تأمین مالی اسلامی

تأمین مالی اسلامی

[117] النوری، الشیخ فضل الله ،رساله قاعده ضمان الید، تحقیق: الشیخ قاسم شیرزاده ، الطبعه الاولى ، قم، مؤسسهالنشرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، 15 شعبان 1414ق [118] النوری الطبرسی،میرزاحسن،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج2و3و9و12و13و17و18، الطبعه الاولی، قم، تحقیق،مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاءالتراث، مطبعه مهر، 1408ق
[119] الوحید البهبهانی، محمد باقر،حاشیه مجمع الفائده و البرهان ،بی چا، قم،ناشر:مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی،1417ق-1375ش
[120] الهاشمی الشاهرودی ،سید محمود، قرائات فقهیه معاصره، الطبعه الاولی، ناشر :مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت(ع)، مطبعه محمد، 1423ق
[121] هدایتی- سفری- کلهر ،علی اصغر – علی اصغر- حسن ، کتاب عملیات بانکی داخلی -2(تخصیص منابع)،بی چا، تهران، ناشر:مؤسسه بانکداری ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپخانه خورشید، زمستان 1373
[122] الهندی ، علاءالدین علی المتقی بن حسام الدین ، کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، ج6و10، بی چا، بیروت، مؤسسه الرساله،1401ق
[123] یوسفی ، احمد علی ،ربا و تورم –”بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا” ، چاپ اول ، بی جا، ناشر مرکز نشر آثارپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،1381ش
مقالات
[1] آقا نظری،حسن، مقاله:چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری، نشریه اندیشه حوزه،شماره سوم ،مرداد و شهریور 1384
[2] آق مشهدی، فخرالدین اصغری، مقاله:خسارت عدم النفع در حقوق ایران، پایگاه قضاوت، بی تا.
www.ghazavat.com
[3] احمدوند،ولی الله ،مقاله:آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، پایگاه سراج نت ، بخش بانک اطلاعات مقالات اسلامی،بی تا.www.seraj.ir
[4] اسلامی بیدگلی – فاضلیان، د.غلامرضا – سید محسن، مقاله: معرفی روشهای تأمین مالی اسلامی مسکن،نشریه مرکزتحقیقات،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)،شماره25،بهار1384ش
[5] بلادی، سید وحید، مقاله: عدم‌النفع و منافع ممکن‌الحصول،وبلاگ اندیشکده حقوقی،شماره متن 392،12 /بهمن/88
[6] البلتاجی، د.محمد، مقاله:الضوابط الشرعیه للعمل المصرفی الاسلامی – پایگاه: المصارف الاسلامیه- بخش مقالات، بی تا.
[7] بهجت، محمدتقی: استفتاء شماره‌ 5690 مورخ‌ 4/4/79 پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، شماره‌ پاسخ‌ 1/5690 مورخ‌ 7/8/79
[8] التسخیری”الف”،:محمد علی، مقاله :حکم الشرط الجزائی المالی فی البنوک اللاربویه، مجله فقه اهل البیت(عربی)، شماره 33
[9] تسخیری”ب”،مقاله:محمد علی، شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا،فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت،شماره35، 1382ش
[10] الجواهری”ب”، حسن، مقاله: الجزاء المالی او “الشرط الجزائی”، پایگاه سراج، بی تا.
www.seraj.ir
[11] الجواهری”ج”، حسن، مقاله:أثر الموت فی حلول الأجل-ص1- کتاب:الاقتصاد الاسلامی
و القضایا الفقهیه المعاصره، تألیف: علی بن احمد السالوس، بی چا، قطر، نشر دار الثقافه، صص577-574، 1416ق.
[12] حائری، سیدکاظم، مقاله: «بررسی‌ فقهی‌ اوراق‌ نقدی»، مجله‌ فقه‌ اهل‌بیت7، سال‌ پنجم، شماره‌ 19 و 20
[13] حکیمی،اسماعیل، مقاله: قاعده اتلاف در فقه و حقوق، پایگاه وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان،بخش مقالات، بی تا
[14] دیانی ،د. عبدالرسول(وکیل پایه یک دادگستری)، مقاله: شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه- (قسمت دوم) پایگاه کانونهای وکلای دادگستری ایران، ص25، بی تا.
[15] رحمانی، محمد، مقاله: قواعد فقهى(5) قاعده اتلاف(2)،مجله فقه اهل بیت(ع)،شماره15 صص41-62، پاییز1377ش.
[16] رضائی،مجید، مقاله: بررسی فقهی – حقوقی جریمه تاخیر بانک ها،پایگاه:اقتصاد پنهان- کدخبر161-2

Share