بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

در نامه عبد الملک به انس چنین آمده است:
“بسم الله الرحمن الرحیم
از عبد الملک بن مروان امیر مومنان به انس بن مالک خادم رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم).اما بعد من نامه ات را خواندم و دریافتم که شکایتت از حجاج چه بوده و چگونه بر تو مسلط گردیده است. او حق نداشت به تو بی ادبی کند. اگر دوباره چنین کاری را تکرار نمود برایم بنویس تا خود عقابش کنم. سلام من بر تو باد. و السلام.”
انس بن مالک قبل از اینکه نامه را بخواند خطاب به فرستاده خلیفه گفت:
“خداوند به امیر مومنان جزای خیر بدهد. می دانستم که امیدواریم به لطف او بی دلیل نیست و من بیخود به کمک او دل نبسته بودم.”
اسماعیل به او گفت:
“ای ابا حمزه حجاج نماینده و کارگزار امیر مومنان است و هیچ وقت حق تعرض به تو و خانواده ات را ندارد. اگر دوباره به تو ضرر رساند حتما به خلیفه خبر بده.”
انس پاسخ داد:
“ان شاء الله این کار را خواهم کرد.”
سپس اسماعیل به نزد حجاج رفت. تا حجاج او را دید خطاب به او گفت:
“مرحبا به مردی که دوستش دارم. و مشتاق دیدارش بودم. “
اسماعیل پاسخ داد:
” من نیز به خدا قسم مشتاق دیدار شما بودم اما دوست داشتم غیر از این زمان که برایت خبری ناگوار آورده ام تو را ببینم. اکنون خلیفه به شدت از دست تو عصبانی است .”
حجاج از شدت ترس نشست و نامه را از دست اسماعیل گرفت. با نگرانی یک بار نگاهی به نامه انداخت و بعد به اسماعیل نگاه کرد و گفت:
“برخیز تا برویم و از ابا حمزه به خاطر کاری که انجام دادم عذر بخواهم.”
اسماعیل گفت:
“چرا اینقدر با عجله؟”
حجاج پاسخ داد:
“چرا عجله نکنم در حالیکه در این نامه تهدید شده ام.”
در نامه حجاج بن یوسف چنین آمده بود:
“از عبدالملک بن مروان امیر المومنین به حجاج بن یوسف.
اما بعد، ما به تو رسیدگی به امور مردم را عطا کردیم اما تو از حد خود تجاوز کردی .خبر رسیده که انس بن مالک را آزرده ای که اگر این خبر درست باشد لعنت خدا بر تو باد. آیا تو نسب پدرانت در طائف را فراموش کرده ای که چاه حفر می کردند و صخره ها بر پشت خود گرفته و آنها را جابجا می نمودند . به خدا قسم چنان تو را خوار کنم که همچون روباه مجبور به ناله زدن شوی . چگونه توانستی احسان یکی از بزرگان صحابه رسول خدا را در برابر دیدگان ما رد کنی و از خطایش نگذری. و او را تحقیر نمایی. به خدا قسم که اگر یهود و نصاری یکی از خادمان عزیر و عیسی را می دیدند او را بزرگ داشته ، شریف می شمردند و تکریمش می کردند. تو چگونه با انس بن مالک خادم رسول اله که هشت سال در خدمتش بود و از اسرارش مطلع و مورد مشورت رسول خدا قرار می گرفت چنین رفتار می کنی؟ جز این است که او از بازماندگان صحابه پیامبر است؟ هروقت نامه ام را خواندی او را از این وضعیت تحقیر کننده نجات بده و از او دل جویی کن. و الا بد می بینی. ” و لکل نباء مستقر و سوف تعلمون” پایان”.
نامه عبدالملک بن مروان که صحابی بودن انس و همراهی هشت ساله او را ارج می نهد با سایر رفتار امویان با خاندان رسول خدا قابل توجیه نیست. زیرا رفتار زننده مروان بن حکم با امیر المومنین و حسنین علیهم السلام و نیز رفتار یزید با امام حسین (علیه السلام) هیچ گاه از سوی مروانیان نکوهش نشد که یک برخورد تند با انس مورد نکوهش قرار گرفته است. بی تردید خوش خدمتی های انس در انحراف ابتدایی از مسیر رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) سزاوار چنین ارج نهادنی است و شخصیت کسی که سبب شد حکومت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به افرادی مانند بنی مروان برسد شایسته است که همواره مورد تقدیر قرار بگیرد.
8. 2 دیدگاه انس بن مالک درباره امویان
با وجودی که وی با دربار امویان در ارتباط بود و در جریانات بعدی به این ارتباط اشاره خواهد شد، دیدگاه خاصی نسبت به خلفای بنی امیه داشت.
زهری نقل می کند:
“در شام به انس بن مالک برخوردم در حالی که گریه می کرد. علت گریه اش را از او پرسیدم. گفت: هیچ چیز از زمان پیامبر در بین این جماعت جز نماز برایم آشنا نبود که آن را هم ضایع ساختند. “

Share