تحقیق رایگان با موضوع
ارزیابی عملکرد

تحقیق رایگان با موضوع ارزیابی عملکرد

عنصر دوم مدل: مدیریت تحول
سئوالات مربوط به این عنصر با توجه به موارد ذیل مشخص گردید:
شناخت و بررسی کامل سیستم بودجه ریزی فعلی
شناخت سیستم مالی و حسابداری فعلی و راهکار تغییر به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت
درک وشناخت نیاز به تحول و تغییر
ایجاد یک ائتلاف قدرتمند برای حمایت و پشتیبانی از تحول
شناسایی بخش های تغییر کننده
شناسایی و تعیین راهبران تغییر و تحول
ارزیابی و فراهم کردن ابزار و لوازم کافی در اختیار راهبران تغییر
آموزش مدیران و کارکنان جهت انجام تحول
پیشبرد فرآیند تحول به صورت تدریجی
ایجاد نظام انگیزشی برای پیشبرد بهتر و سریع تر فرآیند تحول
با توجه به این موارد سئوالات زیر در پرسشنامه قرار گرفت:
جدول3-2) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر مدیریت تحول
ردیف شرح درجه اهمیت

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
8 بررسی دقیق و کامل سیستم فعلی بودجه ریزی جهت انجام تغییرات لازم
9 تعیین نقاط ضعف سیستم فعلی هزینه یابی و راهکارهای رفع از طریق سیستم هزینه یابیABC
10 راهکارهای اجرای سیستم هزینه یابی ABC
11 توجیه کامل پرسنل دانشگاه در خصوص لزوم اجرای بودجه ریزی عملیاتی
12 ایجاد همدلی در بین پرسنل جهت اجرای روش جدید بودجه ریزی
13 شناسایی رهبران و پیشروان امر تغییر و تحول سیستم بودجه ریزی
14 برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کلیه مدیران و مسئولین مرتبط با امر بودجه
15 ایجاد نظام انگیزشی مناسب جهت پیشبرد تغییر و تحول لازم و نصب سیستم جدید
16 بکارگیری روش تدریجی در تغییر سیستم فعلی و استقرار سیستم عملیاتی
17 ارزیابی نحوه انجام تغییر و تلاش در جهت رفع مشکلات موجود توسط نهاد مربوطه

 
 

عنصر سوم: مدیریت عملکرد
با مشخص نمودن ابعاد مدیریت عملکرد و مؤلفه های ذیل سئوالات این عنصر نیز در پرسشنامه گنجانده شد:

طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد
تأسیس نهادی ویژه ارزیابی و نظارت بر عملکرد
تعریف عملکرد، تعیین و تبیین ابعاد آن
شفاف‌سازی اهداف برنامه‌ها و در نتیجه تعریف بهتر نحوه ارزیابی عملکرد برنامه‌ها
تعریف و طراحی دقیق شاخص های عملکرد در بخش های دانشگاه با همکاری کارکنان و مدیران مجموعه
برقراری ارتباط بین شاخص‌ها و اهداف
تعریف دقیق و روشن چگونگی ارزیابی عملکرد
ارزیابی دقیق وکامل از عملکرد تمامی بخش های دانشگاهی
ارائه گزارش در مورد اطلاعات عملکردی به مخاطبان مربوطه
تأکید بر رابطه مستقیم اطلاعات عملکردی و میزان تخصیص منابع بودجه ای هر بخش
مشاوره های تخصصی پیرامون بهبود عملکرد
ایجاد عناصر انگیزشی برای مدیران به منظور بکارگیری اطلاعات عملکردی درراستای بهبود عملکرد و تدوین بودجه آتی مانند تفاهم نامه های عملکردی، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، …

جدول3-3) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر مدیریت عملکرد
ردیف شرح درجه اهمیت

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
18 تعریف روشن عملکرد و ارزیابی عملکرد
19 تعریف روشن مدل ارزیابی عملکرد
20 تأسیس واحدی ویژه نظارت بر عملکرد بخش ها و ارزیابی آن ها
21 طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد
22 بیان ارتباط شاخص های ارزیابی و اهداف مورد نظر
23 ارائه مشاوره های مناسب در حین انجام ارزیابی
24 ارائه مشاوره های تخصصی جهت بهبود عملکرد پس از هر گونه ارزیابی
25 ایجاد عوامل انگیزشی جهت اجرای مناسب شیوه ارزیابی توسط پرسنل
26 ارائه گزارش های مناسب از نتایج ارزیابی به مسئولین مربوطه
27 لزوم انجام خودارزیابی بخش های دانشگاه از دسترسی به اهداف مشخص شده
28 تدوین چارچوب یکسان و مشخص جهت انجام خودارزیابی بخش ها

عنصر چهارم: پایش و اشراف
به منظور طراحی سئوالات مربوط به این عنصر نکات ذیل مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن چهار سئوال زیر در پرسشنامه قرار گرفت:
کنترل و نظارت سیستم بودجه ریزی عملیاتی
تهیه و نصب زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی
مستند سازی و ثبت گزارشات دوره ای از نحوه عملکرد سیستم
تلاش در جهت تهیه به موقع و کامل گزارشات مدیریتی همچون تفریغ،
عیب یابی سیستم و تلاش در جهت رفع نواقص اجرایی
جدول3-4) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر پایش و اشراف

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ردیف شرح درجه اهمیت

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *