توسعه کیفی و کمی جوامع می گردند. مسئولیت شناخت، طبقه بندی، اولویت بندی، تحلیل، آزمون و راه حل یابی برای این مشکلات سومین کارکرد مهم نظام آموزش عالی می باشد.(ساکتی،1386: 2)
روند بودجه‌ریزی فعلی بخش آموزش عالی مبتنی بر مدل بودجه‌ریزی خطی سنتی می‌باشد که مدل ساده بودجه ریزی مبتنی بر شکستن اجزاء اعتبار به اجزاء داده می باشد و با اختصاص مبالغ جزء به ریز داده‌ها اعتبارات را توزیع می کند. در مدل فوق الذکر توان برنامه‌ریزی دراز مدت محدود و امکان دستیابی به عملیات و نظارت بودجه‌ای بر آن بسیار محدود است، به علاوه این نظام اطلاعاتی را در خصوص عملکرد بودجه و میران اثر بخشی و کارائی برنامه‌های اعتباری بدست نمی‌دهد.
از آنجا که روش سنتی بودجه‌ریزی، اطلاعاتی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثربخشی و کارائی برنامه‌های اعتباری بدست نمی‌دهد، روش بودجه‌ریزی عملیاتی مطرح گردیده است که در جهت تخصیص هدفمند اعتبارت به برنامه‌ها و فعالیت‌ها، شفاف‌سازی فرآیند بودجه‌ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه (اعتبارات) و نتایج عملکرد برنامه، کمک در توجیه بودجه دستگاه اجرائی در برابر سازمان های ناظر و… گام بر می‌دارد. بودجه‌ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه و بودجه سالانه می‌باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می‌دهد. .(غضنفری، 1386: 1)
در بودجه‌ریزی عملیاتی، علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌ها، حجم عملیات و هزینه‌های اجرایی عملیات دولت و دستگاه‌های دولتی طبق روش‌های علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیری ‌می‌شود.
در کشور ما هم هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرائی نحوه محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتی را تصویب کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف هستند قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات خود را بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف هستند به منظور فراهم نمودن امکان اجرایی این آیین‌نامه و هدایت، نظارت، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این واحدها و رعایت دستورالعمل و معیارهای ابلاغی بر اساس کمیت، کیفیت و محل جغرافیای ارائه خدمت، پس از تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات این‌گونه واحدها، با اخذ تعهدهای لازم، کلیه اختیارات و مسئولیت‌های مدیریتی‌، مالی و اداری مربوط به اداره واحد را با رعایت معیارها به مدیرات واحدها تفویض کنند.
این تصویب‌نامه‌، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مؤظف نموده است کلیه مراحل مطالعه، طراحی، روش‌های محاسبه و نتایج و اقدامات اجرایی مربوط را مستند و مدون نموده و یک نسخه از آن را به این سازمان یا استان جهت نگهداری و بهره‌برداری ارسال کنند.
سیستم‌های مختلف و جدیدی در علم حسابداری وحود دارند که می‌توان از آن ها برای این تجزیه و تحلیل استفاده نمود، که برای این منظور سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت () پیشنهاد می‌گردد که دارای قابلیت‌های زیادی در محاسبه بهای تمام شده خدمات است و نتایج مثبتی از به کارگیری آن حاصل شده است. این سیستم، یکی از سیستم‌های نوین هزینه‌یابی است که در ادامه توضیحات کاملی در خصوص آن ارائه خواهد گردید.(غضنفری، 1386: 3)

2-8) تجاربی از اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها
2-8-1) تجارب آمریکا
با عنایت به اینکه شاخص های ارزیابی عملکرد مرتبط با منابع آموزش عالی در کشورهای مختلف هم از حیث تعداد عوامل و هم از نظر سطوح تخصیص منابع مالی و هم از جنبه داده های مربوط به درونداد، برونداد و پیامد متفاوت می باشد، همچنین از آنجایی که شاخص های ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی به عواملی نظیر سیاست ها و خط مشی های ملی، اهداف موسسات آموزشی، عوامل انگیزشی داخلی و عوامل رقابتی خارجی، و … بستگی دارد، لذا به منظور تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد متناسب با عوامل فوق، شناسایی و تدوین شاخص های عملکرد مرتبط با بودجه ریزی تخصیص منابع مالی در کشورهای مختلف می بایست واکاوی شود. به عنوان مثال از حیث تعداد شاخص های عملکرد، در آمریکا تنوعی از 37 شاخص در کارولینای جنوبی تا 5 شاخص در مینه سوتا وجود دارد. در 7 ایالت آمریکا عواملی نظیر توسعه اقتصادی و نیروی کار، تحقیقات و مطالعات پژوهشی فارغ التحصیلان، همکاری با آموزش و پرورش و استفاده از تکنولوژی آموزشی برای دستیابی به اهداف آموزشی به عنوان معیارهای عملکرد در نظر گرفته می شود. این شاخص ها مبین تغییر جهت تامین منابع مالی مبتنی بر عملکرد از منابع مورد نیاز به نتایج تولید شده توسط نظام آموزش عالی است. به عبارتی در بیشتر ایالت ها بر بروندادها و پیامدهایی نظیر نرخ فارغ التحصیلی و نرخ ماندگاری، اشتغال و رضایت کارفرمایان تأکید می شود. (عزتی، 1386: 2)
در ایالات متحده امریکا عملکرد دانشگاه ها برحسب داده های درونداد، برونداد و پیامد اندازه گیری می شود. برخی از شاخص هایی که در نظام آموزش عالی آمریکا مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از: شاخص های برونداد مثل تعداد فارغ التحصیلان، تعداد کلاسها، تعداد کمیته های دانشگاهی، تعداد مقالاتی منتشره، شاخص های پیامد نظیر موفقیت های بعدی فارغ التحصیلان، تاثیر تحقیقات بر جامعه، منافع
کسب شده از طریق خدمات ارائه شده. بیشتر افراد در این کشور موافقند که معیارهای پیامد در درازمدت بدست می آیند و تأکید می کنند که در چنین اندازه گیری هایی پیامدها باید جایگزین دروندادها و فرآیندها شوند. برخی از ایالت ها نظیر کلرادو، فلوریدا، ایلینویز، کنتاکی، نیویورک، کارولینای جنوبی، تنسی، تگزاس، ویرجینیا و پنسیلوانیا تلاش هایی در چند سال گذشته برای تعیین مناسب ترین معیارهای عملکرد به عمل آورده اند. از جمله معیارهای عملکرد که به طور کلی مورد توافق قرار گرفته عبارتند از:
کیفیت و اثربخشی آموزشی
برابری در دسترسی به فرصت ها
کارایی و بهره وری
تأمین نیازهای دولت
ارتباط با سایر بخش های آموزشی
همچنین هیأت دولتی نظام آموزش عالی ایالت پنسیلوانیا برخی از شاخص ها و معیارهای عملکردی که با اندازه گیری منابع مالی مورد نیاز یا مورد استحقاق ارتباط داشته را به شرح ذیل اعلام و اجرا نموده اند:
موفقیت و پیشرفت دانشجویان، کاهش ماندگاری دوساله دانشجویان و فارغ التحصیلی4تا6 ساله
کسب مزیت دانشگاهی و آموزش عالی نظیر احراز مدارک تحصیلی بالا، تنوع کارکنان، داشتن هیأت علمی با آخرین درجه.
ارائه خدمات رفاه عمومی مثل رتبه مدارک ارشد، هزینه دوره ارشد در مقایسه با دانشجویان تمام وقت.
نظارت و توسعه منابع شامل بهره وری اعضا هیأت علمی، نسبت کارکنان، هزینه های فارغ التحصیلی به دانشجویان معادل تمام وقت.
این هیأت توزیع منابع مالی مبتنی بر عملکرد را در سه مولفه برنامه نظام پاسخگویی یعنی پیشرفت سازمانی، موفقیت های مقایسه ای(تطبیقی) و دستیابی به اهداف عملکرد مورد استفاده قرارداده است. (عزتی، 1386: 3)
2-8-2) تجارب کشورهای اروپایی
در برخی از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان از اواسط دهه 1980 توصیه شده که دانشگاه ها باید اهداف واضح و روشن تدوین کنند و برای افزایش کارآیی در جهت اولویت ها و شاخص های عملکردی تعیین شده دولت، به کسب منابع مالی مورد نیاز خود بپردازند. بر این اساس از اوایل دهه 1990 دانشگاه های بریتانیا ارزیابی آموزشی و ارزیابی پژوهشی را به کار گرفته اند.
امروزه در کشور انگلستان استفاده از ارزیابی شاخص های عملکرد کارآیی و اثر بخشی مؤسسات آموزشی برای سرمایه گذاری دولتی و توزیع منابع مالی بین بخش های آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد.
در آلمان رویکرد تأمین منابع مالی مبتنی بر عملکرد به کار گرفته شده است که اهداف کلی در این مدل دستیابی به سیستم تخصیص منابع مالی با ویژگی های شفافیت، منصفانه بودن، رقابت پذیری و پاداش دهی می باشد.
در استرالیا نیز استفاده از شاخص های عملکردی در نظام دانشگاهی در تخصیص منابع مالی به شکل جدید، مربوط به تشکیل کمیته ویژه ای در سال 1986 می شود که رؤسای دانشگاه ها و دانشکده ها مأموریت یافتند تا شاخص های عملکردی را تهیه کنند. این کمیته، شاخص های قبلی را مورد تجدید نظر قرار داده و شاخص های جدیدی را تدوین نموده و سرانجام فهرست آن ها را در همان سال اعلام نمود. بدین ترتیب به کارگیری شاخص های عملکردی نظیر دوره های تحصیلی، پژوهش و نتایج ارزشیابی آموزشی، ملاک تخصیص منابع مالی و بودجه ریزی دانشگاهی گردید.(عزتی، 1386: 4)
هلند در اوایل دهه 1980 با تأسیس اتحادیه دانشگاه ها، به کارگیری منسجم شاخص های عملکردی را در آموزش عالی خود آغاز کرده و در ژانویه 1993 یک نظام جدید مالی برای ارتقاء کیفیت تدریس ایجاد نمود، که این امر به نظام آموزش عالی تعمیم یافت و به ایجاد چهارچوب شاخص های نظام دانشگاهی با نقش محوری در سیاستگذاری بخش آموزش عالی انجامید. برخی از این شاخص
ها مستقیماً با تخصیص منابع مالی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارتباط پیدا می کند. علاوه بر آن بایستی اشاره کرد که بودجه اختصاص یافته بر مبنای معیارها و شاخص های درونی دانشگاه توزیع می شود. اخیراً هم به شاخص های عملکردی به ویژه در ارزشیابی چگونگی هزینه کردن منابع مالی بیشتر توجه شده است. از جمله شاخص هایی نظیر عملکرد تدریس، تعداد انتشارات، مدت تحصیل و … برای تحقق اهداف آموزش عالی استفاده شده است.
در کشور فرانسه استفاده از شاخص های عملکردی از سال 1910 شروع شد و شاخص هایی در زمینه تدریس، پژوهش و خدمات دانشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است، و درحال حاضر، نظام ارزشیابی کیفی آموزش عالی فرانسه، بکارگیری شاخص ها را کارآمد ارزیابی نموده است.

 
 
در دانمارک عوامل مربوط به بروندادها را در فرمول های تخصیص منابع به کارگرفته اند. در این کشور به جای تعداد ثبت نام ها، تعداد فارغ التحصیلان را در محاسبات خود دخالت می دهند و نرخ ترک تحصیل نیز به فرمول های تخصیص منابع افزوده شده است.(ساکتی، سعیدی، 1388: 7)
2-9)تجارب دانشگاه های ایران
تا کنون مدل هایی به منظور انجام فرآیند بودجه ریزی در واحدهای دانشگاهی و پژوهشی در ایران نیز به کار گرفته شده است که در ادامه به طور مختصر به آن ها اشاره می گردد:
الف) منطق و روند بودجه واحدهای پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
در این مدل بودجه دستگاه‌های پژوهشی به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از:
بودجه اجتناب ناپذیر
بودجه اثربخشی
بودجه کارایی
بودجه اجتناب ناپذیر تابعی است از تعداد پژوهشگران، تعداد کادر فنی، تعداد کادر اداری، سطح زیربنا، آزمایشگا هها، آب، برق، گاز، خدمات علمی و غیره و مبنای محاسبه آن ۷۰ درصد اعتبارات سال گذشته دستگاه قرارداده شده است. برای تعیین بودجه اثربخشی از سه شاخص زیر استفاده شده است:

036/ – (تعداد محقق/ تعداد پتنت ها)
22/ – (تعداد محقق/ تعداد مقاله معتبر)
3/ – (بودجه مصوب/ تعداد قراردادهای پژوهشی)
مجموع امتیاز این شاخص‌ها پس از بی مقیاس شدن به عنوان امتیاز اثربخشی دستگاه تعیین شده است که در صورت منفی بودن امتیاز، امتیاز صفر به دستگاه تعلق می گیرد. با ضرب کردن سهم هر یک دستگاه‌ها از امتیاز اثربخشی(سهم دستگاه از تقسیم امتیاز اثربخشی دستگاه به مجموع اعتبارات اثربخشی به دست می‌آید) در ۱۵ درصد بودجه سال قبل، بودجه اثربخشی دستگاه محاسبه می گردد. در مورد بودجه کارایی نیز شاخص های تعداد کتب تألیفی، ترجمه ای، مقالات ISI،‌ مقالات علمی- پژوهشی و غیر ISI، تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین المللی، تعداد پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا، اختراعات داخلی و خارجی، اثرات بدیع و ارزنده و گزارشات علمی با ضرایب مختلف مبنای ارزیابی قرار گرفته اند. به روشی مشابه محاسبه بودجه اثربخشی، بودجه کارایی دستگاه نیز از ضرب سهم بودجه کارایی آن ها در ۱۵ درصد اعتبارات سال گذشته به دست می آید. در نهایت مجموع بودجه های اجتناب ناپذیر، بودجه اثربخشی و بودجه کارایی، بودجه کل دستگاه پژوهشی را تشکیل می‌دهد.(گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1386: 5)
مدل فوق مدلی ساده بوده و برای اولین بار شاخص های اثربخشی و کارایی در این مدل در تعیین بودجه پژوهشی دستگاه های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است. اما این مدل معایبی هم دارد که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم:
این مدل اتکای زیادی به بودجه سال قبل دستگاه دارد و از آنجا که بودجه دستگاه ها در سا ل های قبل به روش های چانه زنی، دستوری و افزایشی تعیین شده است مبنای درستی برای تعیین بودجه سال بعد دستگاه نمی باشد.
مدل فوق براساس قیمت تمام شده فعالیت‌های علمی و فناوری محاسبه نگردیده است.
در تعیین بودجه اجتناب ناپذیر از هیچ شاخصی استفاده نشده است وشاخص‌های استفاده شده در محاسبه بودجه اثربخشی و کارایی هم کامل و جامع نمی باشند.
ب) استفاده از تصمیم گیری گروهی چند معیاره در توزیع اعتبار واحدهای پژوهشی دانشگاهی توسط محمدجواد اصغرپور و ام البنین یوسفی از دانشگاه علم وصنعت ایران.
در این تحقیق الگوی توزیع اعتبار مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه علم و صنعت با بهره گرفتن از متدهای تصمیم گیری گروهی چند معیاره ارائه شده است. ابتدا از روش دلفی در تعیین شاخص‌های توزیع اعتبار استفاده شده و با بهره گرفتن از مفاهیم بهره وری این شاخص‌ها در دو قسمت استمرار سطح و رشد و توسعه تدوین شده است. این شاخص‌ها عبارتند از: تعداد اختراعات، ابتکارات و اکتشافات انجام شده، تعداد پروژه‌های انجام شده توسط واحد دانشگاهی، سرانه تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پایان نامه خود را گذرانده اند، سرانه تعداد سخنرانی، کارگاه و سمینارهای ارائه شده در همایش‌ها (داخل و خارج کشور)، میزان نفرساعت اعضاء هیأت علمی با رتبه استاد، دانشیار و استادیار، سرانه امتیاز انتشار مقالات تخصصی، سرانه افتخارات علمی- ‌هنری و ملی یا بین المللی واحد، سرانه تعداد مجلات و نشریات تخصصی منتشره توسط واحد (فارسی و لاتین)، حجم ریالی پروژه‌های انجام شده در واحد دانشگاهی، تعداد پروپزال‌های امضاء شده توسط واحد، تعداد نمایشگاه‌های برگزار شده توسط واحد در خارج از واحد، سرانه تعداد قراردادهای مشاوره صنعتی، نسبت امتیاز پژوهشی واحد به فضای در اختیار ، سرانه امتیاز آزمایشگاه‌های فعال، نمره مدیریت، سرانه امتیاز انتشار کتاب، سرانه پروپزال‌های ارائه شده به صنعت، سرانه امتیازپژوهشی واحد. (پورطالعی، 1387: 156)
شاخص‌های استمرار سطح و رشد و توسعه همان شاخص‌های فوق می باشند، اما مقادیر آن ها با یکدیگر تفاوت دارد، بدین معنی که شاخص‌های استمرار سطح، مقادیر شاخص‌ها در یک سال بوده و مشخص کننده بودجه استمرار سطح واحد هستند و شاخص‌های رشد و توسعه میزان افزایش همان شاخص‌های استمرار سطح(مثبت و منفی) نسبت به سال قبل واحد بوده و مشخص کننده بودجه رشد و توسعه واحد هستند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ادامه از تکنیک بردا جهت اولویت های ترتیبی شاخص‌ها و سپس از مدل ریاضی برنامه ریزی خطی برای تعیین اوزان کاردینال شاخص‌ها استفاده شده است. پس از آن با بهره گرفتن از روش الکتر به رتبه‌بندی مراکز پژوهشی پرداخته شده و اوزان کاردینال این مراکز با بکارگیری مدل برنام‌هریزی خطی به دست آمده است. در پایان مدل نهایی تخصیص اعتبار با بهره گرفتن از اوزان کاردینال مراکز در دو تحت استمرار سطح و رشد و توسعه ارائه شده است بدین ترتیب که برای هر یک از مراکز پژوهشی دو ضریب وزنی W و Vدر دو قسمت استمرار سطح و رشد و توسعه بدست می آید و وزن نهایی مراکز به صورت U= AV+BW که در آنB و A ضرایب دلخواهی بوده و با توجه به نظر مدیریت و شر ایط موجود هر ساله تعیین می شود و می‌تواند مقادیر مختلف بین صفر و یک را بگیرد. اگر در توزیع اعتبار مراکز، محدودیت بودجه وجود داشته باشد بودجه مورد نظر به نسبت ضرایب فوق تقسیم می شود و در صورت در نظر گرفتن بیش از یک محدودیت ضرایب فوق می توانند تابع هدف یک مدل برنامه ریاضی(حتی چند هدفه) با وجود محدودیت‌های مورد نظر را تشکیل دهند.
روش فوق یک روش علمی مناسب می باشد که به مسئله بهره وری واحدها نیز در تعیین شاخص ها پرداخته است. اما معایبی نیز دارد که عبارتند از:
اجرای روش فوق برای واحدهای پژوهشی کل کشور مستلزم وقت زیاد و محاسبات زیاد با بهره گرفتن از تکنیک‌های مورد اشاره است.
این روش هدف برنامه چهارم توسعه را که محاسبه بهای تمام شده فعالیت های علمی و فناوری می باشد را تأمین

                                                    .