گروه‌های کم درآمد و بی بضاعت شهری می‌توانند دیدگاه‌ها و مشکلات خود را بیان کنند و منفذهای پیشین برای رانت‌های اطلاعاتی برای افراد و گروه‌های متنفذ – که از این رهگذر به امتیازات و ثروت‌های کلان و فاسد می‌رسیدند- بسته و مسدود می‌شوند. سایبرنتیکی شدن واقعی باعث شفافیت اطلاعاتی و تصمیم گیری می‌شود و امکان رانت جویی و انحصار اطلاعاتی را بسیار دشوار یا غیر ممکن می‌سازد(سردارنیا، درآمدی بر جامعه شناسی…پیشین.162-160).
در نظریه‌های حکمرانی نوین، از اصطلاح «شبکه تصمیم» استفاده شده است، منظور آن است که دستگاه تصمیم گیری در حکمرانی شهری، نمی‌تواند تافته جدا بافته از محیط پیرامونی باشد، بلکه در پیوند با جامعه شهری، تصمیم گیری می‌کند که نقاط اتصال شبکه را شهروندان، نهادهای رسمی، نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی، اصناف و امثال آن تشکیل می‌دهند. شبکه‌ای شدن تصمیم گیری به ناگزیر، حکمرانی شهری جدید را از حالت عمودی به سمت حکمرانی دموکراتیک و مشارکتی و ارتباط مستمر با گروه‌های شهری و شهروندان سوق می‌دهد(Haiki,2007: pp.41-48/Poppelaars,2007: p.6).
3. کنترل پذیری و توجه به نتایج آن
یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب شهری، سطح بالای کنترل پذیری است و بین کنترل پذیری و اصلاح و پویایی هر سیستم از جمله سیستم مدیریت شهری ارتباط و پیوند مستقیمی است. بر اساس مدل سیستمی، خروجی یا برونداد حوزه مدیریت شهری در قالب خدمات، تصمیمات و راهبردها است. بازخورد مثبت حاکی از برآورده شدن تقاضاها و توازن بین ورودی و خروجی است و به رضایت عمومی می انجامد و بازخورد منفی حاکی از عدم توازن بین ورودی یا تقاضاهای اکثریتی از شهروندان با خروجی‌ها است.
در حکمرانی خوب شهری، مدیریت‌ها به بازخوردها بسیار حساس هستند، تصمیمات و خدماتی که بازخورد مثبت داشته‌اند را استمرار می‌دهند و تصمیمات یا خروجی‌هایی که منجر به بازخورد یا واکنش منفی شهروندان و غالب گروه‌های شهری می‌شوند را اصلاح و تغییر می‌دهند. جزء بازخوردی در مدل سیستمی، موضوع مدیریت پیشگیرانه برای پیشگیری از وقوع بحران را ضروری می‌سازد لذا، حساسیت منطقی و زمان شناساندن یا به هنگام مدیریت شهری به واکنش‌ها منجر به پویایی سیستم و مانع از تبدیل چالش‌های کوچک به چالش‌های بزرگ می‌شود.
ایجاد، نهادینه سازی و استمرار سیستم تعادل و توازن، یکی از شاخص‌های بسیار مهم حکمرانی خوب شهری است؛ در دنیای پیچیده امروز، هیچ سیستمی از جمله حکمرانی شهری نمی‌تواند بی توجه به کنترل‌ها باشد اما سطح کنترل پذیری از سیستمی به سیستم دیگر متفاوت است؛ هر چه کنترل پذیری بیشتر باشد، اصلاحات و رفع خطاها بیشتر می‌شود و سیستم می‌تواند مقتدرانه و با کارآمدی و پاسخگویی بیشتر به پیش رود. کنترل پذیری مقدمه‌ای بر کارآمدی و پاسخگویی بیشتر است.
َدر حکمرانی خوب شهری شایان ذکر است که علاوه بر ایجاد نهادهای کنترل درون سازمانی به کنترل‌های برون سازمانی از سوی نهادهای مدنی و صنفی نیز باید توجه ویژه‌ای داشته باشد. به عبارت دیگر، نهادهای کنترلی رسمی – سازمانی و مدنی برون سازمانی، بایستی مکمل و همراه در مدیریت مطلوب و تحقق حکمرانی خوب شهری تلقی شوند و به انجام وظیفه نظارتی مشغول باشند و به طور مرتب، خطاهای سیستمی و عملکردی را به تصمیم گیران و دست اندرکاران مدیریت انتقال دهند. اگر چنین ساز وکارهای نظارتی در حد کفایت نباشند و حکمرانی خوب شهری صرفاً به نهادها و سازوکارهای نظارتی رسمی و درون سازمانی اکتفا کند و این سازوکارها نیز خوب عمل نکنند، نتیجه نهایی آن، تکرار خطاها و فرایند سعی و خطا و درجازدگی سیستمی خواهد بود(سردارنیا، درآمدی بر جامعه شناسی… پیشین: 165-163).
تصمیمات و سیاست‌ها بایستی بر حسب اهدافشان مورد ارزیابی قرار بگیرند. چون ارزیابی یک تصمیم، بازخوردی برای حکمرانان شهری فراهم می‌کند که تصمیم گیران را قادر می‌سازد راجع به تجربیات خود بیاموزند. سنجش اثربخشی و کارآمدی تصمیمات حکمرانان شهری در بخش عمومی تا حدی دشوار می‌باشد ولی در هر صورت بایستی تصمیمات از حیث میزان کارایی و اثر بخشی بر شهروندان ارزیابی شوند این که آیا نتایج حداکثری با کم‌ترین هزینه‌ها برای بیشتر شهروندان و گروه‌ها ذی‌نفع به ویژه گروه‌های فقیر و کم درآمد شهری داشته‌اند. تصمیم گیران مقتدر در حکمرانی خوب تمایل دارند که ناکامی‌ها و کامیابی‌هایشان ارزیابی شوند، در حالی که مدیران ضعیف تمایل به ارزیابی و بیان ریشه‌های ناکامی‌شان ندارند و ترجیح می‌دهند که فقط کامیابی‌های آن‌ها بزرگ نمایی شوند و ناکامی‌ها نیز توجیه شوند(نیوتن و ون دث،پیشین.347-346).
4. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
مسئولیت پذیری و پاسخگویی از جمله مؤلفه‌های حکمرانی خوب در سطوح ملی، محلی و شهری است و بدون آن، هرگز نمی‌توان از حکمرانی خوب شهری و سطوح دیگر حکمرانی صحبت کرد. زیرا این دو به نوبه خود نیازمند شفافیت و کنترل قدرت و تقویت جامعه مدنی بوده تا طرف‌های هم سود از عملکرد تصمیم گیران مطلع و قدرت مهار آن‌ها را داشته باشند(میدری و خیرخواهان،پیشین: 47). در این صورت، حکومت‌ها در سطوح مختلف موظف به پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مقابل شهروندان به عنوان دارندگان اصلی حاکمیت هستند. به عبارت دیگر، مدیران شهری بایستی هم خواسته‌ها و مطالبات شهروندان درک کنند و هم به آن‌ها پاسخ مناسب دهند.
در ضمن لازم به ذکر است که، واژه پاسخ گویی تقریباً با مسئولیت پذیری معادل است و به معنای حساب پس دهی است(Gelfand & et.al,2004: p.147). پاسخگویی حکمرانان محلی به شهروندان یکی از مؤلفه‌های حکمرانی خوب است.
«دانا هیر» معتقد است لازمه تأمین منابع عمومی، طراحی دقیق یک ساختار پاسخ گو است تا به این ترتیب، شهروندان اطمینان حاصل کنند که نهایت تلاش از طرف کسانی که به نام آن‌ها اقدام می‌کنند، به عمل آمده است(شکری و دیگران،1387: 366).
پاسخگویی عبارتست از جوابگویی به مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و تعهداتی که تعدادی از بازیگران در مقابل دیگران دارند(الوانی و قشقایی،پیشین: 28).
هرگونه برنامه اصلاحی برای به سازی کیفیت حکومت نیازمند بذل توجه به دو ارزش اساسی یعنی به حساب آوردن مردم و پاسخگویی حکومت به آن‌ها می‌باشد.
در واقع این معیار بر مسئول بودن و به مفهوم دیگر، حساب پس دادن مسئولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است(برک پور،حکمروایی خوب شهری و نظام… پیشین:502).
در مورد چگونگی عملیاتی شدن این مؤلفه می‌توان گفت، به طرقی که در ذیل می‌آید می‌توان امید به اجرایی شدن آن داشته باشیم:
– تعبیه کانال‌های مناسبی برای تعامل دو سویه بین شهروندان و مسئولین شهری برای بیان مطالبات و خواسته‌ها.
– روشن بودن و تفکیک وظایف هر نهاد و سازمان مرتبط با شهر.
– پیش بینی راه‌های مناسب برای پیگیری شهروندان برای تحقق طرح‌های مرتبط با شهر.
5. شفافیت
به نظر پییتریو(1995)، یک مبنای اصلی برای اعتمادسازی بین حکمرانان شهری و شهروندان، «شفافیت» است(پاداش و دیگران،1386: 74). حکمرانی خوب در سطح مدیریت شهری در صورتی تحقق می‌یابد که کلیه تصمیمات و اقدامات مدیران رده بالا و رده میانی و پایین شهرداری از شفافیت بالایی برخوردار باشند و از هرگونه ابهام و پنهان کاری به دور باشند. شواهد و تجربه‌ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نشان می‌دهند که شهرداری‌ها به دلیل انحراف از قانون و وجود مدیران فاسد و پنهان کاری‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز فسادی و منشا شکاف طبقاتی بوده‌اند. سازوکارهای رانت جویی و فسادی بین مدیران فاسد و افراد و گروه‌های متنفذ، بسترساز فساد و ثروت‌های باد آورده برای افراد و گروه‌های خاصی بوده‌اند که هزینه‌های آن‌ها همیشه بر دوش اکثریتی از شهروندان سنگینی کرده‌اند. روی کار آمدن مدیران شایسته، فساد ناپذیر و نظارت پذیر و اقدام جدی آن‌ها برای ایجاد و گسترش قانون گرایی و شفافیت در تصمیمات می‌تواند تا حد قابل توجهی به کاهش جدی در فساد و تحقق حکمرانی خوب شهری انجامد(سردارنیا، درآمدی بر جامعه شناسی… پیشین:168-167). طبق نظر بنجامین کنستان، آزادی محرک اندیشه شفافیت است. شفافیت از نظر کنستان فضای گفتگو و مناظره و نیز تبادل اندیشه است. زیرا وقتی اندیشه‌ها در میان عموم محک بخورند، امکان آشکار شدن حقیقت و از میان رفتن خطا افزایش می‌یابد(جهانبگلو،1383: 208).
شفافیت در مدیریت شهری: در منشور جهانی حقوق شهروندی چنین آمده است: « سازماندهی ساختار مدیریتی به گونه‌ای که بررسی خدمتگزاران و دستگاه‌های عمومی برای شهروندان آزاد و ممکن باشد.
از طرف دیگر شفافیت فقط هنگامی موثر است که دو شرط وجود داشته باشد:
1. اهداف و مواردی که خواستار شفافیت آن‌ها هستیم، قادر و مایل به ارائه اطلاعات لازم و ضروری باشند.
2. دریافت کنندگان اطلاعات بتوانند بر طبق برخی معیارهای رفتاری پذیرفته شده از این اطلاعات برای ارزیابی ارائه دهندگان اطلاعات استفاده کنند(میدری و خیرخواهان،پیشین: 528). شفافیت، نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم‌گیری است. این معیار بر گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از رونده‌ای موجود استوار است(برک پور،حکمروایی خوب شهری و نظام… پیشین: 502). همچنین، مواردی مانند:
– آگاهی بخشی به شهروندان در باب موضوعات شهری و رفاه شهروندان.
– نظرسنجی از شهروندان در مورد طرح و برنامه‌ها، در مورد چگونگی اداره شهرها.
– گردش آزاد اطلاعات شهری و قابلیت دسترسی شهروندان به آن.
– اطلاع رسانی عمومی در مورد طرح‌های عمرانی و رفاهی شهری و دیگر طرح‌هایی که شهروندان در آن ذی‌نفع هستند.
– قابل پیش بینی بودن چگونگی واگذاری مناقصات و مزایده‌های شهری.
6. مدیریت مشارکتی و مشارکت فراگیر شهروندان، گروه‌ها و اصناف شهری
مشارکت یکی از ستون‌های اساسی دموکراسی است و نوستالژی دموکراسی آتنی از آن روی همچنان در اذهان باقی مانده است که یادآور مشارکت آزاد و برابر مردم در میدان عمومی آتن، مشهور به آگورا بوده است(انصاری،1384: 72). جهان امروز، رابطه یک سویه و آمرانه حکومت با

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *