برنامه ریزی فضایی

برنامه ریزی فضایی

کتاب ها و مجله های تخصصی
سایت های تخصصی در شبکه اینترنت
پایان نامه های انجام شده
2 – 2 مروری بر تحقیقات پیشین
پس از انتخاب موضوع و مسأله خود برای شناخت دقیق تر آنها ، در جستجوی منابع علمی و گزارش پژوهش های انجام گرفته درباره موضوع و مسأله برآمده و به منظور آگاهی و اطمینان از طرح به جستجوی کلی پرداختم .
– 2 – 1 پژوهش های داخلی
1 . آقای کرامت الله جوکار در مقاله ای با عنوان مدل سازی آلودگی حرارتی نیروگاه اتمی بوشهر که در ششمین همایش ملی انرژی در خردادماه سال 1386 برگزار شد به بررسی موضوع پرداخته و بیان داشتند که ؛ نیروگاه های هسته ای همواره موجب رها سازی مقادیری مواد رادیواکتیو به صورت گاز ، مایع و جامد در محیط زیست می شود آ از این مواد رادیواکتیو اشعه هایی ساتع می گردد که اگر بر نسوج زنده برخورد کنند سیبب تجزیه ، تلاشی و انهدام این نسوج می شوند ، بنابراین اگر محیط زیست آلوده به این مواد باشد ، این مواد یا از برخورد مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تنفس و تغذیه وارد ارگان های مختلف موجود زنده می شوند و در نتیجه در کوتاه مدت و یا دراز مدت ارگان های حیاتی موجود زنده را به انهدام کشانده و زود یا دیر موجود زنده به بیماری یا مرگ گرفتار می شود . گرمای ناشی از خنک کردن کندانسورها نیز می تواند به عنوان آلودگی حرارتی موجب تغییراتی در سیستم بیولوژیکی گردد . در رآکتورهای آب تحت فشار (PWR) همانند سایر راکتورها مسئله جلوگیری از پخش مواد پرتوزا در فضای ساختمان رآکتور و محیط زیست موضوعی اساسی است . در چارچوب این مقاله به لحاظ اهمیت ، تنها ساختمان جت آب گرم خروجی از کندانسور در دریا برای بدترین شرایط به کمک نرم افزار fluent تحلیل گردیده که با شبیه سازی شرایط کاری رآکتور ، رفتار آب گرم در دریا و همچنین زمان تعادل در محدوده ای از منطقه خروجی ساختمان تعیین می گردد .
2. آقای محمد رضا طاهری در مقاله ای تحت عنوان بررسی منابع آلوده کننده دریای خلیج فارس و ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی آن ، به موارد چندی اشاره دارد . محیط زیست دریایی به سبب اینکه از عناصر بسیار گوناگونی تشکیل شده است در برابر مواد خارجی که به عمد یا غیر عمد به آن وارد می شود بسیار آسیب پذیر است . در نزدیکی سواحل تنوع زیستی چشمگیرتر است زیرا از مواد غذایی غنی برخوردار است که از طریق رودخانه ها به دریا ریخته می شوند که این مواد بدون احتساب نتایج فعالیت های انسان است . خلیج فارس ب دلیل شرایط اقلیمی ویژه حاکم بر آن بسیار شکننده و آسیب پذیر است و ورود کمترین آلاینده به داخل دریا اثرات مخربی بر روی سلامت آبزیان و موجودات آن دارد . خلاصه کلام این که ، میزان آلودگی خلیج فارس 47 برابر آلودگی متوسط محیط برآورده شده است که نیمی از آن مربوط به تردد نفتکش ها و کشتی های تجاری است . مطالعات انجام یافته نشان داده است حفاظت در برابر آلودگی نفتی در صدر اولویت های زیست محیطی برای این منطقه شناخته می شود .
3.آقای مجید مخدوم استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در مقاله ای با نام چهار نکته در ارزیابی اثرات توسعه ، که در نشریه علمی محیط و توسعه ، سال دوم ، شماره سوم ، زمستان 1387 چاپ شده است ، مروری بر ارزیابی اثرات توسعه و یا به عبارت روشن تر ، ارزیابی نشانزدهای محیط زیستی داشته که نشان می دهد هنوز در کشور ما روی برخی از معانی و مفاهیم تناقض هایی در آرا وجود دارد . هم چنین نشانزدهایی چند در محیط زیست به خاطر به کارگیری تکنولوژی های نوین بروز می کند که اغلب ما از آن بی خبریم . در این مقاله کوشش شده است در چهار نکته تناقض هایی آرایی حل و فصل شوند و نشانزدهای بروز کرده معرفی گردند .
4.علی اکبر دهقان نیری ( 1368 ) تحقیقی تحت عنوان ” بررسی مدیریت سوخت داخل قلب رآکتور اتمی بوشهر ( ایران – 1 ) و محاسبه هزینه چرخه سوخت آن انجام داده اند . در این پروژه با استفاده از متوسط مصرف سوخت خارج شده و استفاده از یک برنامه کامپیوتری نوشته شده برای محاسبه هزینه های چرخه سوخت ، این هزینه ها محاسبه گردیده است . مدیریت سوخت داخل قلب ، یکی از زمینه های قابل مطالعه و بررسی در مهندسی هسته ای می باشد . هدف از مطالعه مدیریت سوخت داخل قلب عبارت است از تعیین یک استراتژی کلی برای سوخت گذاری و برداشت آن و بهره برداری از سوخت داخل قلب به نحوی که قلب مورد نظر بتواند انرژی مورد نیاز را در چارچوب مسائل ایمنی و رعایت آن تأمین نماید .
5.کامران سپانلو ( 1368 ) در مطالعه ای با عنوان ” کاربرد ارزیابی ایمن به روش احتمالاتی (PSA ) در بررسی قابلیت اعتماد سیستم های ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در صورت وقوع حادثه و قطع تغذیه الکتریکی خارجی” به بررسی موضوع پرداخته است . حادثه قطع تغذیه الکتریکی خارجی نیروگاه از نقطه نظر ایمنی هسته ای از حوادث مهم و جدی می باشد به طوری که عدم وجود یک سیستم برق اضطراری قابل اعتماد عملکرد سیستم های اصلی و سیستم های ایمنی و حفاظتی نیروگاه را مورد سئوال قرار داده و می تواند زنجیره ای از حوادث را که منجر به صدمه رسیدن به قلب رآکتور گردد ، به دنبال داشته باشد . از نقطه نظر ایمنی هسته ای طراحی نیروگاه های اتمی به گونه ای باید باشد که در صورت بروز وقایع غیر مترقبه ، بتوان از آسیب رسیدن به حسارهای ایمنی نیروگاه اجتناب و در نهایت مانع از نشت مواد رادیواکتیو به محیط بیرون شد . در این جهت عملکرد موفق سیستم های ایمنی نیروگاه در جلوگیری از گسترش حادثه و به حداقل رسانیدن عواقب آن نقش تعیین کننده ای دارند .
6.وحید خرمی (1389 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” کاربرد روش PSA در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم برق اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر و تحلیل حادثه قطع کامل برق نیروگاه ” به بررسی موضوع پرداخته است . حادثه قطع الکتریکی خارجی ( LOOP ) جزء مهم ترین حوادث نیروگاه های هسته ای است که در صورت اتفاق افتادن ، تغذیه پمپ های اصلی مدار اول قطع گردیده و باعث تریپ راکتور می شود . در تحلیل های ایمنی به منظور در نظر گرفتن بدترین شرایط ، پس از زمان کوتاهی از شروع حادثه ، ژنراتور اصلی نیروگاه متوقف شده شینه های تغذیه بارهای نیروگاه بدون ولتاژ شده و به این ترتیب تغذیه AC کلیه بارهای نیروگاه از جمله سیستم های ایمنی قطع می گردد . برای کنترل حادثه فوق لازم است تا سیستم های تغذیه پشتیبان ، یعنی دیزل ژنراتورهای اضطراری ، حداقل برای یکی از کانال های ایمنی راه اندازی و به صورت مرحله بارگذاری گردند . در صورت عدم راه اندازی و بارگذاری این واحدهای پشتیبان ، حادثه پیشرفت نموده و به حادثه S.B.O مبدل می گردد که جزء حوادث مهم نیروگاهی بوده که در صورت رخداد و خرابی دیزل ژنراتور پشتیبان حادثه S.B.O ( Common Station DG ) ، در اثر عدم کارکرد سیستم های برداشت حرارت پسماند ، قلب رآکتور ذوب می گردد . هدف از انجام این رساله ، بررسی قابلیت اطمینان تغذیه الکتریکی اضطراری ( EPSS ) نیروگاه بوشهر در طی زمان رخداد LOOP می باشد .
7.سید محمد مهدی ابطحی و همکاران ، در سال 1391 در مجله علوم و فنون هسته ای ، در مقاله ای با عنوان بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه ای ویژه حمل پسمان های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر ، به این موضوع پرداخته اند که : در عملکرد نیروگاه اتمی سالانه مقادیر قابل توجهی پسمان پرتوزا تولید می شود . برای حمل و نقل و دفع این پسمان ها لازم است تدابیر خاصی اندیشیده شود . بنابر استانداردهای موجود لازم است محفظه ای ویژه حمل پسمان ها به گونه ای طراحی شود که مقدار دز معادل بر روی سطح خارجی آن از mSv/br 2 و در فاصله 2 متری از آن mSv/br 1/. تجاوز نکند . هدف از این پژوهش طراحی حفاظ رادیولوژیکی برای محفظه های مخصوص حمل پسمان های گروه II نیروگاه اتمی بوشهر می باشد . محاسبات توزیع دز و طراحی محفظه با استفاده از روش مونت کارلو و با بهره گیری از کد MCNP5 انجام پذیرفته است . برای محاسبات از 8 پردازنده به صورت وازی استفاده شده است .
8.مسعود فیضی نژاد ، سیروس خاموشی ، در سال 1383 ، در مجلیه علوم و فنون هسته ای در مقاله ای با عنوان مدلسازی پخش جوی در نیرواه هسته ای بوشهر ، به این موضوع تجه داشته است . مدل کامپیوتری ADIMI.0 بر پایه توزیع گوسی ، برای توصیف فرایندهای پخش جوی ، جابجایی آلاینده های رادیواکتیو گازی و ذرات معلق در هوا برای نیروگاه اتمی بوشهر طراحی و آماده سازی شده است . با این بسته نرم افزاری می توان غلظت و نرخ نهشت آلودگی های رها شده از دودکش واحد یکم نیروگاه را در حالت عادی کار آن و متناسب با شرایط جوی ، در نواحی مختلف محوطه نیروگاه حساب کرد . همچنین با داشتن داده های محیطی می توان با این نرم افزار ، میزان انتقال رادیونئوکلیدها و مسیر آنها را در محیط های گوناگون توأم با دز موثر فردی و گروهی حساب و تعیین کرد . اعتبار کد در برآورد الگوی پخش برای واحد یکم نیروگاه هسته ای بوشهر توسط کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقایسه با کدهای دیگر آژانس که برای این اهداف تهیه شده مورد تأیید واقع گردیده است . در این تحقیق ، از این مقاله و نتایج آن استفاده شده است .
9.حسین خشت پز -کریس آلیسون ، 1385 (2006) مجله علوم و فنون هسته ای ، عنوان مقاله ” تجزیه و تحلیل از دست رفتن آب خنک کننده در رآکتورهای هسته ای نوعPWR با تغییر ارتفاع در شاخه سرد بوسیله کد سیستم3.2 RELAP5/MODE ” . از آنجا که رآکتور VVER-1000 طرح روسی نیروگاه اتمی بوشهر با در نظر گرفتن تغییر تکنولوژی آلمانی به روسی با تغییر ارتفاع در شاخه سرد طراحی و توسعه داده شده است ، ارزیابی ایمنی این سیستم ها برای حادثه از دست رفتن خنک کننده ( LOCA ) در این شاخه برای یک رآکتور معین و مقایسه نتایج حاصل با حالت بدون تغییر در ارتفاع شاخه سرد ( حالت متعارف طراحی رآکتورهای هسته ای ) ، حائز اهمیت و دارای پیامدهای سودمندی از نقطه نظر بهره برداری ایمن رآکتور خواهد بود . در این مقاله سعی شده است با شبیه سازی به وسیله کد 3.2 RELAP5/MODE در دو حالت مزبور برای یک رآکتور قدرت PWR ، فرایند مورد نظر در این دو حالت ارزیابی شده و نتایج دو رهیافت ضمن بحث و بررسی به رآکتور VVER بوشهر که دارای این نوع طراحی جدید و منحصر بفرد است تعمیم داده شود . طراحی و شبیه سازی فرایند تغییر ارتفاع در شاخه سرد با کد مزبور برای رآکتور از نوع PWR ، برای اولین بار در کشور انجام می شود و در این مقاله تنها به برخی از نتایج مهم آن اشاره شده است . نتیجه ای که بدست آمده بیان کننده این است که : با ارزیابی سناریوی از دست رفتن خنک کننده در دو نوع طراحی متفاوت در شاخه سرد با کد سیستم 3.2 RELAP5/MODE پیامدهای زیر را می توان خلاصه کرد :* از آنجایی که مدل نودبندی راکتور Zion-1 برای رفتارهای گذرا و حالت پایدار ، نتایج قابل قبولی ارائه داده است . تغییر جزئی نودبندی مدل با شاخه سرد دارای تغییر در ارتفاع ، برای سناریوهای متفاوت ، نتایج درستی را ارائه می دهد . * افزایش فشار مدار اول و دوم در مدت های بیشتر از 500 ثانیه ، ممکن است یکی از نقاط ضعف این نوع طراحی تلقی شود . * کاهش در کسر حجمی بخار آب در ناحیه خروجی قلب رآکتور در زمان های بین 735-430 ثانیه ، نشانه انتقال حرارت بالا در این ناحیه و پایداری ایمنی قلب نسبت به طراحی متعارف می باشد . * با صرفنظر از اختلافات جزئی فشار و کاهش حجم گاز ، باید توجه داشت که در شرایط حادثه بعلت بالا رفتن فشار شاخه سرد نسبت به حالت متعارف تنش های مکانیکی و فشار وارد بر محل های جوش خوردگی ممکن است منجر به شکستگی بیشتر و ناپایداری سیستم گردد و این نقطه در ایمنی سیستم باید مد نظر قرار گیرد . * همین فرایند و روش تحلیل را می توان در مورد رآکتور VVER بوشهر با محاسبات جداگانه برای دو نوع طراحی در نظر گرفت و نتایج را استخراج کرد بدیهی است نتایح بدست آمده ممکن است جنبه های ایمنی سیستم را مورد تحلیل قرار دهد و نتایج این محاسبات پیش درآمدی برای تحلیل و ارزیابی مسأله شبیه سازی فرایند تغییر در شاخه سرد برای رآکتور بوشهر تلقی گردد .
10.جمال محمدی ، محمد جاسم شاهسونی ، نسرین شریفی ، در سال 1392 در مجله علمی –پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) در مقاله ای با عنوان ” بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی و ارایه راهبردهای ساماندهی آنها نمونه موردی : سکونتگاه های واقع در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر ” ، ارائه می کند . چهار سکونتگاه رونی (Rooni) ، سرتل (Sar tol) ، تنگک صفری (Tangake safari) و تنگک زنگنه (Tangake zangene) با قرارگیری در حریم حفاظتی 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی از جمله سکونتگاه های غیر رسمی است که به دلیل گسترش شهر بوشهر و کمبود زمین های لازم برای رفع نیازهای شهروندان در قسمت جنوبی شهر به وجود آمده است . لازم به ذکر است که بر اساس قوانین مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران ساخت و ساز در این محدوده ممنوع است ، اما به دلیل این که هیچ سازمانی متولی نظارت بر این قسمت از شهر نبوده است به اقامت مهاجران و اقشار کم درآمدی منجر شده است که به صورت غیر رسمی به تفکیک زمین و ساخت و ساز در این قسمت از شهر پرداخته اند و سکونتگاه های غیر استاندارد و غیر رسمی را به وجود آورده اند که با مشکلات فراوان زیست محیطی و کالبدی مواجه هستند . این پژوهش از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفی-تحلیلی است و 19 شاخص ، شامل شاخص های کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است . اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و پرسشنامه و همچنین به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است . داده ها و اطلاعات بدست آمده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است . نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که یکی از دلایل اصلی ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر اسکان افراد کم درآمد و فقیری است که به دلیل عدم توانایی برای تأمین مسکن به صورت قانونی و در چارچوب طرح جامع شهر ، به ساخت و سازهای غیر رسمی در این محدوده اقدام نموده اند . بنابراین ، با توجه به روحیه مشارکت پذیری ساکنان این سکونتگاه ها و امید به آینده بهتر این سکونتگاه ها بهترین راهکار برای کاهش مشکلات و بهبود وضعیت سکونتگاه ها ایجاد هماهنگی بین سازمان های مختلف و مسئول شبکه زیر ساختی و تشویق و ترغیب ساکنان به همکاری برای حل مشکلات این سکونتگاه هاست .
11. نرگس کارگری ، رضا مستوری ، 1389 ، نشریه انرژی ایران ، در مقاله ای با عنوان مقاله ” مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای در انواع نیروگاه های برق با استفاده از رویکردLCA ” به مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات فناوری مختلف تولید برق ( شامل نیروگاه های با سوخت فسیلی ، نیروگاه های هسته ای ، نیروگاه های فتوولتائیک ، نیروگاه های بادی ، نیروگاه های برق آبی و نیروگاه های زیست توده ) پرداخته شده است . استفاده از روش از روش ارزیابی چرخه حیات LCA به خوبی می تواند اثرات زیست محیطی در کلیه مراحل چرخه حیات تولید برق را مشخص کند . همچنین با استفاده از LCA می توان روش های مختلف تولید برق را از دیدگاه زیست محیطی با یکدیگر مقایسه نمود . نتیجه ای که به دست آمده این است که : برای هر نیروگاه ، میزان انتشار معادل دی اکسید کربن به صورت بازه ای ارائه شده است . حداقل میزان انتشار معادل دی اکسید کربن برابر 1 گرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلو وات ساعت برق تولیدی مربوط به نیروگاه های برق آبی است . پس از نیروگاه های برق آبی نیروگاه های هسته ای و نیروگاه های بادی به ترتیب دارای میزان حداقل انتشار معادل دی اکسید کربن برای هر نیروگاه ، بیشترین میزان انتشار به ترتیب متعلق به نیروگاه های زغال سنگی ، نفتی و گازی طبیعی ، زیست توده ، فتوولتائیک ، برقابی ، هسته ای و بادی است ، اما اگر همین نیروگاه ها بر اساس حداکثر میزان انتشار با یکدیگر مقایسه شوند به ترتیب نیروگاه های هسته ای ، بادی و برقابی دارای اولویت خواند بود . به طور کلی ، می توان اظهار داشت همانگونه که انتظار می رود نیروگاه های تجدیدپذیر و هسته ای نسبت به نیروگاه های سوخت فسیلی از دیدگاه انتشار گازهای گلخانه ای در اولویت قرار دارند .
بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص LCA گازهای گلخانه ای انواع نیروگاه های برق ، بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات بر حسب گرم معادل دی اکسید کربن به ازای هر کیلو وات ساعت برق تولیدی مربوط به نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی به ویژه نیروگاه های نفتی و زغال سنگی می باشد و کمترین میزان انتشار مربوط به نیروگاه های بادی ، فتوولتائیک و زیست توده می باشد .
عمده انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات نیروگاه های سوخت فسیلی مربوط به بهره برداری از نیروگاه است . در مورد نیروگاه های هسته ای و بیومس ، بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات ناشی از مرحله فناوری سوخت می باشد . اما در مورد نیروگاه های فتولتائیک ، بادی و برق آبی ، مرحله ساخت نیروگاه و تولید زیرساختارهای اولیه موجب انتشار بخش عمده گازهای گلخانه ای چرخه حیات این نیروگاه ها می باشد .
– 2 – 2 پژوهش های خارجی
1.فیل مگ ناگتن (2000) در مطالعه ای با عنوان “اعتماد ، مخاطره و محیط زیست ” به بررسی ابعاد نهادی ، درگیری انسان با طبیعت پرداخته شده است ؛ به ویژه به این مسئله که چگونگی مخاطرات ، دغدغه ها ، نگرش ها ، ارزش ها ، احساس مسئولیت های زیست محیطی و … تحت تأثیر طرز تلقی مردم نسبت به روابط اعتماد آمیز بیشتر و طولانی افراد با آن دسته از سازمان هایی که مسئولیت رسمی در قبال محیط زیست دارند ، قرار می گیرد . این تحقیق با تأکید بر یافته های تحقیقات کیفی که مبتنی بر بحث های عمقی گروه های کانونی هستند ، با تفصیل بیشتری به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه موضوعات مربوط به اعتماد به دغدغه های عمومی در مورد محیط زیست وارد شده اند . محقق معتقد است با توجه به پیامدهای ناشناخته مخاطرات زیست محیطی ، دیگر نمی توان به شعور برای درک رویه و روال روزمره اعتماد کرد . یافته ها حاکی از آن است که مخاطرات زیست محیطی ، حال حاضر در جهان ، در حال نفوذ به زندگی روزمره افراد هستند و به احساس نگرانی و عدم امنیت دامن می زنند و در این شرایط ، اعتماد به یک عامل میانجی حیاتی تبدیل می شود . همچنین محقق مذکور از مطالعات پژوهشی نتیجه می گیرد که بی اعتمادی گسترده تر از آن است که قبلاً مطرح بوده و این بی اعتمادی با نارضایتی گسترده از نهادهای علمی ، رسانه ها ، موسسات تجاری و مهمتر از همه دولت ارتباط دارد و این ارتباط مثبت و مستقیم است ؛ یعنی با افزایش بی اعتمادی ما شاهد مخاطرات بیشتری در حوزه زیست محیطی هستیم . همچنین ، وی معتقد است که مسائل مربوط به چگونگی بازسازی اعتماد در حوزه زیست محیطی را باید به حوزه سیاست کشاند . مگ ناگتن از مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته ، پیشنهاد می دهد که اول اینکه ، شکافی عمیق بین تعریف محدود حکومت از نظارت و ارزیابی مخاطره در حوزه ارگانیسم های اصلاح نژادی و ماهیت بسیار گسترده تر نگرانی های عمومی وجود دارد . این امر حاکی از نیاز شدید به تنظیم سیاست زیست محیطی در انطباق با حساسیت های خود مردم و احساس آنها در مورد آنچه در خطر است ، می باشد . دوم اینکه ، این تنظیم سیاست زیست محیطی بر ایجاد اشکال متناسب تری از بیداری اجتماعی در دوره ای که نیازمند تغییر است اتکاء دارد . توجه به حساسیت های عمومی ممکن است نیازمند توسعه روش های مشورتی و تجربه باشد . چنین تجربه های دموکراتیکی از قبل در چارچوب تلاش برای برقراری اشکال ارتباطی مستقیم تر میان شهروندان و حکومت وجود داشته است .
2.ماری هارمون و رابرت ادلمن (2001 ) با بهره گیری از داده های موسسه گالوپ ، به بررسی رابطه بین محل سکونت افراد و نگرش زیست محیطی پرداخته اند . آنها در پی این بودند که دریابند که آیا تفاوتی بین نگرش افراد شهرنشین با افراد ساکن حومه ها و همچنین روستاها وجود دارد یا خیر . آنها در تحقیقات خود دریافتند که تفاوت معنادار آماری بین نگرش شهرنشینان و حومه نشینان و نیز روستائیان در رابطه با محیط زیست وجود ندارد ، اما ایدئولوژی سیاسی افراد لیبرال و میانه رو و نیز محافظه کاران و همچنین هویت نژادی افراد مورد تحقیق ، دو نکته موثر اصلی بوده اند ( کایزز ، و لفینگ و فوهرر ،1999:2-4 )
2 – 2 – 3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین

Share