بهبود کیفیت

بهبود کیفیت

چگالی مولی
gr/mol
دمای ذوب

2400
دمای جوش

3500
قابلیت حلالیت در آب

نا محلول
. روند آزمایشات بدین گونه خواهد بودکه نخست در حالت خشن کاری اولیه با تکنیک طراحی آزمایشات، آزمایشاتی جهت بدست آوردن حداکثر نرخ براده برداری انجام میشود. در این مرحله خروجی مسئله یا عامل مورد مطالعه صافی سطح نمی‌باشد. زیرا مرحله خشن کاری بوده و قرار است تا ساچمه ها در مراحل بعدی به صافی سطح مورد نیاز برسند. برای این منظور فقط از ذرات ساینده کاربید بور استفاده می‌شود.
بعد از حصول مقادیر مناسب برای هر یک از عوامل موثر، ازمایشی با شرایط بهینه بر روی ساچمه های مختلف انجام میشود.
درادامه در مراحله پولیش کاری نیمه نهایی از پودرهای ساینده مناسب با اندازه دانه های متفاوت جهت بهبود کیفیت سطح و گرد بودن ساچمه ها انجام می گردد. در مرحله پایانی هم به کمک روش پولیش کاری مکانیکی- شیمیایی(CMP) کیفیت سطح ساچمه ها بالا برده خواهد شد.
سرعت چرخش اسپیندل
از جمله عوامل مهمی که در نرخ براده برداری تاثیر دارد سرعت چرخش اسپیندل است. مقادیر انتخاب شده برای این عامل عبارت است از 2000، 4000، و 6000 دور بر دقیقه. این سرعت دوران توسط کله‌گی دستگاه Jig Grinder تامین میشود. لذا آزمایشات تماما بر روی این دستگاه انجام میشود.
تاثیری که این عامل بر فرایند دارد بدین صورت است که با افزایش سرعت دوران، شدت و تعداد برخوردهای ذرات پودر ساینده با سطح ساچمه در واحد زمان افزایش می یابد. لذا هر چه سرعت دوران زیاد باشد نرخ براده برداری زیاد و در نتیجه زمان و هزینه پولیش کاری کاهش پیدا می کند.
مدت زمان پولیش کاری:
عامل زمان از جمله عواملی است که رابطه مستقیمی با صافی سطح دارد. هر چه مدت زمان پولیش کاری افزایش یابد میتوان به سطوح صیقلی تری دست یافت. ولی این روند محدودیت داشته و بصورت نامحدود نمی‌توان با افزایش زمان پولیش کاری به سطوح صاف دست یافت. لذا برای بررسی چگونگی اثر زمان بر صافی سطح مقادیر مختلفی برای زمان پولیش کاری انتخاب شده است. که عبارتند از 30، 45 و 60 دقیقه.
نیروی وارد بر هر ساچمه:
نحوه اعمال نیرو
نیروی وارده بر هر ساچمه ناشی از نیروی شناوری منتجه از میدان مغناطیسی است که توسط آهن‌ربای الکتریکی بر سایر اجزای غیر فلزی اعمال می‌شود.
انتخاب مقادیر نیروی اعمال شده
نیروی وارد بر هر ساچمه ناشی از محبوس ماندن آن در داخل محلول و بین صفحه اکریلیکی و اسپیندل می باشد. مقدار این نیرو هم همان گونه که قبلا توضیح داده شده است متناسب با میدان مغناطیسی ناشی از آهنربای الکتریکی به کار رفته می باشد. لذا تغییر در شدت میدان باعث تولید نیروهای متفاوت وارده بر هر ساچمه می شود. لازم به ذکر است که دامنه تغییرات نیرو با توجه به فیزیک فرایند خیلی بزرگ نیست. و در حدود چند نیوتن میباشد. لذا مقادیر 0.5، 1، و 1.5 نیوتن برای این منظور در نظر گرفته می‌شود.

Share