تحقیق رایگان با موضوع 
رضایت زناشویی

تحقیق رایگان با موضوع رضایت زناشویی

می توان ارتباط بین متغیرها را به طور روشن مورد سنجش قرار داد.

جامعه مورد مطالعه :
جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از کلیه دانشجویان دختر و پسر متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال تحصیلی 88-87 است . طبق آمار بدست آمده 100000 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که تقریبا بالای 20000 نفر آن جزء متاهلین هستند و مابقیه آن در رده مجردین هستند که از این تعداد هم بالای 6000 نفر جزء دانشجویان دختر و مابقی جزء دانشجویان پسر هستند.
نمونه و روش نمونه گیری :
نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 80 نفر بودند (40 نفرزن ، 40 نفر مرد) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین کلیه دانشجویان متاهل انتخاب شدند .
ابزار اندازه گیری :
الف) پرسشنامه رضایت زناشویی که دارای 48 سئوال 5 گزینه ای است که از گزینه خیلی موافقم تا خیلی مخالفم انتخاب گردیده است این پرسشنامه دارای مسائل مهم ارتباط زناشویی و رضایت و تفاهم زوجین از ازدواج با یکدیگر است و اینکه آیا این رضایت را می توان با مسائلی از بین برد یا نه که در سال 1969 توسط اینریچ طراحی شده است و بر روی زوجین جوان و پیر در ناحیه های مختلف شهری و روستایی نیویورک کالیفرنیا اجرا گردیده است که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که گاهی اوقات بعضی از مسائل زندگی زوجین باعث می شود که رضایت زناشویی در زندگی طرفین وجود نداشته باشد و باعث طلاق و جدایی گردد. مدت اجرای این آزمون در حدود 25 دقیقه است وقبل از اجرای آزمون سئوالات و موضوع کلی آن باید برای آزمودنی ها توضیح داده شود و اینکه آزمودنی باید سعی کند با آرامش به سوالات جواب دهند و نمره گذاری در این آزمون به این صورت است که مطابق کلید نمره گذاری شود بعضی از سئوالات از خیلی موافقم تا خلی مخالفم از 5 تا 1 تقسیم بندی شده است شیوه اجرای آزمون به صورت گروهی بوده است .

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعتبار و روایی :
اعتبار و روایی آزمون رضایت زناشویی با توجه به تحقیقات انجام شده که در نرم های ایرانی و خارجی انجام گرفته می توان گفت که تحقیقی که لاله اسدی در سال 1374 در تحقیقی که به بررسی رابطه رضایت زناشویی و اضطراب در بین زنان مطلقه حدود سنی 30 ساله مناطق 10، 11، 12، تهران انجام داده و به این نتیجه رسیده که رضایت زناشویی با 99 درصد اطمینان می توان در کاهش اضطراب نقش بسزایی داشته باشد و همین طور السیون در سال 1980 در تحقیقی که تحت عنوان بررسی رابطه رضایت زناشویی و سلامت روانی در بین زنان حدود سنی 25 ساله شهر نیویورک سیتی آمریکا انجام داده به این نتیجه رسیده که وجود رضایت زناشویی باعث افزایش سلامت روانی و نبود رضایت زناشویی باعث کاهش سلامت روانی خواهد بود که طبق این تحقیقات روایی آزمون 68/0 و پایانی آن 72/0 بوده است .
ب) ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه بار ران است که 20 سئوالی دارای 2 گزینه بله و خیر است ، این پرسشنامه درباره هوش هیجانی و مولفه های مربوط به آن است و اینکه چه مواردی باعث گسترش هوش هیجانی می شود که این پرسشنامه دارای مسائل و مفاهیم کلیدی مناسب است که توسط بارران در سال 1979 طراحی شده است و بر روی گروه های مختلف سنی اجرا گردیده است و نتایج مربوط به آن محاسبه شده است این پرسشنامه در مدت 30 دقیقه می شود به آن پاسخ داده و نمره گذاری آن از روی کلید است که اگر مطابق کلید باشد 1 نمره و اگر مخالف کلید باشد نمره صفر به آن تعلق می گیرد طبق آمار بدست آمده و تحقیقات انجام شده می توان گفت که آزمودنی ها در مقطع سنی جوانی و نوجوانی دارای هوش هیجانی بالاتری هستند به این صورت که طبق تحقیقات گذشته مشخص شده است که جوانان حدود سنی 18 ساله که در محل شیکاگو ایالات متحده بر روی آنها آزمون هوش هیجانی اجرا گردیده و مشخص شده است که هوش هیجانی در این قشر در حدود زیادی دیده شده است طبق تحقیقات انجام شده و بررسیهای لازم در رابطه با هوش هیجانی و مباحثی مثل اضطراب ، افسردگی و ویژگیهای شخصیتی و موارد دیگر و طبق بررسیهای مورد توجه می توان گفت که هوش هیجانی بار ران در تحقیقاتی که ایشان بر روی سنجش این مورد بین دانشجویان کالج های شهر لندن انجام داده و بررسی رابطه هوش هیجانی و ویژگیهای شخصی مثل اختلالات اضطرابی ، رفتاری ، اجتماعی را مورد بحث قرار داده که مشخص شد هوش هیجانی می تواند رابطه ای با اختلالات جسمانی ، رفتاری ، و اجتماعی داشته باشد که طبق این نتیجه روایی آزمون برابر 64/0 و پایانی آن برابر 68/0 بوده است .

روش اجرایی تحقیق :
برای انجام آزمون فرضیه از پرسشنامه رضایت زناشویی و هوش هیجانی استفاده گردیده که با توضیح پرسشنامه و نحوه جوابگویی به سئوالات برای آزمودنی ها از آنها خواسته می شود که به سئوالات آزمون با دقت جواب بدهند و هر گونه ابهام در هر یک از سئوالها داشتند با ما در میان گذاشته تا بتوانیم در مورد آن سئوال راهنمائیهای لازم را برای شخص مورد نظر به عمل آوریم و بعد از ا جرای آزمون با توجه به کلید نمره گذاری آزمونها را نمره گذاری کرده و جمع نمرات آنها به عنوان نمره خام محاسبه گردیده است .
روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها :
جهت آزمون فرضیه ی یک تحقیق و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است :

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *