برقراری ارتباط

برقراری ارتباط

مزایای مراقبت کانگوروئی برای والدین:
برقراری ارتباط عاطفی
کاهش اضطراب والدین
افزایش اعتماد به نفس در مراقبت از نوزاد
افزایش توانائی در تغذیه با شیر مادر (72)
چگونگی مراقبت کانگوروئی :
مراقبت کانگوروئی نمی تواند جانشین روشهای تایید شده پزشکی برای اصلاح مشکلات تنفسی و سایر استرس های پزشکی که نوزادان تجربه می کنند باشد اما می تواند به عنوان روش تکمیلی موثر باشد. مراقبت کانگوروئی سبب ایجاد شرایط مشابه آنچه که نوزاد در داخل رحم آن را تجربه کرده است نظیر مجاورت با صدای قلب مادر و همراهی صدای مادر با تغییرات ملایم و منظم ناشی از تنفس می شود. حالت در بر گیرنده را برای نوزاد ایجاد کرده و امکان جمع شدگی ( خم شدن دست و پاها ) را ایجاد می کند(72)
شرایط مراقبت کانگوروئی :
حرارت اتاق : بین 21 تا 22 درجه سانتیگراد
دوری از منابع جریان هوا و صدا
صندلی مناسب
لباس گرم و راحت برای مادر
نوزاد تنها یک پوشک داشته باشد
پتوی نوزاد
احساس تعلق و داشتن حریم خصوصیموجب حمایت نوزاد شده و به او فرصتی می دهد تا از عوامل پر تنش دور شود (72)مراقبت هم آغوشی باعث ایجاد آرامش بین مادر و نوزاد و ثابت ماندن علائم حیاتی در نوزاد می شود(60) . لمس در دوران نوزادی دارای اهمیت زیادی می باشد. لمس نوزاد از بروز هیجانات احساسی در نوزاد جلوگیری می کند(69) .تماس مادر با نوزاد
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون
باعث کاهش تحریکات دردناک در نوزادان میشود (46).تحقیقات نشان داده اند که مراقبت هم آغوشی باعث می شود که نوزاد به طور متوسط چهار روز زودتر از دیگر نوزادان که مراقبت هم آغوشی نگرفته اند مرخص شوند(78)
مراقبت هم آغوشی برای اولین بار در کلمبیا به علت کمبود انکوباتور اجرا شد و تحقیقات متفاوت مشخص کرد که مراقبت هم آغوشی باعث تنظیم ضربان قلب و تنفس و آرامش در نوزاد انسان و سایر حیوانات شده است (70) .مراقبت هم آغوشی به مدت یک تا سه ساعت در طول شبانه روز باعث افزایش میزان خواب و کاهش گریه در نوزادان می شود و تا شش ماهگی انجام مراقبت هم آغوشی در آرامش نوزادان موثر میباشد(79)
بررسی متون :
تحقیقات متعددی در ارتباط با عوامل موثر در بروز کولیک و روشهای غیرداروئی کاهش درد در نوزادان صورت گرفته است . در ذیل به بررسی تعدادی ازین تحقیقات می پردازیم:
در مطالعه canivet و همکارانش برروی 1099 مادر – نوزاد مشخص شد که فاکتورهای روان شناسی و روانی- اجتماعی با ریسک بروز کولیک نوزادی مرتبط است و این دو فاکتور با سن ، وضعیت حمایت اجتماعی و سطح تحصیلات مادر مرتبط است .(80)

Share