رشته حقوق

برنامه‌ریزی

دانلود پایان نامه

شکل (3-18)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(14)
شکل (3-19)، فوتوکاتالیست‌های سنتز شده در بخش 3-3-3-د را نمایش می‌دهد.
شکل (3-19)، تصاویر مربوط به فوتوکاتالیست‌های بخش (3-3-3-د)
3-3-3-ه) روش سنتز فوتوکاتالیست‌های Dopping دوجزئی فلز در پایه‌های مختلف :
بخش (I) :
فوتوکاتالیست‌های بخش (I)، شامل دوپ درصدهای وزنی مختلف از چندین فلز در TiO2 با پیش‌ماده‌ی
تترا ایزوپروپیل ارتو تیتانات (TTIP)، به عنوان منبع تیتانیوم می‌باشد.
I- A) فوتوکاتالیست Pcat (15) :
فوتوکاتالیست Pcat(15) شامل 8٪ فلز کروم دوپه شده در TiO2 با پیش‌ماده‌ی TTIP می‌باشد، روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(14) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : مقدار 20 سی‌سی از پیش‌ماده‌ی TTIP به همراه 40 سی‌سی حلال اتانول خالص 99٪ به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت مخلوط می‌شوند.
محلول شماره (2) : مقدار 20 سی‌سی از حلال اتانول خالص 99٪ به همراه 2 سی‌سی آب مقطر دیونیزه، 1/0 سی‌سی اسید نیتریک غلیظ، 2 گرم اوره و 3258/1 گرم نمک حاوی فلز کروم CrCl3)) به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت مخلوط می‌شوند طوری که هیچ بلور جامدی از مواد اولیه در آن باقی نماند و یک محلول سبز پررنگ و کاملاً شفاف به دست آید.
سپس محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (1) که هم‌چنان در حال هم‌خوردن است، افزوده می‌شود. در مرحله‌ی تزریق محلول شماره (2) در ابتدا رنگ محلول سبز‌رنگ و شفاف است بعد از مدتی که تقریباً به اندازه‌ی نیمی از محلول شماره (2) تزریق شد، رنگ محلول کدر شده و مجدداً در انتهای تزریق شفاف می‌شود. علت این تغییر رنگ این است که وقتی در حین سنتز، یون Cr3+ به پیش‌ماده TTIP افزوده می‌شود تولید Ti(OH)4 می‌کند که در این مرحله، Ti(OH)4 تولید شده منجر به کدر شدن رنگ محلول می‌شود و در انتها نیز این Ti(OH)4 در اثر کلسینه شدن تحت حرارت‌دهی در کوره به TiO2 تبدیل خواهد شد. پس از اتمام تزریق محلول شماره (2)، مخلوط حاصل به مدت زمان 48 ساعت هم‌زده می‌شود. بعد از پایان این مدت زمان نمونه غلیظ شده و به حالت ژل سبزرنگ تبدیل خواهد شد. ژل حاصل به مدت دو ساعت داخل آون خلاء در دمای °C80 و سپس یک ساعت در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده می‌شود، سپس آن را به کوره انتقال داده تا تحت یک برنامه‌ریزی دمایی مشخص، مرحله‌ی کلسیناسیون تکمیل گردد به این ترتیب که یک ساعت در دمای °C200، یک ساعت در دمای °C300، دو ساعت در دمای °C400، دو ساعت در دمای °C500 و یک ساعت نیز در دمای °C600 در کوره حرارت داده می‌شود. در پایان نانوذرات (Cr/TiO2) به صورت یک پودر جامد قهوه‌ایی رنگ به دست خواهد آمد.

مطلب مشابه :  فرهنگ اسلامی

I-B ) فوتوکاتالیست Pcat (16) :
فوتوکاتالیست Pcat(16) شامل 8٪ فلز نقره دوپه شده در TiO2 با پیش‌ماده‌ی TTIP می‌باشد، روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(16) به شرح زیر می‌باشد :
مراحل ساخت این فوتوکاتالیست دقیقاً مشابه مراحل توضیح داده شده در بخش (I-A)، بوده با این تفاوت که در هنگام آماده‌سازی محلول شماره (2)، باید مقدار 4072/0 گرم از نمک حاوی فلز نقره (AgNO3) به جای نمک CrCl3 افزوده شود و محلول شماره (2)، بعد از آماده‌سازی یک محلول خاکستری رنگ خواهد بود. مابقی مراحل کاملاً مشابه قسمت قبلی می‌باشد و در نهایت نانوذرات (Ag/TiO2) به صورت یک پودر جامد خاکستری تیره به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD و نیز SEM انجام می‌شود. در شکل‌های (3-20) و (3-21)، به ترتیب نتایج مربوط به آنالیزهای XRD و SEM برای نمونه Pcat(16) آورده شده است.
شکل (3-20)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(16)
شکل (3-21)، تصویر SEM برای فوتوکاتالیست Pcat(16)
I-C ) فوتوکاتالیست Pcat (17) :
فوتوکاتالیست Pcat(17) شامل 32٪ فلز سریم دوپه شده در TiO2 با پیش‌ماده‌ی TTIP می‌باشد، روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(17) به شرح زیر می‌باشد :
مراحل ساخت این فوتوکاتالیست دقیقاً مشابه مراحل توضیح داده شده در بخش (I-A)، بوده با این تفاوت که در هنگام آماده‌سازی محلول شماره (2)، باید مقدار 2031/3 گرم از نمک حاوی فلز سریم (Ce(NO3)3.6H2O) به جای نمک CrCl3 افزوده شود و محلول شماره (2)، بعد از آماده‌سازی یک محلول زرد پررنگ خواهد بود. مابقی مراحل کاملاً مشابه قسمت قبلی می‌باشد و در نهایت نانوذرات (Ce /TiO2) به صورت یک پودر جامد زرد پررنگ به دست خواهد آمد.

مطلب مشابه :  اندازه گیری

I-D ) فوتوکاتالیست Pcat (18) :
فوتوکاتالیست Pcat(18) شامل 16٪ فلز سریم دوپه شده در TiO2 با پیش‌ماده‌ی TTIP می‌باشد، روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(18) به شرح زیر می‌باشد :
مراحل ساخت این فوتوکاتالیست دقیقاً مشابه روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(17) بوده که در بخش‌های قبلی مفصلاً توضیح داده شد، با این تفاوت که در هنگام آماده‌سازی محلول شماره (2)، باید مقدار 6035/1 گرم از نمک حاوی فلز سریم (Ce(NO3)3.6H2O) افزوده شود و محلول شماره (2)، بعد از آماده‌سازی یک محلول زرد رنگ خواهد بود. مابقی مراحل کاملاً مشابه قسمت قبلی می‌باشد و در نهایت نانوذرات (Ce /TiO2) به صورت یک پودر جامد زرد مایل به نارنجی به دست خواهد آمد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید