دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت …

۱)هیجان احساس ذهنی و شخصی است . انسان می تواند طیف وسیعی از هیجانهایی را بیان کند که احساس یا تجربه کرده است . بسیاری از هیجانات با علایم شادی یا تنش همراه هستند که در اکثر موارد به شکل ترکیبی ظاهر می شوند.
۲)هیجان نوعی ابراز برانگیختگی است.حالت هیجانی را می توان به مجموعه ای از واکنشهای جسمانی اطلاق کرد بویژه اگر این واکنش بر روی اندامهای بدن مثل قلب و معده و … اثرگذارد.
۳)هیجان معمولاً به واکنشی اطلاق می شود که انسان هنگام مواجهه با تهدید بصورت تهاجمی یا توافقی از خود نشان می دهد (آقایار ، شریفی درآمدی ، ۱۳۸۶ : ۳۹)
۲-۱-۸-مولفه های هیجان
۱)مولفه شناختی :
افکار ، باورها و انتظاراتی که نوع و شدت هیجان را تعیین می کند ، ممکن است برای یک فرد لذت بخش و برای فرد دیگر آزار دهنده یا کسل کننده باشد.
۲)مولفه فیزیولوژیکی :
هیجان می تواند با تظاهرات و تغییرات جسمانی همراه باشد . مثلاً هنگام ترس ، ضربان قلب بالا می رود و مردمکها گشاده تر می شود.
۳)مولفه رفتاری :
این مولفه به حالتهای مختلف تظاهرات هیجانها اشاره می کند. حالت اندامهای بدن و آهنگ صدا از این جمله است (آقایار ، شریفی درآمدی ، ۱۳۸۶ : ۴۰)
۲-۱-۹-ویژگی های هیجان
۱)با تغییرات جسمانی همراه است.
۲)هیجان در اثر یک نوع محرک / انگیزه بوجود می آید.
۳)هیجان ، تظاهرات قابل مشاهده فیزیولوژیکی و رفتاری به دنبال دارد (آقایار ، شریفی درآمدی ، ۱۳۸۶ : ۴۰)
۲-۱-۱۰-طبقه بندی هیجانها
ویلهم وانت [۲۷] روان شناس مشهور قرن نوزدهم معتقد است که زیر بنای همه هیجانات شامل سه هیجان محوری است که هر یک از آنها از حالتهای متضادی تشکیل شده اند :
۱)خوشایند / ناخوشایند ، غمگینی
۲)تنش / رهایی ، آسودگی
۳)شور و عشق / آرامش.
هیجانات مثبت شامل :
شادی و علاقه و …
هیجانهای منفی شامل :
ترس ، خشم ، تعجب و …(آقایار ، شریفی درآمدی ، ۱۳۸۶ : ۴۲)
۲-۱-۱۱-فواید هیجان
۱)بقا/حیات:
در طول میلیونها سال با تکامل طبیعت ، هیجانات دستخوش رشد شده اند.
۲)تصمیم گیری:
هیجانات منبع ارزشمندی از اطلاعات هستند و در تصمیم گیری به ما کمک می کنند.
۳)تعیین حد و مرز:
وقتی از رفتار فردی دلخور می شویم ، هیجانها به ما هشدار می دهند ، ما آموخته ایم به هیجانات خود اعتماد کنیم و از آنها خاطر جمع باشیم و به خود اجازه می دهیم که فرد مورد نظر بداند که از رفتارش احساس ناراحتی می کنیم.
این مطلب به ما کمک می کند تا محدوده ای را مشخص کنیم که در آن سلامت جسمی و روانی ما تضمین شود.
۴)ارتباطات:
هیجانات در برقراری ارتباط با دیگران به ما کمک می کند.
۵)وحدت / اتحاد:
شاید هیجانات بزرگترین منبع بالقوه برای اتحاد سازی میان همه افراد باشند.
۶)به زندگی نشاط می دهد:
اگر فراز و نشیب زندگی نبود ، زندگی خسته کننده و بی روح می شد.
۷)زمینه ساز اعتماد است:
همه انسانها دارای هیجان هستند بنابراین وجه مشترکی میان آنها وجود دارد که می تواند اعتماد سازی بوجود آورد.
۸)موجب شکل گیری هنر می شود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.