بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان- …

رسالت[۳۲] : مشخص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده که شامل اهداف، وظایف اصلی، ویژگی ها و ارزش های حاکم بر آن سازمان می باشد.
چشم انداز[۳۳]: شرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشته و باعث ایجاد انگیزیش در مجموعه و دریافت کنندگان خدمات می گردد .
ارزش ها[۳۴]: مجموعه قوانین ثابت و غیر متغیری است که کل استراتژی ها بر مبنای آنها شکل گرفته و در تمام طول زمان اجراء با تکیه و نگاه بر آنها استراتژی ها به اجرا گذاشته می شوند.
عوامل داخلی[۳۵]: مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی می گویند.
عوامل خارجی[۳۶]: مجموعه فرصت ها و تهدیدهای سازمان را عوامل خارجی می گویند .
نقاط قوت[۳۷] (S): مجموعه منابع و توانمندی های داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیل به اهداف خود یاری می نماید.
نقاط ضعف(w) [۳۸]: مجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد که مانع از تحقق اهداف سازمانی می گردند.
فرصت‎ها[۳۹](O): مجموعه‎ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیری از آنها توانمندی های سازمان افزایش خواهد یافت.
تهدیدها[۴۰] (T): مجموعه ای از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها و تحقق اهداف سازمان می گردند.
استراتژی[۴۱]: مجموعه ای از راهها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده
خود می شوند.
۲-۳-۵- چشم انداز- ارزشها
چشم انداز :
ما بر آنیم تا با بهره گیری از فن آوری روز و کارکنانی متعهد خدماتی با کیفیت بالا ارائه داده و مصداق بارز خدمات رسانی و ارتقاء سطح جامعه باشیم .
ارزش ها :
۱ ) ارج نهادن به جایگاه والای مشتری
۲ ) عدالت در ارائه خدمات
۳ ) رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی در خدمت رسانی
۴ ) شایسته سالاری
۵ ) پاسخگو بودن
۶) کارگروهی
۷ ) ارج نهادت به خلاقیت و نوآور
۲-۳-۶- نقاط قوت و نقاط ضعف
نقاط قوت
۱ ) قرار گرفتن مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان در محل مناسب و دسترسی آسان مردم
۲ ) شهرت بانک ملت با توجه به قدمت آن
۳ ) دارا بودن پرسنل با تجربه و متعهد
۴ ) برگزاری منظم برنامه های آموزشی برای پرسنل (آموزشهای ضمن خدمت)
۵ ) دسترسی برخی بخش های بانک(ستادی) به اینترنت
۶) اعتقاد مدیریت ارشد برای رسیدگی به انتظارات پرسنل بانک ملت در سطوح مختلف بانک.
۷ ) برگزاری کلاس های آمادگی برای خدمات رسانی بانکداری الکترونیک به مشتریان(همراه بانک ها)
نقاط ضعف
۳ ) پراکندگی واحدهای مختلف بانک ( پشتیبانی، اداری، درمانی و مطالبات معوق، پوزهای فروشگاهی … )
۴ ) مقاومت مسئولین بخش ها و واحدها در برابر ایجاد تغییرات در فرایند انجام کارها
۵ ) تأخیر در ارسال اسناد به بیمه ها و نحوه پیگیری مطالبات و کسورات
۶ ) عدم اطلاع رسانی بموقع و مناسب با توجه به نیاز مشتریان
۷ ) عدم تعهد برخی از روسای صف و تحویلداران به مشتریان عادی بانک
۲-۳-۷- فرصتها و تهدیدها
فرصتها
۱ ) اعتماد مردم به بانک ملت
۲ ) برقراری تعامل و ارتباط مناسب با دانشگاه ها بیمه ها جامعه پزشکان
۳ ) قرارداد با تمام سازمان های بیمه گر
۴ ) بالا بودن بار مراجعه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است